2015 AASTAL KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

Viljandi Linnavolikogu 24.september 2015 otsusega nr 198 kehtestati krundi Tartu tänav 72 detailplaneering. 

 

Viljandi Linnavalitsuse 6. juuli 2015 korraldusega nr 502 kehtestati  kruntide Metsküla tee 6, Metsküla tee 8 ja Metsküla tee 10 detailplaneering.