03.08.21

 

Maksumaksjate arv TSD deklaratsioonide alusel (sesoonselt korrigeeritud, pangatulu intressi saajateta) ja keskmine väljamakse füüsilistele isikutele TSD deklaratsioonide alusel eurodes (sesoonselt korrigeeritud, töökaotushüvitisteta ning pangatulu intressideta)

 

Elanikud ja sünnid

 

Töötud Viljandi linnas

 

Igapäevane info on leitav: https://www.tootukassa.ee/content/tootukassast/paevane-statistika

 

 

Viljandi linna tulumaksuinfo 2017-2021:

 

Viljandi linna tulumaksu laekumine aastatel 2008-2021:

 

Allikas: Eesti Töötukassa (https://www.tootukassa.ee/content/tootukassast/paevane-statistika), Rahandusministeerium, Rahvastikuregister

article-author: MARIKA AASO