2022. aastaks eraldatud tegevustoetused

 

Tegevustoetused on määratud Viljandi Linnavalitsuse 13.12.2021 korraldusega nr 707.

Kokku jagati tegevustoetuseid summas 314 000 eurot.

 

KULTUURI valdkond

 • Maie Roosimaa FIE - 1200 eurot tantsurühmade LEOLA, MULGI MARID
  ja ELURÕÕM tegevuseks.
 • Tantsuklubi Sakala MTÜ - 700 eurot seltskonnatantsutreeningute, -ürituste ja -koolituste läbiviimiseks ning nendel osalemiseks ja esinemiseks.
 • EELK Viljandi Pauluse Kogudus - 14 000 eurot haridus- ja kultuurisündmuste korraldamiseks, jumala sõna kuulutamiseks ja sakramentide jagamiseks, ametitalitusteks ning kontsertideks.
 • EELK Viljandi Jaani Kogudus - 14 000 eurot kirikuhoone ja kinnistu majapidamiskulude
  katmiseks ja koguduse igapäevatöö korraldamiseks.
 • Viljandi Fotoring MTÜ - 300 eurot fotograafia, näituste ja temaatiliste kohtumiste organiseerimiseks.
 • Viljandi Seasaare teater MTÜ - 2000 eurot teatrialaseks tegevuseks ning festivalide ja ürituste korraldamiseks.
 • seksttetulundusühing Viljan imaa
  Kammerkoor
  Viljandimaa Kammerkoor MTÜ - 2500 eurot igapäevase tegevuse korraldamiseks, arendamiseks, tutvustamiseks ja tegevuse jätkusuutlikkuse tagamiseks.
 • Viljandimaa Muinsuskaitse Ühendus MTÜ - 400 eurot ühiskondlikuks muinsuskaitseliseks tegevuseks Viljandis.
 • Ugala Teater SA - 15 000 eurot teatrialaseks tegevuseks. Toetus  on antud rännaklavastuse "Viljandi lood: Jaan" väljatoomis- ja ekspluateerimise kulude ning turunduskulude katmiseks.
 • Suured teod MTÜ - 3000 eurot loomeplatvormi loomiseks Viljandisse.
 • Eesti Pärimusmuusika Keskus MTÜ - 45 000 eurot keskuse jätkusuutlikuks tegutsemiseks ning stabiilse keskkonna loomiseks organisatsiooni põhitegevuste ellu viimiseks.
 • Viljandi Laste- ja Noorteteater REKY MTÜ - 1000 eurot teatristuudio tegevuseks.
 • Viljandi Naiskoor Eha MTÜ - 500 eurot naiskoori tegevuseks.
 • Teatrihoov MTÜ - 1500 eurot kultuuritegevuse (etenduskunstide residentuurid, teatriõhtud, performance'id, näitused, kontserdid, töötoad) korraldamiseks Koidu seltsimajas ja Viljandi linnas.
 • Viljandi Kultuuriselts Koit MTÜ - 2000 eurot Koidu seltsimajas toimuva tegevuse koordineerimiseks, seal kultuuritegevuseks vajalike tingimuste loomiseks; hoone
  säilitamiseks ja remontimiseks.
 • Viljandi Vanamuusika Festival MTÜ - 12 000 eurot muusikafestivalide ja kontsertide
  ettevalmistuseks ja teostuseks Viljandis.
 • Bonifatiuse Gild MTÜ - 6000 eurot Bonifatiuse Gildi tegevusega seotud kulude katmiseks.
 • Sillad MTÜ - 700 eurot erinevate loominguliste ürituste korraldamiseks Viljandi linnas, Eesti kultuuri tutvustamiseks ja Viljandi kooliõpetajate ja kooliõpilaste silmaringi laiendamiseks  Euroopa folkloorifestivalidel.
 • Petrone & Petrone OÜ - 2470 eurot haridusliku linnakultuuri kogukonnaalgatuse Loov Viljandi igapäeva tegevusteks, mis aitab ellu viia hariduslikku linnakultuuri programmi ning kogukonna tegevusi Viljandis.

Kokku 124 270 eurot

 

