Muinsuskaitse ja restaureerimine

Toetused ajalooliste hoonete korrastamiseks

Restaureerimistoetuste taotlusi vanalinnas asuvate ajalooliste hoonete korrastamiseks saab arhitektuuriametile esitada kuni 1. märtsini 2023

Toetust saab küsida ehitiste avatäidete (aknad, uksed, luugid) ja arhitektuursete detailide (rõdud, trepid, sambad, tuulelipud, piirded jne) restaureerimistöödeks ja ajalooliste hoonete värvimiseks. Tööde teostamiseks on aega käesoleva aasta lõpuni.

Linnavalitsus arvestab toetuse suuruse määramisel objekti ajaloolis-kultuurilist väärtust, kusjuures restaureerimistöid eelistatakse valmistatavale koopiale. Toetuse ülemmääraks on 50% tööde kogumaksumusest. Kui majas on mitu omanikku, tuleb restaureerimistööde maht ja koosfinantseerimise küsimused kaasomanikega enne toetuse taotlemist läbi arutada ja avaldus kõigi kaasomanike poolt allkirjastada. 

Enne toetuse taotluse esitamist tuleb tutvuda restaureerimistoetuste määramise korraga. 

Rohkem infot: kultuuriväärtuste spetsialist Mart Siilivask tel +372 435 4742 / +372 51 993 379, mart.siilivask@viljandi.ee

ESITA TAOTLUS SIIT

 

Kasulikud lingid