Keskkonnaloa taotlemine ettevõtetele

Keskkonnalubasid saab taotleda ja jälgida keskkonnaameti keskkonnateenuste portaalis. Keskkonnaload ja nende menetlemine on üldjuhul avalik. Üldsust teavitatakse keskkonnalubade menetlemise käigust elektrooniliselt portaalis Ametlikud Teadaanded.

 

Menetluses taotlused

Linnavalitsus teavitab avalikkust vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõikele 4 valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest.

 

Aktsiaselts DAN-EST TIMBER esitas Keskkonnaametile nõuetekohase keskkonnaloa muutmise taotluse, mis on registreeritud Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 01.03.2023 kirja nr DM-123292-6 all. Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis, sisestades otsingusse menetluse numbri M-123292, dokument nr  T-KL/1016340-2. Taotlus ja selle lisamaterjalid on kättesaadavad veebilehel Ametlikud Teadaanded.


Scandagra Eesti Aktsiaselts esitas Keskkonnaametile nõuetekohase keskkonnaloa muutmise taotluse, mis on registreeritud Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 13.01.2023 kirja nr DM-122344-10 all. Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis, sisestades otsingusse menetluse numbri M-122344, dokument nr  T-KL/1015848-4. Taotlus ja selle lisamaterjalid on kättesaadavad veebilehel Ametlikud Teadaanded.

 

Aktsiaselts Hansa Candle esitas Keskkonnaametile nõuetekohase keskkonnaloa muutmise taotluse, mis on registreeritud Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 30.09.2022 kirja nr DM-120614-7 all. Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis, sisestades otsingusse menetluse numbri M-120614, dokument nr T-KL/1013579-3. Taotlus ja selle lisamaterjalid on kättesaadavad veebilehel Ametlikud Teadaanded.

 

Eesti Keskkonnateenused AS esitas Keskkonnaametile nõuetekohase keskkonnaloa taotluse, mis on registreeritud Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 02.05.2022. Keskkonnaamet edastas 06.05.2022 Viljandi Linnavalitsusele Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teate  Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetluse nr DM-119462.

 

Viljandi Veevärk esitas Keskkonnaametile nõuetekohase keskkonnaloa muutmise taotluse, mis on registreeritud Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 22.10.2021 kirja nr DM-116900-6 all. Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis, sisestades otsingusse menetluse numbri M-116900. Taotlus ja selle lisamaterjalid on kättesaadavad veebilehel Ametlikud Teadaanded.

 

Lisinfo:

Villem Kutti

Viljandi Linnavalitsus

Keskkonnaspetsialist

Telefon: 58650636

E-post: villem.kutti@viljandi.ee