Abielu registreerimine

02.01.23

 

Abiellumiseks esitavad abiellujad perekonnaseisuasutuses, kus soovitakse abielu sõlmida, notari juures või abielu sõlmimise kinnitamise õigust omavale vaimulikule isiklikult kirjaliku ühise abiellumisavalduse.  Abielu sõlmimise koht ei ole seotud abiellujate elukohaga.

Alates 30.12.2022 on võimalik esitada abiellumisavaldus e-rahvastikuregistris. Kui kasutate seda võimalust, tutvuge kindlasti enne abielu sõlmimiseks soovitud aja ja koha märkimist linnavalitsuse pakutavate võimalustega (vt allpool olevat teavet):

 

Varasuhte määramine

Abiellumisavalduses märgivad abiellujad, kas nad soovivad, et nendevahelistele varalistele suhetele kohaldatakse varaühisuse, vara juurdekasvu tasaarvestuse või varalahususe regulatsiooni. Kui abiellujad oma valikut ei avalda, loetakse nende poolt valituks varaühisuse regulatsioon. 

Täpsem info: Abikaasade varalised õigused  

 

Vajalikud dokumendid:

  • ühine kirjalik avaldus,
  • avaldajate isikut tõendavad dokumendid,
  • abiellujate sünnidokument (vajalik juhul, kui sünnidokument rahvastikuregistris puudub),
  • varem abielus olnud isikul dokument selle kohta, et eelmine abielu on lõppenud või kehtetuks tunnistatud (vajalik juhul, kui dokument rahvastikuregistris puudub),
  • vajadusel abielu sõlmimise muu takistuse kõrvaldamist kinnitav dokument,
  • välismaalase Eestis viibimise seaduslikkust tõendav dokument,
  • abieluvõimetõend (kui abielluja elukoht on välisriigis või ta on elanud Eestis alla 6 kuu vahetult enne abiellumisavalduse esitamist).

Seadusest tulenevatel juhtudes on perekonnaseisuasutusel õigus nõuda ka teisi abielu registreerimiseks vajalikke dokumente.

Avaldus ja kõik dokumendid  tuleb esitada  perekonnaseisuasutusele eesti keeles.
Võõrkeelsed dokumendid  peavad olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde (välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne). Tõlge peab olema vandetõlgi tehtud. Abielukande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille`ga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

 

Abielu sõlmimine

Abielu registreerimise kuupäev, kellaaeg ja koht lepitakse kokku avalduse esitamisel.

Abielu on võimalik sõlmida 1-6 kuud pärast abiellumisavalduse esitamist.

Abiellumise päeval tuleb abiellujatel kaasa võtta isikut tõendavad dokumendid, soovi korral sõrmused.

 

Abielukande tegemise järel väljastab ametnik avaldajatele nende soovil abielutõendi.

 

Riigilõiv

Abielukande tegemise eest - 30 eurot

Esmane tõend väljastatakse - tasuta

Korduva tõendi väljastamine  - 10 eurot

 

Viljandi linnavalitsuses on võimalik abielu registreerida ametliku toiminguna ametniku juures kabinetis (tööpäevadel) või piduliku kombetalituse korraldamisega (reedeti alates kell 17 ja laupäeviti).

Abielu sõlmimise pidulikku tseremooniat on võimalik läbi viia linnavalitsuse saalis (mahutab 30 külalist) või abiellujate poolt valitud kohas.

Piduliku kombetalituse eest on kehtestatud tasu järgmiselt:

  • abielu pidulik kombetalitus Viljandi linnas (sealhulgas linnavalitsuse saalis) - 150 eurot,
  • abielu pidulik kombetalitus Viljandi maakonnas - 350 eurot,
  • abielu pidulik kombetalitus Eestis väljaspool Viljandi maakonda -  450 eurot.

Nimetatud summa peab olema laekunud hiljemalt 14 päeva enne abielu kombetalitust. Rekvisiidid tasumiseks:

Makse saaja: Viljandi Linnavalitsus

SEB EE021010302005455005
Swedbank EE342200221011977969