Puudega inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi väljastamine

23.05.24

Kirjeldus

Parkimiskaart väljastatakse isikule, kelle elukoht on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Viljandi linn ning kellel esineb:

keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle;

ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise või ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Toetuse maksumus

Tasuta

Toetuse kestvus

Parkimiskaart antakse välja puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks, ajutise kõrvalekalde puhul mitte kauemaks kui 6 kuuks.

Õigusaktid

Sotsiaalministri 23.12.2010 määrus nr 90: ,,Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused.''

Kontaktisik

Täisealiste heaolu teenistuse spetsialistid:

Jaanika Ritval

e-post: jaanika.ritval@viljandi.ee

telefon: +372 435 4758

+372 5193 8320

Hetkel ametikoht täitmata, kontaktid toimivad

e-post: silja.simon@viljandi.ee

telefon: +372 435 4758;

+372 5193 8320

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud

Toetuse taotlemiseks on vajalik tulla Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametile aadressil Johan Laidoneri plats 5a.

Vastuvõtt: E 9.00-11.00; T, N 14.00-16.00

Vajaminevad dokumendid

  • Isikut tõendav dokument;
  • taotleja dokumendifoto;
  • SKA poolt väljastatud puude raskusastme tuvastamise otsus
  • Lapsele või pensioniealisele puudega isikule lisaks pere- või eriarsti teatis liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde olemasolu kohta.
  • Ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde isikul pere- või eriarsti teatis, mis peab sisaldama infot, et isik vajab liikumist abistavat tehnilist abivahendit või et tal on ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalkalle.

Tulemus

Õigustatuse korral väljastatakse puudega inimest teenindava sõiduki parkimiskaart.

 

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama:

1) vaie Viljandi Linnavalitsusele aadressil viljandi@viljandi.ee või Linnu tn 2, 71020 Viljandi;

2) kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil tmktartu.menetlus@kohus.ee või Kalevi tn 1, 51010 Tartu.