Viljandi Linnavolikogu 25.05.2023 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XVII KOOSSEISU KAHEKÜMNE ESIMESELE ISTUNGILE

Viljandi Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. mail 2023 kell 17.00 Sakala Keskuses (Tallinna 5) ja Microsoft Teamsis.

Infotund
 
PÄEVAKORD 
1. Kinnistutele enampakkumise korras hoonestusõiguse seadmine (2023/179)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Risto Kaljurand (majandus- ja keskkonnakomisjon)
Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
Priit Kaup (seeniorite nõukoda)
 
2. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Viljandi linna üldplaneeringu 2040+ ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamiseks (2023/180)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
Risto Kaljurand (majandus- ja keskkonnakomisjon)
Jane Särg (revisjonikomisjon)
 
3. Viljandi linna avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord (2023/178)
Ettekanne: Tonio Tamra
Kaasettekanded: Liis Aedmaa (kultuuri- ja spordikomisjon)
Juhan-Mart Salumäe (hariduskomisjon)
Tiit Jürmann (sotsiaalkomisjon)
Pille-Riin Lillepalu (noortevolikogu)
Priit Kaup (seeniorite nõukoda)
 
4. Viljandi Linnavolikogu 17.12.2020 määruse nr 99 „Viljandi linna huvikoolide õppetasu maksmise ja õppetasu soodustuse andmise kord" muutmine (2023/175)
Ettekanne: Tonio Tamra
Kaasettekanded: Juhan-Mart Salumäe (hariduskomisjon)
Tiit Jürmann (sotsiaalkomisjon)
Pille-Riin Lillepalu (noortevolikogu)
Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
5. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Viljandi linna haridusasutustele toitlustusteenuse ostmiseks (2023/181)
Ettekanne: Tonio Tamra
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
Juhan-Mart Salumäe (hariduskomisjon)
Jane Särg (revisjonikomisjon)
Tiit Jürmann (sotsiaalkomisjon)
Pille-Riin Lillepalu (noortevolikogu)
 
6. Viljandi Linnavolikogu 25.11.2021 otsuse nr 14 „Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine ja täiendamine (2023/182)
Ettekanne: Helmen Kütt
 
7. Volikogu kirjavahetus
8. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
 
 
Helmen Kütt
linnavolikogu esimees