Linnale kuuluvad kaubamärgid

VILJANDI HANSAPÄEVAD

26. septembril 2008. aastal registreeris Eesti Vabariigi Patendiamet Viljandi linnale kaubamärgi Viljandi Hansapäevad, mis tähendab, et sõnapaari kasutamine hansapäevade korraldamisel on Viljandi Linnavalitsuse ainuõigus.Kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõnade Viljandi ja Hansapäevad eraldi kasutamiseks.

SAKALA KESKUS

5. jaanuaril 2011. aastal registreeris Eesti Vabariigi Patendiamet Viljandi linnale kaubamärgi SAKALA KESKUS, mis tähendab, et sõnapaari kasutamine on Viljandi Linnavalitsuse ainuõigus. Kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõnade Sakala ja Keskus eraldi kasutamiseks.

SUURJOOKS ÜMBER VILJANDI JÄRVE

6. septembril 2002. aastal registreeriti Viljandi linnale kaubamärk Suurjooks Ümber Viljandi järve.