Laste- ja noortesõbralik Ettevõte

Viljandi linna laste- ja noortesõbraliku ettevõtte nimetus määratakse tunnustusena ettevõttele (täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts, tulundusühistu, füüsilisest isikust ettevõtja, mittetulundusühing, sihtasutus), mille asukoht ja/või üks põhitegevuse koht on Viljandi linn ning mille tegevus on kalendriaasta jooksul aidanud kaasa linna laste ja noorte elu-olu parandamisele. Igal aastal määratakse üks Viljandi linna laste- ja noortesõbralik ettevõte, kelle nimi kantakse Viljandi linna auraamatusse.

Statuut

 • 2022. aastal Viljandi politseijaoskond suurepärase kogukonna teavitustöö eest noorte heaolu nimel.
 • 2021. aastal MTÜ Tulevikujalgpalli Klubi - 2021. aasta sügisel Viljandi Jakobsoni kooli tundide asendamise eest.
 • 2020. aastal FACE Moe- ja Tantsukool - eriliste ning innovaatiliste kaugõppe lahenduste eest distantsõppe ajal ja kooli õpilaste hoidmise eest koroonaajal.
 • 2019. aastal Cleveron AS - Eestis ainulaadse rakenduskõrghariduse õppekava juurutamise eest Cleveroni Akadeemias.
 • 2018. aastal Ugala teater - koolinoortele suunatud haridusprogrammi käivitamise eest.
 • 2017. aastal Viljandi Avatud Noortetuba - Viljandi linna noorsootöö arendamise eest.
 • 2016. aastal Joosepi Jalgrattapood, kes on olnud paljudele noortesündmustele suureks toetajaks.
 • 2015. aastal Ugala Teater SA - hea koostööpartner erinevatele noorteprojektidele.
 • 2014. aastal MTÜ Taibukate Teaduskool – kõrgetasemelise loodusainete õppe pakkumise eest Viljandi lastele.
 • 2013. aastal MTÜ Lennukitehas, kes on loonud noortele head ajaveetmisvõimalused ning toetab ettevõtlikke noori.
 • 2012. aastal Ajaleht Sakala, noortele ja/või noorte poolt korraldatud sündmuste kajastamise eest.
 • 2011. aastal Dold Puidutööstus, Männimäe lasteaiale kingitud puitmaterjali eest.
 • 2010. aastal OÜ Dentes A&E, Viljandi kunstikoolile kingitud vahendite kaudu kooli õppetegevuse mitmekesistamise eest.
 • 2009. aastal Viljandi Linnaraamatukogu lastekirjanduse osakond, lastele suunatud tegevuse olulise laiendamise eest.
 • 2008. aastal Print Best Trükikoda OÜ Viljandi, Viljandi linna lasteaedade märkamise ja toetamise eest.
 • 2007. aastal OÜ Õhumeister, Viljandi Muusikakooli orkestrimajale kingitud ventilatsioonisüsteemi eest.
 • 2006. aastal AS Toom Tekstiil, tehiskattega jääväljaku rajamise eest.