SPORDI valdkond

 • Tervisespordiklubi Joosu MTÜ - 250 eurot sportimisvõimaluste loomiseks, ürituste  korraldamiseks ja spordiklubi tegevuseks.
 • Sulgpalliklubi Viljandi Sulelised MTÜ - 400 eurot sulgpalli trenni korraldamiseks Viljandi linnas.
 • Viljandi Sõudeklubi MTÜ - 2500 eurot akadeemilise sõudmise arendamiseks, tingimuste loomiseks ja jätkusuutlikuks tegutsemiseks.
 • Tenniseklubi "Fellin" MTÜ - 25 000 eurot aastaringseks tennisemängu õpetamiseks,  treeningtöö korraldamiseks ja huvihariduse andmiseks Viljandi linna ning lähivaldade
  lastele ja noortele.
 • Viljandi Kergejõustikuselts Sakala MTÜ - 2000 eurot kergejõustikualase tegevuse planeerimiseks ja korraldamiseks.
 • Viljandi Maadlusklubi Tulevik MTÜ - 4500 eurot pika ajalooga maadlustraditsioonide jätkamiseks Viljandis ja maadlusspordi igas vanuses ja erinevatel tasemetel edendamiseks  spordisõprade jaoks.
 • Viljandi Lauatenniseklubi Sakala MTÜ - 2500 eurot tegevuskulude katmiseks.
 • Motospordiklubi Nord MTÜ - 500 eurot spordiklubi tegevuse arendamiseks ja läbiviimiseks.
 • Viljandi Hokiklubi MTÜ - 6850 eurot jäähoki arendamiseks ja propageerimiseks Viljandimaal, treeningute läbiviimiseks lastele, meestele ja naistele ning võistlemiseks Eesti  Meistrivõistlustel.
 • Viljandi Tulevikujalgpalli Klubi MTÜ - 36 500 eurot jalgpalli arendamiseks ja tervislike eluviiside propageerimiseks läbi treeningute, mängude ja ühiskondlike tegevuste. Toetus sisaldab esindusnaiskonna toetust summas 6500 eurot.
 • Iluuisutamisklubi "Tartu" MTÜ - 6850 eurot Viljandi jäähallis iluuisutamise treeningute  läbiviimiseks.
 • Võimlemisklubi Meetrum MTÜ - 350 eurot vabariiklike ja kohalike võimlemisürituste  läbiviimiseks, osalemiseks erinevatel vabariiklikel võimlemisfestivalidel ja võimlemise reklaampäevadel.
 • Viljandi Maleklubi CC Fellin MTÜ - 220 eurot malespordi harrastamiseks, õpetamiseks,  tutvustamiseks, propageerimiseks ja spordiürituste korraldamiseks.
 • Tartu Slalom MTÜ - 1000 eurot mäesuusatreeninguteks, Viljandi mäesuusagrupi  laiendamiseks ning treenerite tasustamiseks.
 • Viljandi Käsipalliklubi HC MTÜ - 14 500 eurot osalemiseks käsipalli ja rannakäsipalli Eesti
  Meistri- ja Karikavõistlustel, Balti Liigas ja Eurosarjas. Toetus sisaldab esindusmeeskonna toetust summas 6500 eurot.
 • Korvpalliklubi QUERCUS MTÜ - 1000 eurot korvpalliklubi tegevuseks.
 • Viljandi Rattaklubi MTÜ - 15 000 eurot harrastusspordi propageerimiseks läbi
  rahvaspordi ürituste korraldamise ning huvispordi treeningute läbiviimise.

Kokku 119 920 eurot

 

HARIDUSE valdkond

 • Evestuudio MTÜ - 7500 eurot Evestuudio tegevuste korraldamiseks.
 • Temufi MTÜ - 5000 eurot Viljandi lastele ja noortele teatri- ja filmikunsti õppe võimaluste loomiseks.
 • Taibukate Teaduskool MTÜ - 15 000 eurot õppetöö korraldamiseks.
 • Urban Style MTÜ - 500 eurot tänavatantsukooli tegevuseks.

Kokku 28 000 eurot

 

SOTSIAALI valdkond

 • Viljandimaa Pimedate Ühing MTÜ - 2500 eurot ühingu aastaringseks tegevuseks.
 • Perekodu SA - 2950 eurot Eesti Toidupanga  tegevuse  koordineerimiseks Viljandimaal.
 • Singel Kodu MTÜ - 2650 eurot psüühikahäirega  inimeste  huvide  kaitsmiseks ja esindamiseks teistel avalikel teenustel ja ametiasutustes,  koostöö  edendamiseks avaliku,  mittetulundus-  ja  erasektori  vahel ning puuetega inimeste võrdsete võimaluste loomiseks kohalikul tasandil.
 • Viljandimaa Vähihaigete Tugirühm MTÜ - 1170 eurot vähihaigetele ja nende lähedastele  võimaluse andmiseks tulla kodust välja ning olla aktiivne.
 • Viljandi Reumaühing MTÜ - 600 eurot ühingu aastaringseks tegevuseks.
 • Viljandimaa Südameliit MTÜ - 700 eurot liidu aastaringseks tegevuseks.
 • Viljandi Vaimupuudega Inimeste Tugiliit MTÜ - 200 eurot vaimupuudega inimeste suhtlusoskuse ning iseendaga toimetuleku arendamiseks ja julgustamiseks.
 • Viljandi Diabeetikute Selts MTÜ - 930 eurot Viljandi Diabeetikute Seltsi tegevusprojekti „ Olla suhkruhaigena elujõuline nii vaimselt kui füüsiliselt" elluviimiseks 2022. aastal.
 • Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoda MTÜ - 15 000 eurot Viljandi ja Viljandimaa  puuetega inimeste huvide esindamiseks ja kaitsminseks.
 • Viljandi Vaegkuuljate Ühing MTÜ - 500 eurot kuulmispuudega inimeste kogukonna  eestvedamiseks, arendamiseks ja toetavaks nõustamiseks ning preventatiivseks tegevuseks.
 • Viljandi Maakonna Pensionäride Ühendus MTÜ - 3500 eurot Viljandi Maakonna Pensionäride Ühenduse 2022.a. tegevuse korraldamiseks.
 • Mittetulundusühing Viljandimaa Lasterikkad MTÜ - 4000 eurot Viljandimaa lasterikaste perede esindamiseks, huvide kaitseks ja ühingu jätkusuutlikkuse tagamiseks.
 • Viljandi Pensionäride Liit MTÜ - 7110 eurot pensionäride liikmeskonna huvide kaitsmiseks, eakate vabaaja sisustamiseks, korraldamiseks, eakatele seltsilise tegevuse pakkumiseks ja kaasamiseks ühiskondlikku tegevusse.

Kokku 41 810 eurot