Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 22.02.2021

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • sotsiaaleelarvest toetuse määramine;
 • volituste andmine piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks;
 • kinnitada Viljandi Päevakeskuse töötajate struktuur, koosseis ja töötasumäärad.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

 

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • kinnitada Viljandi Kesklinna Lasteaia töötajate struktuur, koosseis ja töötasumäärad;
 • määrata Viljandi linna 2021. aasta noortespordi toetus Viljandi Tulevikujalgpalli Klubi MTÜ-le;
 • määrata 2021. aasta I taotlusvooru loomestipendiumid;
 • määrata 2021. aasta I taotlusvooru spordistipendiumid;
 • anda nõusolek Võru Spordikoolile kergejõustiku projektlaagri korraldamiseks Viljandi linnas.

Lähemalt: kultuuri- ja noorsootöö spetsialist Vilja Volmer-Martinson, telefon 435 4755

 

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • määrata Lao maaüksusel asuva hoone teenindamiseks vajaliku maa piirid ja pindala 1445 m²;
 • tulenevalt detailplaneeringust määrata Reinu tee 37a katastriüksuse sihtotstarbeks tootmismaa ning anda nõusolek Reinu tee 37a maaüksuse jätmiseks riigi omandisse;
 • määrata Teeääre katastriüksuse sihtotstarbeks sihtotstarbeta maa ning anda nõusolek Teeääre maaüksuse jätmiseks riigi omandisse;
 • lähtudes maa tegelikust kasutusest määrata Saksa sõjaväekalmistu katastriüksuse sihtotstarbeks sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa;
 • lähtudes maa tegelikust kasutusest määrata Vene tn 23a katastriüksuse sihtotstarbeks sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa;
 • lähtudes maa tegelikust kasutusest määrata Suur-Kaare tn 6 katastriüksuse sihtotstarbeks sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa;
 • määrata Piiri tn 10 katastriüksuse sihtotstarbeks sihtotstarbeta maa;
 • lähtudes maa tegelikust kasutusest määrata Paala tee 63a katastriüksuse sihtotstarbeks sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa;
 • määrata Riia mnt 9 katastriüksuse sihtotstarbeks sihtotstarbeta maa;
 • kinnitada restaureerimistoetuste ja –preemiate määramise komisjon;
 • kinnitada Osaühing Looge koostatud töö „Ühepereelamu ja abihoone ehitusprojekt" aadressil Tuisu tänav 11 ning anda ehitusloa taotlejatele ehitusluba ehitise püstitamiseks;

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 0739

 

Majandusküsimustes otsustati:

 • loobuda Vaksali tänava tunneli tänava aluse osa betoonkehandi ehitamisest Tinter Projekt OÜ töö alusel ökonoomilistel kaalutlustel ning kinnitada Vaksali tänava tunneli rajatise püstitamise aluseks AS Merko Ehitus Eesti koostatud töö „VAKSALI TÄNAVA JALAKÄIJATE TUNNEL".
 • lubada Sakala Keskusel anda keskuse suur saal 03.03.2021 ajavahemikus 8.00 – 17.00  Qvalitas AS kasutusse renditasuta;
 • nõustuda Viljandi linnale kuuluvale kinnistule aadressiga Kraavi tn 5 kinnistult Tartu tn 24 autode väljasõiduala rajamisega;
 • saata Viljandi Linnavolikogu 25. märtsi istungile otsuse eelnõu „C. R. Jakobsoni tn 50b kinnistu võõrandamine otsustuskorras";
 • korraldada riigihange „Viljandimaa Vabadussõjas langenute mälestussamba taasloomine ja paigaldamine".

Lähemalt: majandusameti juhataja kt Andres Mägi, telefon 435 4752

 

 

Istungi ülevaate koostas

Maarja Evert

avalike suhete spetsialist