Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 01.03.2021

01.03.2021

Kinnisvara haldusküsimustes otsustati korraldada avalik konkurss kirjaliku enampakkumisena ,,Sakala Keskuse kohvikuruumide üürile andmine".

Lähemalt: kinnisvara haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

 

Sotsiaalküsimustes otsustati:

  • volituste andmine piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks kahel juhul;
  • mitte nõuda MTÜ Päikesekillu Perekeskus 2020.aasta tegevustoetuse tagasimaksmist.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

 

Rahandusküsimustes otsustati saata Viljandi Linnavolikogu 25. märtsi istungile määruse eelnõu „Viljandi Linnavolikogu 31.03.2016 määruse nr 83 „Viljandi linna finantsjuhtimise kord" muutmine".

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

 

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

  • anda nõusolek Tallinna Spordiselts Kalev Tennisekoolile tennise projektlaagri korraldamiseks Viljandi linnas;
  • tunnistada riigihanke „Mööbel kaasava hariduse rakendamiseks Viljandi Jakobsoni Koolis" edukaks pakkumuseks Isku Baltics Osaühingu pakkumus;

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie, telefon 435 4763

 

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

  • algatada Vilja tn 13 ja Vilja tn 13a detailplaneering;
  • võtta vastu kinnistute Kesk-Kaare tn 19 ja Kesk-Kaare tn 17a detailplaneering.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 0739

 

 

Istungi ülevaate koostas

Maarja Evert

avalike suhete spetsialist