Teed ja tänavad

Viljandi tänavate üldpikkus on 98,6 kilomeetrit, millest 4,2 kilomeetrit on kruusakattega. Kõnniteede üldpikkus on 108,3 kilomeetrit. Põhitänavate olukord on hea ja selle hoidmisel lähtutakse liikluskoormuse ühtlustamisest.Viljandi linna teid ja tänavaid hooldab As Eesti Keskkonnateenused Viljandi osakond.

Parkimine on Viljandi linnas alates 2013. aastast tasuta.

Viljandi linnas vastutab tänavavalgustuse eest AS Viljandi Veevärk. Tänavavalgustuse riketest saab teatada automaatvastaja numbril 43 54 000 või e-post aadressil valgustus@viljandivesi.ee.