Aasta Õpetaja

2021

Aasta õpetaja - Viljandi Jakobsoni kooli inglise keele õpetaja Enna Audova

Aasta noor õpetaja - Viljandi Paalalinna kooli inglise keele õpetaja Daniel Hozjan

Aasta teenekas õpetaja - Viljandi Paalalinna kooli vene keele õpetaja Helle Muru

Aasta haridusasutuse juht - Viljandi lasteaed Krõllipesa direktor Margit Suurmets

 

2020

Aasta õpetaja  - Viljandi Jakobsoni Kooli õpetaja Kristi Potter                                                 

Aasta noor õpetaja  - Viljandi Krõllipesa Lasteaia õpetaja Ksenia Borovichuk                                

Aasta teenekas õpetaja  - Viljandi Spordikooli treener Aarne Kõiv

Aasta haridusasutuse juht  – Viljandi Paalalinna Kooli direktor Aavo Palo

 

2019

Aasta õpetaja -Viljandi Männimäe lasteaed, Kersti Raidsalu

Aasta noor õpetaja - Viljandi Kunstikool, Kati Kivja

Aasta teenekas õpetaja - Viljandi Kesklinna Kool, Ester Sims

Aasta haridusasutuse juht - Viljandi Muusikakooli õppejuht, Maarika Reimand

 

2018

Aasta õpetaja - Viljandi Kesklinna Kooli õpetaja Jane Kruusamäe
Aasta noor õpetaja - Viljandi Muusikakooli õpetaja Liisa Koemets
Teenekas õpetaja - Viljandi Huvikooli õpetaja Maie Tammemäe 
Aasta haridusjuht - Viljandi Kesklinna Kooli direktor Aavo Soopa 

2017

Aasta õpetaja - Viljandi Spordikooli õpetaja Aune Varik

Aasta noor õpetaja - Viljandi Paalalinna kooli õpetaja Ülari Kais

Teenekas õpetaja - Viljandi lasteaed Männimäe õpetaja Eva Mäemets

Aasta haridusjuht - Viljandi Spordikooli direktor Andres Kallavus

2016

Aasta õpetaja - Viljandi Jakobsoni Kooli õpetaja Kaja Lõuna

Aasta noor õpetaja - Viljandi Kunstikooli õpetaja Liisi Joala

Teenekas õpetaja - Viljandi Kunstikooli õpetaja Reet Talimaa

 

VILJANDI LINNA AASTA ÕPETAJA 2015

Aasta õpetaja Maila Visnap, Viljandi Jakobsoni Kooli füüsika, matemaatika ja loodusõpetuse õpetaja.
Aasta noor õpetaja Henri Pärtel, Viljandi Paalainna Kooli klassiõpetaja.
Aasta haridusasutus juht Tonio Tamra, Viljandi Muusikakooli direktor.
Teenekas õpetaja Maret Tomson, Viljandi Muusikakooli muusikaloo õpetaja.

VILJANDI LINNA AASTA ÕPETAJA 2014

Aasta õpetaja Griseldis Luist, Viljandi Kaare Kooli õpetaja.
Aasta noor õpetaja Sille Silm, Lasteaed Männimäe õpetaja.
Teenekas õpetaja Maie Tamra, Viljandi Muusikakooli õpetaja.

VILJANDI LINNA AASTA ÕPETAJA 2013

Aasta õpetaja Olle Järvekülg, Viljandi Huvikooli laevamudelismi ringi õpetaja
Aasta noor õpetaja Jana Söödor, Viljandi Paalalinna kooli õpetaja.
Aasta haridusasutuse juht Sirje Kõuhkna, Viljandi Lasteaed Mängupesa direktor.
Teenekas õpetaja Lilian Tambek, Viljandi Jakobsoni Kooli füüsikaõpetaja 

VILJANDI LINNA AASTA ÕPETAJA 2012

Aasta õpetaja Renate Hunt, Viljandi Lasteaed Krõll rühmaõpetaja
Aasta noor õpetaja Peep Tobreluts, Viljandi Huvikooli loodusringi õpetaja.
Aasta haridusasutuse juht Marko Mägi, Viljandi Muusikakooli õppealajuhataja.
Teenekas õpetaja Milvi Vares, Viljandi Spordikooli kergejõustikutreener

