Tegevused HEV noortele

 

Üks riikliku lisarahastuse põhirõhk on suunatud HEV (hariduslike erivajadustega) lastele suunatud võimaluste loomisele ja hoidmisele, et neil oleksid võrdsemad võimalused huvihariduses osalemiseks ja huvitegevusega tegelemiseks.

2021. aasta sügiseks oli HEV lastel ja noortel osalusvõimalusi Viljandi linnas 14. Saavutatu hoidmiseks oleme sel aastal toetuste määramisel keskendunud juba loodud võimaluste jätkusuutlikkuse tagamisele.

 

2022. aastal toetame:

  • Evestuudio MTÜ - loovtunnid HEV noortele - summas 2500 eurot;
  • Viljandi Spordikool - HEV laste kaasamine treeningutesse - summas 2500 eurot;
  • Viljandi Huvikool - motoringi individuaaltunnid HEV lastele - summas 495 eurot;
  • Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühing MTÜ - savitööde ring HEV noortele - summas 700 eurot;
  • Viljandi Kunstikool - kunstiring Kaare kooli õpilastele - summas 950 eurot;
  • Viljandi Paalalinna kool - keraamikaring HEV lastele - summas 950 eurot;
  • Viljandi Kaare kool - 11 huviringi oma kooli õpilastele - summas 7252 eurot.

Kokku jagasime 15 347 eurot.

 

Kuna jagasime ära kogu summa, mis 2022. aastaks HEV tegevustele lisarahast planeeritud oli, ei toimu HEV tegevustele 2022. aastal rohkem taotlusvoore.