Info ja uudised sotsiaaltöös

 

***************************************************************************************************************

VAKTSINEERIMISEST

Talvehooaja alguses tundub kohane meelde tuletada, et Viljandi haigla vaktsineerib jätkuvalt Covidi vastu kõiki soovijaid (5.-11.aastased lapsed me siiski eelistame jätta perearstide hoole alla).

Viljandi haigla peahoones toimub etteregistreerimisega (tel 434 3001) ja etteregistreerimiseta Covid-19 vastu vaktsineerimine detsembris teisipäevast reedeni kell 9-15.30 (kuni 16. detsembrini).

Detsembri teises pooles on vaktsineerimiskabinet avatud 19.12 ja 20.12 kell 9-15.30 ja 28.12 kell 11-14.

Sobiva aja saab endale broneerida ka digiregistratuuris: digilugu.ee

Vaktsiinid on Pfizer (I ja II doosiks), uuendatud Pfizer (tõhustusdoosideks), Moderna (vaid tõhustusdoosideks) ja Janssen.

Info vaktsiinide kohta:
https://vaktsineeri.ee/covid-19/vaktsiinid/

 

Kui on tegemist liikumisraskustega inimestega, kellel oleks vajalik vaktsineerimine kodus, siis palume võtta ühendust Viljandi haigla koduteenuste osakonna juhataja Kadri Orasega (kadri.oras@vmh.ee), kes lepib kokku koduõe külaskäigu. Kui inimene on liikumispuudega ning vanem kui 60 aastat, siis saab koduõde minna koju vaktsineerima ka gripi vastu.

***************************************************************************************************************

 

Viljandi Linnavalitsus osaleb projektis "ISTE" ehk „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses".


Projekti kestus on 01.01.2022-31.12.2022.

Projekti käigus osutatavad teenused:

 • vaimse tervise toetamiseks erinevad teraapiad, psühholoogi, psühhiaatri või kogemusnõustaja teenus;
 • igapäevaeluga toimetulekuks tugi rahaga arveldamiseks, majapidamistoimingutega hakkama saamiseks;
 • toetus elukoha probleemide lahendamisel;
 • töötamise ja õppimise toetamine st aidatakse tööd leida ja töökohta hoida;
 • füüsiline tervis nt abivahendi kasutamisel abistamine, füsioteraapia, transpordi kasutamise juhendamine.

Projektis piloteeritava teenusmudeli sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikud, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

 • isik on 16- aastane kuni vanaduspensioniealine;
 • isikul ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust;
 • vastab ühele järgmistest tingimustest:
   
 • isik ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on Sotsiaalkindlustusameti (SKA) erihoolekandeteenuse järjekorras; 
 • isik vajab kohaliku omavalitsuse (KOV) sotsiaaltöötaja või SKA juhtumikorraldaja hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid.

Projektiga liitumiseks peab isik ise olema sellega nõus st, et ei pereliige ega keegi teine ei saa otsustada, et isik võiks/peaks projektiga liituma. Projekti raames hinnatakse isiku abivajadus,  milles konkreetselt ta abi vajab ning vastavalt hindamise tulemustele saab personaalset teenust. Juhul, kui isik on projektis, siis saab toetada ka pereliikmeid.

 

Infot "ISTE" projekti kohta saab ka SIIT.

 

Lisainfo

Kati Kotsar

kati.kotsar@viljandi.ee

5855 2558

 

Projekti rahastatakse ESF vahenditest: TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine" alategevus ,,Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine''

 

*************************************************************************************************