Viljandi linnavalitsuse istungil 16.11.2020

Majandusküsimustes otsustati:

  • kinnitada raieloa ja hoolduslõikusloa vormid;
  • sõlmida Viljandi linnale kuuluva hoonestamata kinnistu aadressiga Reinu põik 6 tasulise hoonestusõiguse seadmise leping osaühinguga Hydroline.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

 

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

  • tunnistada riigihanke „Männimäe jalgpallihalli projekteerimis-ehitustööd" edukaks pakkumuseks OÜ Arens Ehitustööd, Dreibau OÜ ja Pro Ehitus OÜ ühispakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus maksumusega 2 496 749,50 eurot, millele lisandub käibemaks;
  • tunnistada riigihanke ,,Turbiinlumekahurite ostmine" edukaks pakkumuseks MHL-Snow OÜ pakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus, mille maksumus on 38 296,00 eurot, millele lisandub käibemaks;
  • määrata 2021. aasta tegevustoetused.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie, telefon 435 4763

 

Kinnisvara haldusküsimustes otsustati tunnistada riigihanke ,,Elektrienergia Viljandi linnale aastateks 2021-2023" edukaks pakkumuseks AS Alexela pakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus maksumusega (baastarne ühikhind) 40,26 eurot/MW, millele lisandub käibemaks.

Lähemalt: kinnisvara haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

 

Sotsiaalküsimustes otsustati:

  • anda volitused piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks ühel juhul;
  • määrata sotsiaaleelarvest toetused ühel juhul;
  • osaleda eaka hoolduskuludes ühel juhul;

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

 

Arhitektuuriküsimustes otsustati lõpetada kinnistute Puidu tn 15, Puidu tn 15a ja Puidu tn 15b detailplaneeringu koostamine.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 0739

 

Muudes küsimustes otsustati mitte rahuldada Annika Vihmanni vaiet Viljandi Linnavalitsuse 12.10.2020 protokollilise otsuse peale.

 

 

Istungi ülevaate koostas

Maarja Evert

avalike suhete spetsialist