VILJANDI LINNA AASTA ÕPETAJA 2011

Aasta õpetaja Maie Tammemäe, Viljandi Huvikooli rahvatantsuringi õpetaja
Aasta haridusasutuse juht Kaie Lõhmus, Carl Robert Jakobsoni nimelise Gümnaasiumi õppealajuhataja
Teenekas õpetaja Helle Paldra, Viljandi Huvikooli võistlustantsu õpetaja

VILJANDI LINNA AASTA ÕPETAJA 2010

aasta õpetaja Ülle Luisk, Carl Robert Jakobsoni nimelise Gümnaasiumi õpetaja
aasta õpetaja Bert Langeler, Viljandi Muusikakooli õpetaja
aasta haridusasutuse juht Ardo Agasild, Viljandi Kaare Kooli direktor
teenekas õpetaja Heidi Talimaa, Viljandi lasteaia "Midrimaa" õpetaja


VILJANDI LINNA AASTA ÕPETAJA 2009

Valve Raudmäe, Carl Robert Jakobsoni nimelise Gümnaasiumi algklasside õpetaja
Airi Tullino, Viljandi Maagümnaasiumi füüsikaõpetaja
Ene Soolo, Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi muusikaõpetaja
Reet Leets, Viljandi Valuoja Põhikooli eesti keele ja kirjanduse keele õpetaja
Ande Kaur, Viljandi Kaare Kooli abiklasside õpetaja
Tiia Koormann, Viljandi lasteaia "Mängupesa" lasteaiaõpetaja
Terje Mölder, Viljandi lasteaia "Männimäe" lasteaiaõpetaja
Monika Kümnik, Viljandi lasteaia "Karlsson" juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal
Anu Peiel, Viljandi Huvikooli direktor
Aili Lee, Viljandi Muusikakooli klaveriõpetaja
Lembit Nelke, Viljandi Spordikooli käsipalli osakonna treener


VILJANDI LINNA AASTA ÕPETAJA 2008

Kalmer Raigla, Carl Robert Jakobsoni nimelise Gümnaasiumi majandusjuhataja ja poiste tööõpetuse õpetaja
Tiina Sombri, Viljandi Maagümnaasiumi vene keele ja kirjanduse õpetaja
Eve Kallas, Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi algklasside õpetaja
Anne Põldsaar, Viljandi Valuoja Põhikooli algklasside ja inglise keele õpetaja
Rein Abel, Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi keemia õpetaja
Lia Habakukk, Viljandi  lasteaia "Mängupesa" lasteaiaõpetaja
Urve Leemet, Viljandi lasteaia "Midrimaa" juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal
Malle Hints, Viljandi lasteaia "Männimäe" lasteaiaõpetaja
Tiina Künapu, Viljadi lasteaia "Krõll" lasteaiaõpetaja
Helju Teas, Viljandi lasteaia "Karlsson" lasteaiaõpetaja
Maarika Reimand, Viljandi Muusikakooli laulmisõpetaja
Ruth Vaar, Viljandi Spordikooli sõudmise osakonna treener


VILJANDI LINNA AASTA ÕPETAJA 2007

Juta Klettenberg, Carl Robert Jakobsoni nimelise Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Liivi Ilves, Viljandi Maagümnaasiumi algklasside õpetaja
Lea Kütt, Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi algklasside õpetaja
Marika Hiie, Viljandi Kaare Kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja, õppealajuhataja
Margus Mikkor, Viljandi Valuoja Põhikooli tööõpetuse õpetaja
Maie Jaago, Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Merike Moks, Viljandi lasteaia "Mängupesa" lasteaiaõpetaja
Marika Kissa, Viljandi lasteaia "Midrimaa" juhataja
Lella Tamman, Viljandi lasteaia "Männimäe" lasteaiaõpetaja
Renate Hunt, Viljandi lasteaia "Krõll" lasteaiaõpetaja
Mare Paavel, Viljandi lasteaia "Karlsson" juhataja
Sirje Rein, Viljandi Muusikakooli viiuliõpetaja
Ruth Vaar, Viljandi Spordikooli sõudmise osakonna treener

