Arupärimised

2023. aasta arupärimised

 • ISAMAA saadikurühma 04.11.2023 arupärimine Viljandi linnapeale seoses probleemidega Viljandi Hoolekandekeskuses (loe)
 • Linnapea vastus 04.11.2023 ärupärimisele (loe)

2022. aasta arupärimised

 • ISAMAA saadikurühma 15.01.2022 arupärimine Viljandi linnapeale seoses tegevustoetuste jagamisega (loe)
 • Linnapea vastus 15.01.2022 arupärimisele (loe)
 • EKRE, Isamaa ja Eesti 200 saadikurühmade 26.05.2022 arupärimine Viljandi Linnavolikogu esimehele seoses linnavolikogu eelnõude suunamisega (loe)
 • Linnasekretäri vastus 26.05.2022 arupärimisele (loe)
 • Isamaa saadikurühma 22.12.2022 arupärimine Viljandi linnapeale seoses Viljandi linna 2023. aasta tegevustoetuste määramisega (loe)
 • Linnapea vastus 22.12.2022 ärupärimisele (loe)

2020. aasta arupärimised

 • Sotsiaaldemokraatliku erakonna 06.08.2020 arupärimine Viljandi abilinnapeale seoses Viljandi linna kui eestkostja tegevuses (loe)
 • Abilinnapea vastus 06.08.2020 arupärimisele (loe)
 • Sotsiaaldemokraatliku erakonna 26.11.2020 arupärimine Viljandi linnapeale seoses malelaua rajamise ettepanekuga (loe)
 • Linnapea vastus 26.11.2020 arupärimisele (loe)

2018. aasta arupärimised

 • Sotsiaaldemokraatliku erakonna 26.04.2018  arupärimine Viljandi linnapeale soses veekeskusega (loe)
 • Linnapea vastus 26.04.2018 arupärimisele (loe)
 • Sotsiaaldemokraatliku erakonna 28.06.2018  arupärimine Viljandi linnapeale soses Toome 23 asuvatel kinnistutel vee- ja kansalisatsiooniteenuse pakkumisega (loe)
 • Linnapea vastus 28.06.2018 arupärimisele (loe)

2017. aasta arupärimised

 • Sotsiaaldemokraatliku erakonna 29.06.2017 arupärimine Viljandi linnapeale soses haljastuskomisjoni liikmetega (loe)
 • Linnapea vastus 29.06.2017 arupärimisele (loe)

2016. aasta arupärimised

 • Randel Läntsi ja Juhan-Mart Salumäe 28.03.2016 arupärimine Viljandi linnapeale seoses Vabaduse plats 6 hoone asemele Vabadussõja monumendi rajamisega (loe)
 • Viljandi linnapea Ando Kivibergi vastus Randel Läntsi ja Juhan-Mart Salumäe 28.03.2016 arupärimisele (loe)
 • SDE ja KE 15.08.2016 arupärimine Viljandi linnapeale seoses 18.07.2016 toimunud linnavalitsuse istungiga (loe)
 • Viljandi linnapea Ando Kivibergi vastus SDE ja KE 15.08.2016 arupärimisele (loe)
 • Randel Läntsi 11.11.2016 arupärimine Viljandi linnapeale seoses loomatsirkusega, mis esineb Viljandis (loe)
 • Linnapea vastus Randel Läntsi 11.11.2016 arupärimisele (loe)

2015. aasta arupärimised

 • Karl Õmbluse 19.01.2015 arupärimine Viljandi linnapeale seoses ühinemisläbirääkimistega  (loe)
 • Viljandi linnapea Ando Kivibergi vastus arupärimisele (loe), täiendav vastus arupärimisele (loe)
 • Karl Õmbluse 20.04.2015 arupärimine Viljandi linnapeale seoses Jakobsoni koolis toimuvaga (loe)
 • Viljandi linnapea Ando Kivibergi vastus arupärimisele seoses Jakobsoni koolis toimuvaga (loe)
 • Viljandi Linnavolikogu Sotsiaaldemokraatide saadikurühma 23.07.2015 arupärimine Viljandi abilinnapea Ardo Agasillale seoses tegevuse kohta Viljandi Jakobsoni kooli hoolekogus (loe)
 • Viljandi abilinnapea Ardo Agasilla vastus arupärimisele seoses tegevuse kohta Viljandi Jakobsoni kooli hoolekogus (kuula vastust)
 • Randel Läntsi 10.08.2015 arupärimine volikogu esimehe seoses eestseisuse koosolekuga (loe)
 • Volikogu esimehe vastus Randel Läntsi 10.08.2015 arupärimisele (loe)
 • Randel Läntsi 04.11.2015 arupärimine volikogu aseesimehele seoses tema tööga (loe
 • Volikogu aseesimehe Harri Juhani Aaltoneni vastus Randel Läntsi 04.11.2015 arupärimisele (loe)

2014. aasta arupärimised

 • Keskerakonna fraktsiooni 27.11.2014 arupärimine Harri Juhani Aaltonenile seoses volikogu aseesimehe tööga (loe)
 • Harri Juhani Aaltoneni vastus arupärimisele seoses volikogu aseesimehe tööga (loe)
 • Volikogu liikme Karl Õmbluse 20.05.2014 arupärimine seoses ühinemisega (loe)
 • Viljandi linnapea Ando Kivibergi vastus arupärimisele seoses ühinemisega (loe)
 • Volikogu liikme Karl Õmbluse 22.01.2014 arupärimine seoses Viljandi linna 2014. aasta eelarve menetlusega (loe)
 • Volikogu esimehe Randel Läntsi vastus arupärimisele (loe)

2013. aasta arupärimised

 • Valimisliit Kodune Viljandi fraktsiooni 09.09.2013 arupärimine seoses Viljandi lasteaedade olukorraga (loe)
 • Loit Kivistiku vastus arupärimisele (loe)
 • Valimisliit Kodune Viljandi fraktsiooni 05.09.2013 arupärimine seoses Viljandi linna teede ja tänavate mitterahuldava olukorraga (loe)
 • Loit Kivistiku vastus arupärimisele (loe)
 • Valimisliit Kodune Viljandi fraktsiooni 27.02.2013 arupärimine seoses muudatustega Viljandi järve Suurjooksu korraldamises (loe)
 • Loit Kivistiku vastus arupärimisele (loe)

2012. aasta arupärimised

2010. aasta arupärimised

 • Valimisliit Kodune Viljandi fraktsiooni 25.08.2010 arupärimine seoses MA Viljandi Kultuurimaja rekonstrueerimisega (loe)
 • Kalle Jentsi vastus arupärimisele (loe)

2009. aasta arupärimised

 • Fraktsiooni Kodune Viljandi 11.08.2009 arupärimine ''MTÜ Viljandimaa Noortekeskuse tegevjuhi vabastamisest ametikohalt'' (loe)
 • Kalle Jentsi vastus arupärimisele (loe)

2008. aasta arupärimised

 • Fraktsiooni Kodune Viljandi 25.04.2008 arupärimine ''Koristusprahi äravedu'' (loe)
 • Rein Triisa vastus arupärimisele (loe)
 • Fraktsiooni Kodune Viljandi 15.04.2008 arupärimine ''Linna sissesõidukavandite konkursist'' (loe)
 • Kalle Jentsi vastus arupärimisele (loe)

2007. aasta arupärimised

 • Fraktsiooni Kodune Viljandi 23.11.2007 arupärimine ''Kunstipood ja antikvariaat tuleb päästa'' (loe)
 • Kalle Jentsi vastus arupärimisele (loe)