Tänava sulgemise loa taotlemine

Kirjeldus

Luba üldkasutatavate tänavate, väljakute, parkide ja haljasalade osaliseks või täielikuks ajutiseks sulgemiseks avalike ürituste, ehitus- ja remonditööde vms. läbi viimiseks.

Loa andmine

Kaeveloa väljastab taristu- ja heakorrateenistus kolme tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase sulgemisloa taotluse esitamise päevast ning kui sulgemine on põhjendatud.

Maksumus

Tänava sulgemise eest tuleb tasuda vastavalt Viljandi Linnavolikogu määrusele. Loa väljastamine on tasuta.

Õigusaktid
Vastutaja

Claid Ježov

claid.jezov@viljandi.ee

5787 6914

Taotlemine

Taotlus esitada vähemalt 5 päeva enne planeeritavat sulgemist. Taotlusele  lisada vastavad kooskõlastused ning liikluskorralduse muutumisel liiklusskeem.

 

Taotlus esitatakse läbi E-teenuste keskkonna