Sünni registreerimine ja isaduse omaksvõtt

Sünni registreerimise avaldus tuleb esitada ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

Sünni saab registreerida e-rahvastikuregistris https://www.rahvastikuregister.ee/ või esitada avaldus isiklikult Viljandi Linnavalitsusele.

Sünni registreerimise avalduse võivad esitada lapse seaduslikud esindajad (vanemad) või eestkostja.

Kui lapse vanemad on omavahel abielus, võib soovi korral sündi registreerima tulla üks vanematest. Sellisel juhul tuleb esitada teise vanema kirjalik avaldus, kus ta kinnitab nõusolekut lapsele antava nime osas.

Sünd registreeritakse seitsme tööpäeva jooksul avalduse laekumise päevast arvates.

 

Vajalikud dokumendid:

  • sünni registreerimise avaldus,
  • vajadusel tervishoiuteenuse osutaja tõend lapse sünni kohta (nt kodusünnitus),
  • vanema(te) isikut tõendavad dokumendid;
  • vanemate abieludokument (kui see ei ole kantud rahvastikuregistrisse),
  • kui abielus olevatest vanematest tuleb sündi registreerima üks, peab tal kaasas olema teise vanema kirjalik nõusolek lapsele antava nime suhtes.

Isaduse omaksvõtt

Kui lapse vanemad ei ole omavahel abielus, tuleb esitada isaduse omaksvõtu avaldus isiklikult kohale ilmudes, notariaalselt tõestatud vormis, või e-rahvastikuregistris sünni koos sünni registreerimisega. Välisriigis elav vanem võib esitada kirjaliku avalduse, millel avaldaja allkirja õigsuse on notariaalselt kinnitanud Eesti konsulaarametnik. 

Isaduse omaksvõtu avalduse võib esitada lapse sünni registreerimisel või pärast seda. Erandjuhul, kui isaduse omaksvõtu avalduse esitamine võib osutuda pärast lapse sündi võimatuks või raskeks, saab seda teha ka naise raseduse ajal. Kui isaduse omaksvõtt toimub sünni registreerimisel, siis täidetakse vastav osa sünni registreerimise avaldusel. Kui isaduse omaksvõtt toimub hiljem (lapse sünd on juba registreeritud), siis täidetakse avaldus pealkirjaga „Isaduse omaksvõtu avaldus pärast sünni registreerimist". Sellisel juhul tuleb avalduse esitamiseks mõlemal vanemal isiklikult kohale tulla.

 

Riigilõiv

Korduv sünnitõend on 10 eurot.

Vaata lähemalt: Riigilõivud

 

Viljandi linna lastele makstakse sünnitoetust 700 eurot.

Loe lähemalt: Sünnitoetus