VILJANDI LINNA AASTA ÕPETAJA 2006

Virve Kikas, Carl Robert Jakobsoni nimelise Gümnaasiumi masinakirja, kunstiõpetuse ja asjaajamise õpetaja
Helgi Tuvi, Viljandi Maagümnaasiumi bioloogiaõpetaja
Riina Haugas, Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi tasandusklasside õpetaja
Jelena Bronskaja, Viljandi Kaare Kooli vene keele ja kirjanduse õpetaja
Leili Närska, Viljandi Valuoja Põhikooli ajalooõpetaja
Ants Kaasik, Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
Krista Siim, Viljandi lasteaia "Mängupesa" lasteaiaõpetaja
Ene Tamberg, Viljandi lasteaia "Midrimaa" lasteaiaõpetaja
Hiie Silm, Viljandi lasteaia "Männimäe" tervishoiutöötaja
Tiiu Rebane, Viljandi lasteaia "Krõll" lasteaiaõpetaja
Monika Kümnik, Viljandi lasteaia "Karlsson" lasteaiaõpetaja, juhataja asetäitja
Tiiu Metsma, Viljandi lasteaia "Mesimumm" lasteaiaõpetaja-abi
Merike Kuivits, Viljandi Noorte Huvikeskuse Muusika- ja kunstistuudio TUJU õpetaja
Hedi-Kai Pai, Viljandi Muusikakooli solfedžo- ja lauluõpetaja
Tiit Aru, Viljandi Spordikooli kergejõustiku osakonna treener

 

VILJANDI LINNA AASTA ÕPETAJA 2005

Eero Järvekülg, Carl Robert Jakobsoni nimelise Gümnaasiumi direktor ja füüsikaõpetaja
Ester Sims, Viljandi Maagümnaasiumi loodusõpetuse õpetaja
Helju Kurg, Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi algklasside õpetaja
Ljubov Beljantseva, Viljandi Vene Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
Toivo Luik, Viljandi Valuoja Põhikooli matemaatika- ja füüsikaõpetaja
Annika Loodus, Viljandi lasteaia "Mängupesa" lasteaiaõpetaja
Lea Kivonen, Viljandi lasteaia "Midrimaa" lasteaiaõpetaja-abi
Juta Moks, Viljandi lasteaia "Männimäe" logopeed
Urve Roots, Viljandi lasteaia "Krõll" lasteaiaõpetaja
Pilvi Varjo, Viljandi lasteaia "Karlsson" lasteaiaõpetaja
Külli Villems, Viljandi lasteaia "Mesimumm" lasteaiaõpetaja
Sirli Mändma, Viljandi Noorte Huvikeskuse tantsuõpetaja
Maret Tomson, Viljandi Muusikakooli muusikaajaloo õpetaja
Aune Varik, Viljandi Spordikooli vibuosakonna treener

VILJANDI LINNA AASTA ÕPETAJA 2004

Ave Alvre, Carl Robert Jakobsoni nimelise Gümnaasiumi huvijuht
Kalli Põld, Viljandi Maagümnaasiumi õppealajuhataja ja algklasside õpetaja
Marika Kangro, Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi saksa keele õpetaja
Elina Savinen, Viljandi Vene Gümnaasiumi abikooli õpetaja
Virve Neerot, Viljandi Valuoja Põhikooli kunsti, käsitöö ja inimeseõpetuse õpetaja
Maret Juurik, Viljandi Männimäe Lasteaed-Algkooli lasteaiaõpetaja
Sirje Teesalu, Viljandi lasteaia "Midrimaa" tervishoiutöötaja
Maaja Elmaste, Viljandi lasteaia "Männimäe" lasteaiaõpetaja
Riina Heinpõld, Viljandi lasteaia "Krõll" juhataja asetäitja õppekasvatustöö alal ja liikumisõpetaja
Krista Karlson, Viljandi lasteaia "Karlsson" lasteaiaõpetaja
Lea Matson, Viljandi lasteaia "Mesimumm" juhataja
Elle Käosaar, Viljandi Noorte Huvikeskuse kunstiringi õpetaja
Marge Loik, Viljandi Muusikakooli klaveriõpetaja
Ellen Kangilaski, Viljandi Spordikooli laskespordi treener

 

