Koolieelsed lasteasutused

Viljandi Lasteaed Krõllipesa
Aadress: Kagu tänav 9, 71013 Viljandi
Telefon: 53 018 149
E-post: krollipesa@viljandi.ee
Kodulehekülg: krollipesa.ee
Direktor: Margit Suurmets
Töövorm: sõimerühmad, aiarühmad,
Lahtiolekuaaeg: 7-19

Krõllipesa lasteaed tegutseb kahes
õppehoones:

Mängupesa õppehoone
Aadress: Riia maantee 30, 71010
tel. 43 37 066
Krõlli õppehoone
Aadress: Kagu tänav 9, 71013
tel. 43 45 331
Põhimäärus  Arengukava

Lasteaed Männimäe
Aadress: Riia 93, 71009 Viljandi
Telefon: 43 36 331; 43 36 065
E-post: info@mannimae.ee
Kodulehekülg: mannimae.ee
Direktor: Eda Lauer
sõimerühmad, aiarühmad, erirühm
Lahtiolekuaaeg: 7-19
Põhimäärus  Arengukava


Viljandi Kesklinna Lasteaed
Aadress: Posti tänav 20a
Telefon: 5302 5535
E-post: kesklinnalasteaed@viljandi.ee
Kodulehekülg: kesklinnalasteaed.ee
Direktor: Lea Matson
Töövorm: sõimerühmad, aiarühmad.
Lahtiolekuaaeg: 7-19

Kesklinna lasteaed tegutseb kahes
õppehoones:

Mesimummu õppehoone
Aadress: Posti tänav 20a
tel. 435 0040
Midrimaa õppehoone
Aadress: Tehnika tänav 12,
tel. 433 8504 
Põhimäärus  Arengukava

Lasteaed Karlsson
Aadress: Kesk-Kaare tänav 19
Telefon: 43 46 080
E-post: karlsson@viljandi.ee
Kodulehekülg: lasteaedkarlsson.ee
Direktor: Mare Paavel
Töövorm: sõimerühmad, aiarühmad
Lahtiolekuaaeg: 7-19
Põhimäärus Arengukava

 

Muud lasteasutused

Viljandi Waldorflasteaed (eralasteaed)
Aadress: Lossi tn 7 I korrus (üks rühm)
                Maramaa 6 I korrus (teine rühm)
Telefon: 433 4537; 5553 7289
E-post: info@viljandiwaldorf.ee
Kodulehekülg: viljandiwaldorf.ee
Lahtiolekuaeg: 7.30-17.30

OÜ Lapsehoiuteenused Kukeräädsik
Pakub koduhoidu lapse kodus
Telefon: 524 2998
E-post: info@kukeraadsik.ee
Kodulehekülg: kukeraadsik.ee
Juhataja: Irina Kalso

OÜ 17 Kevadet Rõõmupalli lastehoid
Aadress: Kevade 17, 71014 Viljandi
Telefon: 51 71 335
E-post: roomupall@roomupall.ee
Kodulehekülg: roomupall.ee
Juhataja: Jaanus Vagel

Jaani Lastemaja
Aadress: Pikk tänav 10, 71003 Viljandi
Telefon: 5344 2412
E-post: jaani.lastemaja@eelk.ee
Koduleht: jaanilastemaja.eelk.ee
Arendusjuht: Mirjam Tiitus

OÜ Tugi Sinu Perele
Aadress: Kungla 11, 71007, Viljandi
Telefon: 5905 8956
E-post: kylli.keel@gmail.com
Koduleht: tugisinuperele.ee
Juhataja: Külli Keel

Nõustamine

Viljandimaa Rajaleidja Keskus

Aadress: Kauba 12, 71020 Viljandi
Telefon 58860715
E-post: viljandimaa@rajaleidja.ee
Koduleht: rajaleidja.innove.ee

Viljandi Laste ja Perede Tugikeskus
Eripedagoogilised, logopeedilised-,
psühholoogilised-, sotsiaalpedagoogilised nõustamised
nii lasteasutuses kui ka kohapeal.

Tugikeskuse juhataja Siiri Kruuse, tel. 507 2427

E-post: siiri.kruuse@paevakeskus.ee
Koduleht: viljanditugikeskus.ee
Aadress: Tallinna 5, Viljandi