Haldusamet

Johan Laidoneri plats 5

Põhimäärus

Andres Mägi  

Haldusameti juhataja

Haldusameti töö juhtimine, informatsiooni valdamine ja vahendamine, Viljandi linna jätkusuutlik haldamine ja strateegiliste investeerimisotsuste ettevalmistamine.

+372 435 4752
+372 5300 9879

andres.magi@viljandi.ee

J. Laidoneri plats 5

Merli Kesa

Haldusameti spetsialist

Haldusameti tegevuse toetamine sh hangete korraldamine, eelnõude ja lepingute vormistamine, aruandluse pidamine, kulu­efektiivse arvete käitlemise läbiviimine, elektrooniliste töötaotluste ja ennetavate hoolduste sisestamine haldustarkvarasse.

+372 435 4724
+372 528 9595

merli.kesa@viljandi.ee

J. Laidoneri plats 5

Asner Kolla

Kinnisvarahaldur

Kõikide kinnisvara korrashoiutegevuste korraldamine sh hangete korraldamine, temale määratud kinnisvaraportfelli tulemuslik majandamine ja haldamine haldustarkvaras. 

+372 435 4714

+372 5342 4801 

asner.kolla@viljandi.ee

J. Laidoneri plats 5

Tuuli Peebu

Heakorrajuht

Viljandi linna omandis või lepingulistes suhetes olevatel hoonestatud kinnistutel ning kinnistutel paiknevatel hoonetel heakorrateenuse korraldamine (sh hangete korraldamine) selliselt, et oleks tagatud objektide võimalikult pikk ja majanduslikult efektiivne eluiga ning tagatud hoonete kasutajate rahulolu.

+372 5306 3661 

tuuli.peebu@viljandi.ee

J. Laidoneri plats 5

 

Janek Kaup

Hooldusjuht

Viljandi linna omandis (sh lepingulistes suhetes olevatel hoonetel) olevatel hoonetel ja rajatistel hooldustegevuste korraldamine (sh hangete korraldamine) selliselt, et oleks tagatud objektide võimalikult pikk ja majanduslikult efektiivne eluiga, hoonete kasutajate rahulolu tagamine, energiasäästu küsimustega tegelemine.

Energiajuhtimise dünaamiline tööriist

+372 435 4751

+372 5192 7281

janek.kaup@viljandi.ee

J. Laidoneri plats 5

Claid Ježov

Projektijuht

Tänavavõrgu ja tehnilise taristu arengu väljatöötamise teostamine, vastavate uuringute tellimine ja hangete korraldamine ning järelevalve teostamine, linna liiklusrajatiste ja infrastruktuuriobjektide lähteülesannete koostamine ja ehitusprojektide juhtimine. 

+372 5866 9860

claid.jezov@viljandi.ee

J. Laidoneri plats 5

Raivo Pulk

Projektijuht

Viljandi linna omandis oleva hoonestatud kinnisvara ehitus- ja remonttööde korraldamine. 

+372 508 0078

raivo.pulk@viljandi.ee

J. Laidoneri plats 5

Heikki Teearu

Teedespetsialist

Viljandi linna taristu korrashoiu kavandamine, ehitamine ja remonttööde, teehoolduse ning maa kasutusse andmiste korraldamine vastavalt õigusaktidele.

 

+372 435 4715

+372 5333 8223

heikki.teearu@viljandi.ee 
Kodanike vastuvõtt: eelneval kokkuleppel

J. Laidoneri plats 5

Age Alas

Haljastuse ja heakorra spetsialist

Viljandi linna haljastuse ja linnakujundusliku tegevuse koordineerimine ja korraldamine.

 

+372 435 4756

+372 5646 2790

age.alas@viljandi.ee 
Kodanike vastuvõtt: eelneval kokkuleppel

J. Laidoneri plats 5

Marika Meos

Viljandi linna keskkonna- ja looduskaitselise tegevuse koordineerimine ning jäätmehoolduse korraldamine.

+372 435 4718

+372 5865 0636

marika.meos@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt: eelneval kokkuleppel

J. Laidoneri plats 5