Täiskasvanud isikutele eestkoste määramine

29.01.24

Kirjeldus

Eesti Rahvastikuregistri järgselt Viljandi linna elanikele eestkoste seadmiseks ja eestkostja määramiseks avalduste edastamine kohtule. Riigilõiv 10 eurot.

Vastavalt Perekonnaseaduse (PKS) § 203 on eestkoste seadmise eelduseks asjaolu, et täisealine isik ei suuda vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu kestvalt oma tegudest aru saada või neid juhtida. Sellisel juhul määrab kohus tema enda, tema vanema, abikaasa või täisealise lapse või valla- või linnavalitsuse avalduse alusel või omal algatusel talle eestkostja.

Perekonnaseaduse § 203 lg 2 sätestab, et eestkostja võib määrata ainult nende ülesannete täitmiseks, milleks eestkoste on vajalik. Eestkoste ei ole vajalik, kui täisealise huve saab kaitsta volituse andmise ning perekonnaliikmete või muude abiliste kaudu.

Eestkoste seatakse piiratud teovõimega isiku vara, õiguste ja huvide kaitseks. Eestkostja on piiratud teovõimega isiku seaduslik esindaja.

Füüsilise ja juriidilise isiku võib eestkostjaks määrata vaid tema nõusolekul nii alaealiste kui täisealiste isikute puhul ning sobiva eestkostja selgitab kohus välja koostöös kohaliku omavalitsusega (PKS § 173 lg 1, § 174 lg 4 ja § 204 lg 4).

Kui eestkostjaks ei ole võimalik määrata sobivat füüsilist või juriidilist isikut, määratakse eestkostjaks valla- või linnavalitsus, millega täisealine on kõige tugevamalt seotud. Täisealine on kõige tugevamalt seotud muu hulgas selle valla- või linnavalitsusega, kust ta pärit on, kus ta on suurema osa ajast elanud, millega ta on säilitanud olulised sidemed, kus asuvad tema lähedased või vara või kus on tema rahvastikuregistrijärgne elukoht.

Avalduse täisealisele isikule eestkostja määramiseks saavad Perekonnaseaduse § 203 lg 1 kohaselt teha järgmised isikud: isik ise; tema vanem; tema abikaasa; tema täisealine laps või valla-või linnavalitsus. Kohus saab eestkoste seadmise menetluse ka ise algatada, sh näiteks juhul, kui avalduse esitab selleks õigustamata isik.

Eestkoste seadmise algatamiseks tuleb esitada eelnevalt nimetatud õigustatud isikul vastavasisuline avaldus kohtule. Juhul kui eestkostet vajaval isikul puuduvad kohtule avalduse esitamise õigusega isikud (vanem, abikaasa, täisealine laps), pöördub avaldusega kohtusse kohalik omavalitsus ehk Viljandi Linnavalitsus.

Õigusaktid

Kontaktisik

Eestkoste teenistuse juht

Kaidi Rammo

+372 435 0770; 

+372 5855 2558

kaidi.rammo@viljandi.ee

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel

Eestkoste teenistuse spetsialist

Monika Kihuoja

+372 5855 4313

monika.kihuoja@viljandi.ee

Vastuvõtt: E 9-11.30 ja N 14-18

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud

Täita vabas vormis avaldus, mis tuleb esitada Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametile aadressil Johan Laidoneri plats 5a, ruum 3.

Vajaminevad dokumendid

  • vabas vormis avaldus;

  • eestkosted vajava isiku ID kaardi koopia;

  • eestkostja ID kaardi koopia;

  • võimalusel arstlik dokument tervisliku seisundi kirjeldusega.

Tulemus

Dokumendid on edastatud kohtule.

 

Eestkoste seadmise vorm ukraina lapsele: https://www.kohus.ee/dokumendid-ja-vormid/vorm-ukraina-alaealisele-eestkoste-seadmiseks-ja-eok-taotlemiseks