Lasteaiad ja lastehoid

Koolieelsed lasteasutused

Viljandi Lasteaed Krõllipesa
Aadress: Kagu tänav 9, 71013 Viljandi
Telefon: 53 018 149
E-post: krollipesa@viljandi.ee
Kodulehekülg: www.krollipesa.ee
Direktor: Margit Suurmets
Töövorm: sõimerühmad, aiarühmad,
Lahtiolekuaaeg: 7-19
Arengukava
Põhimäärus

Krõllipesa lasteaed tegutseb kahes õppehoones:

Mängupesa õppehoone
Aadress: Riia maantee 30, 71010 Viljandi
Telefon: 43 37 066

Krõlli õppehoone
Aadress: Kagu tänav 9, 71013 Viljandi
Telefon: 43 45 331


Lasteaed Männimäe
Aadress: Riia 93, 71009 Viljandi
Telefon: 43 36 331; 43 36 065
E-post: info@mannimae.ee
Kodulehekülg: www.mannimae.ee
Põhimäärus
Arengukava
Direktor: Eda Lauer
Töövorm: sõimerühmad, aiarühmad, erirühm
Lahtiolekuaaeg: 7-19

 

Viljandi Kesklinna Lasteaed
Aadress: Posti tänav 20a, 71004 Viljandi
Telefon: 5302 5535
E-post: kesklinnalasteaed@viljandi.ee
Kodulehekülg: www.kesklinnalasteaed.ee
Direktor: Lea Matson
Töövorm: sõimerühmad, aiarühmad.
Lahtiolekuaaeg: 7-19
Arengukava
Põhimäärus

 

Kesklinna lasteaed tegutseb kahes õppehoones:

Mesimummu õppehoone

Aadress: Posti tänav 20a, 71004 Viljandi

Telefon: 435 0040

Midrimaa õppehoone

Aadress: Tehnika tänav 12, 71011 Viljandi

Telefon: 433 8504 


Lasteaed Karlsson
Aadress: Kesk-Kaare tänav 19, 71015 Viljandi
Telefon: 43 46 080
E-post: karlsson@viljandi.ee
Kodulehekülg: www.lasteaedkarlsson.ee
Põhimäärus
Arengukava
Direktor: Mare Paavel
Töövorm: sõimerühmad, aiarühmad,
Lahtiolekuaaeg: 7-19

 

Muud lasteasutused

Viljandi Waldorflasteaed (eralasteaed)

Aadress: Aadress: Lossi tn 7 I korrus (üks rühm)
               Maramaa 6 I korrus (teine rühm)

Telefon: 433 4537; 5553 7289
E-post: info@viljandiwaldorf.ee
Kodulehekülg: www.viljandiwaldorf.ee
Lahtiolekuaeg: 7.30-17.30

 

OÜ Lapsehoiuteenused Kukeräädsik

Pakub koduhoidu lapse kodus

Telefon: 524 2998
E-post: info@kukeraadsik.ee
Kodulehekülg: www.kukeraadsik.ee
Juhataja: Irina Kalso

 

OÜ 17 Kevadet Rõõmupalli lastehoid
Aadress: Kevade 17, 71014 Viljandi
Telefon: 51 71 335
E-post: roomupall@roomupall.ee
Kodulehekülg: www.roomupall.ee
Juhataja: Jaanus Vagel

 

Jaani Lastemaja
Aadress: Pikk tänav 10, 71003 Viljandi
Telefon: 5344 2412
E-post: jaani.lastemaja@eelk.ee
Koduleht: jaanilastemaja.eelk.ee
Facebook: www.facebook.com/Jaanilastemaja/
Arendusjuht: Mirjam Tiitus

 

OÜ Tugi Sinu Perele

Aadress: Kungla 11, 71007, Viljandi

Telefon: 5905 8956

E-post: kylli.keel@gmail.com

Koduleht: https://tugisinuperele.ee/

Juhataja: Külli Keel

 

Nõustamiskeskused

03.01.23

Viljandimaa Rajaleidja Keskus
Aadress: Kauba 12, 71020 Viljandi
Telefon 58860715
E-post: viljandimaa@rajaleidja.ee
Koduleht: https://rajaleidja.innove.ee/

 

Viljandi Laste ja Perede Tugikeskus
(eripedagoogilised, logopeedilised-, psühholoogilised-, sotsiaalpedagoogilised nõustamised nii lasteasutuses kui ka kohapeal)
Tugikeskuse juhataja Siiri Kruuse
Telefon: 507 2427
E-post: siiri.kruuse@paevakeskus.ee
Koduleht: https://viljanditugikeskus.ee/
Aadress: Tallinna 5, Viljandi