VILJANDI LINNA AASTA ÕPETAJA 2003

Agnes Ümarik, Carl Robert Jakobsoni nimelise Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
Marika Ilison, Viljandi Maagümnaasiumi algklasside õpetaja
Viive Tamm, Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi õppealajuhataja
Aida Saar, Viljandi Vene Gümnaasiumi abikooli õpetaja
Rutt Raigla, Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Tiiu Soasepp, Viljandi Valuoja Põhikooli matemaatika õpetaja
Tiina Rõuk, Männimäe Lasteaed-Algkooli lasteaiaõpetaja
Anne Liik, Viljandi lasteaia "Midrimaa" lasteaiaõpetaja
Ilona Paalmann, Viljandi lasteaia "Männimäe" lasteaiaõpetaja
Rita Tammets, Viljandi lasteaia "Krõll" lasteaiaõpetaja
Helju Teas, Viljandi lasteaia "Karlsson" lasteaiaõpetaja
Luive Rehand, Viljandi lasteaia "Mesimumm" lasteaiaõpetaja
Kalev Saarva, Viljandi Noorte Huvikeskuse kitarriringi õpetaja
Ants Sombri, Viljandi Muusikakooli puhkpilli- ja löökriistade õpetaja
Ruth Vaar, Viljandi Spordikooli sõudmistreener

 

VILJANDI LINNA AASTA ÕPETAJA 2002

Reet Nigol, Männimäe Lasteaed - Algkooli logopeed
Ingrid Luik, Viljandi Valuoja Põhikooli algklasside õpetaja
Elias Blumberg, Viljandi Vene Gümnaasiumi matemaatika õpetaja ja koolijuht
Raina Luhakooder, Viljandi Maagümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja
Tiia Männik, Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi bioloogia õpetaja
Andres Haavasalu, Viljandi Carl Robert Jakobsoni nimelise Gümnaasiumi matemaatika õpetaja
Helgi–Elise Riso, Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi ajaloo- ja kodanikuõpetuse õpetaja
Katrin Larm, Männimäe Lasteaed-Algkooli lasteaiaõpetaja
Piret Talimaa, Viljandi lasteaia "Karlsson" lasteaiaõpetaja
Tiina Türk, Viljandi lasteaia "Midrimaa" lasteaiaõpetaja
Maire Kolga, Viljandi lasteaia "Mesimumm" lasteaiaõpetaja
Eva Mäemets, Viljandi lasteaia "Männimäe" lasteaiaõpetaja
Maie Tammemäe, Viljandi Noorte Huvikeskuse rahvatantsuõpetaja
Aarne Kõiv, Viljandi Spordikooli maadlusosakonna treener

 

VILJANDI LINNA AASTA ÕPETAJA 2001

Reet Pajumägi, Männimäe Lasteaed-Algkooli lasteaiaõpetaja
Vilma Härmik, Viljandi Valuoja Põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Galina Voznenko, Viljandi Vene Gümnaasiumi vene keele ja kirjanduse õpetaja
Linda Mikkor, Viljandi Maagümnaasiumi keemiaõpetaja
Kaja Lepla, Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi kunstiõpetuse õpetaja
Veljo Aava, Viljandi Carl Robert Jakobsoni nimelise Gümnaasiumi füüsikaõpetaja
Helgi Teder, Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
Anne Aasav, Viljandi lasteaia "Karlsson" juhataja
Rutt Oviir, Viljandi lasteaia "Midrimaa" lasteaiaõpetaja
Piret Mädamürk, Viljandi lasteaia "Mesimumm" lasteaiaõpetaja
Evi Tamm, Viljandi lasteaia "Männimäe" lasteaiaõpetaja
Eve Noormets, Viljandi Noorte Huvikeskuse tantsuõpetaja
Andres Tamm, Viljandi Spordikooli korvpalliosakonna treener
Maret Tomson, Viljandi Muusikakooli muusikalooõpetaja

 

