Lasteaiakoha taotlemine

Kirjeldus

Lasteaiakohta saab taotleda linna lasteaeda poolteise kuni seitsmeaastasele lapsel, kui tema elukoha aadressiks Eesti rahvastikuregistri andmetel on Viljandi linn. Vaba koha olemasolul võib tähtajaliselt võtta lasteaeda ka last, kelle elukoha aadress ei ole Eesti rahvastikuregistri andmetel Viljandi linn. Kohtade jagamine järgmiseks õppeaastaks toimub 31. maini. Vabade kohtade olemasolul jagatakse kohti kogu õppeaasta jooksul.

Vanemat teavitatakse avalduse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Õigusaktid                               Viljandi Linnavalitsuse 09.06.2014 määrus nr 9 „Viljandi linna koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord"
Vastutaja

Haridusspetsialist Kristlin Oja, tel. 435 4764; 5199 9585, e-post: kristlin.oja@viljandi.ee 

 

Teenuse taotlemine

Vajaminevad dokumendid
  • Taotlus esitatakse läbi e-teenuste SIIT
  • Paberkandjal avalduse esitamiseks prindi see välja SIIT, ning saada see Linnu 2, 71020 Viljandi