UKRAINA JULGEOLEKUKRIIS

OLULISED ABI- JA INFOKONTAKTID VILJANDI LINNAS

 

Ukraina kriisikoordinaatori 24/7 telefon +372 5400 2218, e-post ukraina@viljandi.ee

Џілодобовий телефон українського кризового координатора +372 5400 2218; ел. пошта ukraina@viljandi.ee

 

Rohkem infot julgeolekukriisi ning Ukraina ja ukrainlaste toetamise võimaluste kohta leiab SIIT

 

Uudised ja teated

1. august on stipendiumide taotlemise tähtaeg

 

Viljandi linnavalitsus ootab 1. augustiks spordi- ja loome- ning õpilas- ja üliõpilasstipendiumide taotlusi. Samuti nimeliste kõrghariduse- ja kutseõppe aastastipendiumide taotlusi.

Spordistipendium määratakse Viljandit või Viljandi spordiklubi esindavatele Viljandis elavatele ja tegutsevatele isikutele, et väärtustada ja toetada nende tegevust spordi arendamisel ja populariseerimisel nii kodulinnas kui kogu maailmas. Et spordistipendiumi taotletakse äärmiselt aktiivselt, on komisjon kokku leppinud, et ühte sportlast ei toetata aasta jooksul rohkem kui kaks korda. Samuti ei rahastata varustuse soetamist ja võistkondade üksikliikmeid.

Loomestipendium määratakse kujutava kunsti, rakenduskunsti, lavakujunduse, audiovisuaalse kunsti, lavakunsti, kirjanduse, muusika või arhitektuuri alal Viljandis elavatele või tegutsevatele autoritele ja esitajatele, väärtustamaks ja toetamaks nende tegevust Viljandi kultuurielus.

Õpilas- ja üliõpilasstipendiumi saavad taotleda õpilased ja üliõpilased, keda on tunnustatud olümpiaadidel või uurimistöös, kelle uurimis- või teadustöö on olulise tähtsusega Viljandi linnale või kes õpivad välisriigis kauem kui kuus kuud.

Samuti ootab Viljandi linnavalitsus väga hästi õppivatelt kõrgkoolide üliõpilastelt ja kutseõppeasutuste õpilastelt taotlusi nimeliste aastastipendiumide saamiseks. Stipendium antakse Viljandi linnast kõrgemasse õppeasutusse õppima läinud ning hästi õppiva üliõpilase tunnustamiseks ja õpingute edasiseks jätkamiseks. Stipendiumi kandidaat peab olema õppeasutuses väga edukalt läbinud vähemalt esimese õppeaasta. Stipendiumi suurus on 640 eurot, mis makstakse välja 10 kuu jooksul võrdsete osadena. Taotlustele tuleb lisada õppeasutuse soovitus ja õppeasutuse poolt kinnitatud väljavõte õppetulemustest. Stipendiumi saanud üliõpilase nimi kantakse Viljandi linna auraamatusse. Sobiva kandidaadi puudumisel võib stipendium jääda välja andmata.

Statuudid ja taotlemise ankeedid leiab Viljandi linna veebilehelt. Taotlusankeetide täitmisel palume olla hoolikad, sest puudulikult vormistatud taotlusi ei arutata. Stipendiumide puhul ei arutata taotlusi, mille esitaja on varem stipendiumi saanud, kuid jätnud esitamata selle kasutamise aruande.

Täpsemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 43 54 763, e-post tiivi.tiido@viljandi.ee


Tartu 2024 veebibänner

Linn arvudes

 

Registreeritud elanikke: 16 620

Pindala: 14,65 km2

Sünnid märtsis: 13

Registreeritud töötuid: 411

Töötusprotsent: 5,5%*

Vabad töökohad: 212*

Keskmine palk: 1304 eurot

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad