Nelja ja enama lapsega perede õpilaste ühistranspordi toetus

28.05.18

Kirjeldus

100-protsendiline ühistranspordi sõidusoodustus linnalähiliinidel kehtib nelja või enama alaealise lapsega pere õpilastele, kelle Eesti Rahvastikuregistri järgne elukoht on Viljandi linn ja kes omandavad üld- või kutseharidust Viljandi linna või maakonna koolides.

Elektrooniline õpilase perioodikaart ostetakse kasutaja või tema seadusliku esindaja poolt Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametist.

Toetuse suurus

100-protsendiline toetus ühistranspordi sõidu maksumusest

Toetuse kestvus

Taotlejale või tema seaduslikule esindajale väljastatakse elektrooniline õpilase perioodikaart sotsiaalametist. Sõidusoodustus kehtib õppeaasta õppeperioodil alates 1.septembrist kuni haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud suvise koolivaheaja alguseni.

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 31.10.2012 määrus nr 133 ,,Üldhariduskoolide õpilastele ühistranspordi sõidusoodustuste andmise kord''

Kontaktisik

Piret Kangur
lastekaitsespetsialist
e-post: piret.kangur@viljandi.ee
telefon: +372 435 4728; +372 5333 2288

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud              

Sõidukaardi taotlemiseks tuleb tulla Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametisse aadressil Johan Laidoneri plats 5a, Viljandi, ruum 6.

Vastuvõtt: N 14-18; R 9-11.30

Vajaminevad dokumendid

isikut tõendav dokument

Tulemus                                        

Õigustatuse korral väljastatakse sõidukaart

 

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama:

1) vaie Viljandi Linnavalitsusele aadressil viljandi@viljandi.ee või Linnu tn 2, 71020 Viljandi;

2) kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil tmktartu.menetlus@kohus.ee või Kalevi tn 1, 51010 Tartu.