Abielu lahutamine

02.01.23

 

Perekonnaseisuasutuses võib abielu lahutada abikaasade vastastikusel kokkuleppel ja  juhul, kui mõlema abikaasa elukoht on Eestis.

Abielu lahutamiseks esitavad abikaasad perekonnaseisuasutuses isiklikult ühise kirjaliku avalduse.

Kui abikaasa ei saa mõjuval põhjusel ühise avalduse esitamiseks isiklikult perekonnaseisuasutusse ilmuda, võib ta esitada notariaalselt tõestatud eraldi avalduse.

Abielu saab lahutada ka notari juures.

Abielu lahutatakse kohtus, kui abikaasad vaidlevad abielu lahutamise või lahutusega seotud asjaolude üle või kui perekonnaseisuasutus ei ole pädev abielu lahutama.

Abielu ei lahutata varem kui ühe kuu ja hiljem kui kolme kuu möödumisel abielulahutuse avalduse esitamisest.

 

 Vajalikud dokumendid:

  • ühine kirjalik avaldus,
  • abielu sõlmimist tõendav dokument (kui rahvastikuregistris kanne puudub),
  • avaldajate isikut tõendavad dokumendid.

Avaldus ja kõik dokumendid  tuleb esitada  perekonnaseisuasutusele eesti keeles.
Võõrkeelsed dokumendid  (nt abieludokument) peavad olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde (välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne). Tõlge peab olema vandetõlgi tehtud.  Abielulahutuse kande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille`ga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Abielulahutuse kande tegemise järel väljastab ametnik avaldajatele nende soovil abielulahutuse tõendi.

 

Riigilõiv

Abielulahutuse kande tegemise eest - 50 eurot

Esmane tõend väljastatakse - tasuta

Korduva tõendi väljastamine  - 10 eurot