Pressiteated

« Tagasi

Viljandi linnavalitsuse istungil 06.04.2020

Sotsiaalküsimustes otsustati:

  • volituste andmine piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

  • kinnitada Viljandi Lasteaed Krõllipesa struktuur, koosseis ja töötasu alammäärad.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie, telefon 435 4763

Rahandusküsimustes otsustati:

  • hinnata hoone Vabaduse plats 6 kasuliku eluea lõpuks 30.06.2020 ning lähtudes sellest muuta hoone amortisatsioonimäära. Uut amortisatsioonimäära rakendada alates 01.01.2020.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Kinnisvarahalduse küsimustes otsustati:

  • lubada kehtestada eriolukorrast tulenevaid leevendusmeetmeid OÜ Aiakohvik (kohvik Harmoonia) suhtes, muuhulgas peatada üüriarvete esitamine kuni eriolukorra lõpuni;
  • peatada AS Levirale üüriarvete esitamine kuni eriolukorra lõpuni Vaksali 4 spordisaalis asuva veebiülekannete kaamera eest.

Lähemalt: kinnisvara haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

  • määrata katastriüksuse tunnusega 89705:001:0990 (lähiaadress Kanepi tn 15) uueks sihtotstarbeks elamumaa.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

  • lubada AS Cleveronil pakiautomaatide paigaldamine Riia mnt T9 ja Tare tn 9 maa-aladele.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
Viljandi Linnavalitsus
Avalike suhete spetsialist
5669 7042