Viljandi Linnavolikogu 28.09.2023 istungi päevakord

 

KUTSE LINNAVOLIKOGU XVII KOOSSEISU KAHEKÜMNE NELJANDALE ISTUNGILE
 
Viljandi Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 28. septembril 2023 kell 17.00 Sakala Keskuses (Tallinna 5) ja Microsoft Teamsis.
 
Infotund
 
PÄEVAKORD:
1. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks Viljandi kodutute loomade varjupaiga ehitamiseks (2023/194)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
Jane Särg (revisjonikomisjon)
J.-M. Salumäe (hariduskomisjon)
Liis Aedmaa (kultuuri- ja spordikomisjon)
Risto Kaljurand (majandus- ja keskkonnakomisjon)
Tiit Jürmann (sotsiaalkomisjon)
Priit Kaup (seeniorite nõukoda)
Pille-Riin Lillepalu (noortevolikogu)
                                                  
2. Viljandi linna arengustrateegia 2035+, Viljandi linna arengukava aastateks 2022–2028 ja Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2022-2028 ülevaatamise algatamine (2023/195)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
Jane Särg (revisjonikomisjon)
J.-M. Salumäe (hariduskomisjon)
 Liis Aedmaa (kultuuri- ja spordikomisjon)
 Risto Kaljurand (majandus- ja keskkonnakomisjon)
 Tiit Jürmann (sotsiaalkomisjon)
 Priit Kaup (seeniorite nõukoda)
 Pille-Riin Lillepalu (noortevolikogu)
 
3. Hoonestusõiguse lepingu muutmine (2023/192-1), II lugemine
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
Jane Särg (revisjonikomisjon)
Risto Kaljurand (majandus- ja keskkonnakomisjon)
 
4. Viljandi Linnavolikogu 27.08.2008 määruse nr 95 „Kitsenduste kehtestamine alkohoolsete jookide jaemüügil müügiks lubatud sortimendi osas" kehtetuks tunnistamine (2023/193)
Ettekanne: Tonio Tamra
Kaasettekanded: Liis Aedmaa (kultuuri- ja spordikomisjon)
Tiit Jürmann (sotsiaalkomisjon)
 
5. Viljandi Laste ja Perede Tugikeskuse asutamine (2023/197)
Ettekanne: Tonio Tamra
Kaasettekanded: J.-M. Salumäe (hariduskomisjon)
Tiit Jürmann (sotsiaalkomisjon)
Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
Pille-Riin Lillepalu (noortevolikogu)
 
6. Hooldustöötajate ja abihooldustöötajate kulude määra kehtestamine (2023/198)
Ettekanne: Tonio Tamra
Kaasettekanded: Tiit Jürmann (sotsiaalkomisjon)
Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
Priit Kaup (seeniorite nõukoda)
 
7. Kultuuri-ja spordikomisjoni põhimäärus (2023/196)
Ettekanne: Liis Aedmaa
Kaasettekanded: Pille-Riin Lillepalu (noortevolikogu)
 
8. Volikogu kirjavahetus
9. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
 
 
Helmen Kütt
linnavolikogu esimees