VILJANDI LINNA AASTA ÕPETAJA 2000

Sirje Naarits, Männimäe Lasteaed-Algkooli huvijuht ja kehakultuuri instruktor
Ene Savi, Viljandi Valuoja Põhikooli õppeala juhataja ja matemaatika õpetaja
Eleonora Salomon, Viljandi Vene Gümnaasiumi inglise keele õpetaja
Anne Põder, Viljandi Maagümnaasiumi algklasside õpetaja
Ene Toodo, Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi füüsika õpetaja
Enn Kullamaa, Carl Robert Jakobsoni nimelise Gümnaasiumi eesti keele õpetaja
Linda Klettenberg, Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi keemia õpetaja
Eda Vassus, Viljandi lasteaia "Krõll" lasteaiaõpetaja
Merle Letlane, Viljandi lasteaia "Karlsson" kasvataja
Terje Kuur, Viljandi lasteaia "Midrimaa" logopeed
Kaie Visnap, Viljandi lasteaia "Mesimumm" lasteaiaõpetaja
Margit Teder, Viljandi lasteaia "Männimäe" muusikaõpetaja
Helle Paldra, Viljandi Noorte Huvikeskuse võistlustantsu õpetaja
Vahur Kivisild, Viljandi Spordikooli kergejõustiku treener
Maie Tamra, Viljandi Muusikakooli solfedžoõpetaja

VILJANDI LINNA AASTA ÕPETAJA 1999

Kaie Lõhmus, Carl Robert Jakobsoni nimelise Gümnaasiumi algklasside õpetaja ja õppealajuhataja
Alli Lunter, Viljandi Maagümnaasiumi emakeele ja kirjanduse õpetaja
Griseldis Luist, Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi algklasside õpetaja ja õppealajuhataja
Olesja Roosmaa, Viljandi Valuoja Põhikooli algklasside õpetaja
Marika Hiie, Vene Gümnaasiumi eesti keele õpetaja
Ingrid Kärmas, Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi vene keele õpetaja ja õppealajuhataja
Tiiu Nõgene, Männimäe Lasteaed-Algkooli algklasside õpetaja
Eda Aus, Männimäe Lasteaed- Algkooli lasteaia muusikaõpetaja
Ene Männik, Viljandi lasteaia "Midrimaa" liikumisõpetaja
Siivi Vähk, Viljandi lasteaia "Männimäe" õpetaja
Aili Kukk, Viljandi lasteaia "Karlsson" majandusjuhataja
Liili Kupits, Viljandi lasteaia "Krõll" juhataja
Külli Villems, Viljandi lasteaia "Mesimumm" vanemõpetaja
Maie Tammemäe, Viljandi Noorte Huvikeskuse rahvatantsuõpetaja
Merle Keerutaja, Viljandi Spordikooli võrkpallitreener
Marge Loik, Viljandi Muusikakooli klaveriõpetaja ja kontsertmeister

VILJANDI LINNA AASTA LASTEAEDNIK 1997

Eve Ani, Viljandi lasteaia "Karlsson" kasvataja
Tiiu Ritson, Viljandi lastepäevakodu" Midrimaa" kasvataja
Anneli Meister, Viljandi lasteaia "Männimäe" kasvataja abi
Heli Tuula, Viljandi lasteaia "Männimäe" logopeed
Kaja Pill, Viljandi lasteaia "Mesimumm" kasvataja
Renate Hunt, Viljandi lastepäevakodu Krõll kasvataja
Leida Lehes, Viljandi Kantreküla lasteaia kasvataja

 

PARIM NOORTETREENER 1997

Merle Keerutaja, Viljandi Spordikooli võrkpallitreener (Eesti Vabariigi parim noortetreener)
Kuldar Allikalt, Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi Spordiklubi VIKO judotreener

VILJANDI LINNA AASTA ÕPETAJA 1997

Helki Haavasalu, Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
Marje Maasen, Carl Robert Jakobsoni nimelise Gümnaasiumi inglise keele õpetaja
Ene Luik, Viljandi Maagümnaasiumi matemaatikaõpetaja
Sirje Rits, Valuoja Põhikooli geograafiaõpetaja


1996. aastal Aasta Õpetaja aunimetust välja ei antud.

 

VILJANDI LINNA AASTA ÕPETAJA 1995

Liia Jung, Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi kunstiõpetaja
Külli Ojasson, Viljandi Õppekeskuse käsitööõpetaja
Elizabeth Zimmer, Viljandi Maagümnaasiumi saksa keele õpetaja
Tiiu Rebane, Viljandi lasteaia "Krõll" vanemmetoodik
Eda Aus, Männimäe Lasteaed-Algkooli muusikaline kasvataja


VILJANDI LINNA AASTA ÕPETAJA 1994

Reet Sinimaa, Viljandi Maagümnaasiumi emakeele õpetaja
Airi Lang, Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
Eha Naarits, Männimäe Lasteaed-Algkooli juhataja