Uudised ja teated

Viljandi Linnavalitsuse istungil 03.05.2021

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • kuulutada välja Viljandi Noortevolikogu 2021. aasta projektikonkursi voorud;
 • kinnitada Sakala Keskuse põhimäärus;
 • kinnitada Viljandi linna statsionaarse õppega munitsipaalüldhariduskoolide klassikomplektide arv 2021/2022 õppeaastaks;
 • kinnitada 2021. aasta koolimineku toetuse suuruseks 150 eurot;
 • muuta Viljandi Linnavalitsuse määruse 26.02.2018 nr 4 "Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtmise kord" preambul.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie, telefon 435 4763

 

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • kinnitada OÜ VIRU PROJEKT poolt koostatud töö „Elamu ehitusprojekt" aadressil Vaikuse tänav 8 ning anda ehitusloa taotlejale ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • kinnitada Arhitektuuribüroo JVR Osaühing poolt koostatud töö „Viljandi Männimäe Maksimarket" aadressil Puidu tänav 2 ning anda ehitusloa taotlejale ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva Edela tänava kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks;
 • võtta vastu Viljandis kinnistute Vilja tn 13 ja Vilja tn 13a detailplaneering ning arhitektuuriametil korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek;
 • võtta vastu Viljandis kinnistu Planeedi tn 8 detailplaneering ning arhitektuuriametil korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek;
 • algatada projekteerimistingimuste andmine, mis on kinnistul nr 1502539 (katastriüksused Tallinna tn 65 ja Looga tn 19) püstitatava kaubandushoone ehitusprojektide koostamise aluseks.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 0739

 

Haldusküsimustes otsustati:

 • saata Viljandi Linnavolikogu 27. mai istungile otsuse eelnõu „Vase tn 1a // 1b korteriomandi nr 8 enampakkumise korras võõrandamine";
 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva kinnistu aadressiga Reinu tee 30, kinnistusregistriosa nr 3568639 kolmandasse jakku kantud tasulise hoonestusõiguse, kinnistusregistriosa nr 17171650, võõrandamiseks;
 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva kinnistu aadressiga Karja tn 6, kinnistusregistriosa nr 157950 kolmandasse jakku kantud tasulise hoonestusõiguse, kinnistusregistriosa nr 159250, võõrandamiseks;
 • anda Lulusup OÜ kasutusse kinnistul aadressiga Supeluse maa-ala pindalaga 9 m² perioodiks 01.06.2021 – 31.08.2021. Maa-ala kasutatakse 3x3m pop-up telgi paigaldamiseks, kus Lulusup OÜ rendib soovijaile SUP laudu;
 • lükata tagasi kõik riigihanke „Lastepargi purskkaevu ja kõnniteede projekteerimis- ja ehitustööd" pakkumused;
 • saata Viljandi Linnavolikogu 27. mai istungile otsuse eelnõu „Aktsiaseltsi Viljandi Veevärk põhikirja muutmine".

Lähemalt: haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

 

 

Istungi ülevaate koostas

Maarja Evert

avalike suhete spetsialist