TEATED DETAILPLANEERINGUTE AVALIKUST VÄLJAPANEKUST

09.11.2022

Viljandi Linnavalitsus võttis 07.11.2022 korraldusega nr 553 vastu ja tunnistas avalikustamiseks sobivaks kinnistu Vaksali tn 23 detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta krundi sihtotstarvet, määrata kinnistule ehitusõigus ning arhitektuurilised tingimused autoteeninduse ja -remondiga seotud äri-, lao- ja remonditöökoja rajamiseks. Planeeritud maakasutus- ja ehitustingimused ning kavandatavad ehitised on piirkonnas väljakujunenud hoonestusega kooskõlas. Planeeringuala suurus on 5067 m2. Detailplaneering on üldplaneeringuga kooskõlas.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 28.11.2022 – 11.12.2022 Viljandi Linnaraamatukogus Tallinna tänav 11/1 perioodika lugemissaalis ja Viljandi linnavalitsuses Laidoneri plats 5 teisel korrusel infotahvlil.

Arvamused detailplaneeringu kohta esitada avaliku väljapaneku jooksul Viljandi Linnavalitsusele aadressil Johan Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi või meiliaadressil viljandi@viljandi.ee.

 

02.11.2022

Viljandi Linnavalitsus võttis 31.10.2022 korraldusega nr 543 vastu ja tunnistas avalikustamiseks sobivaks kinnistu Looga tn 20 detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata kinnistule ehitusõigus ning arhitektuurilised tingimused üksikelamu rajamiseks. Planeeritud maakasutus- ja ehitustingimused ning kavandatavad ehitised on piirkonnas väljakujunenud hoonestusega kooskõlas. Planeeringuala suurus on 977 m2. Detailplaneering on üldplaneeringuga kooskõlas.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 21.11.2022 – 04.12.2022 Viljandi Linnaraamatukogus Tallinna tänav 11/1 perioodika lugemissaalis ja Viljandi linnavalitsuses Laidoneri plats 5 teisel korrusel infotahvlil.

Arvamused detailplaneeringu kohta esitada avaliku väljapaneku jooksul Viljandi Linnavalitsusele aadressil Johan Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi või meiliaadressil viljandi@viljandi.ee.