Raske või sügava puudega laste lapsehoiuteenus

10/10/16

Teenuse sihtgrupp

Raske või sügava puudega lapsed

Teenuse sisu

Viljandi Linnavalitsuse kaudu on õigus teenust saada Eesti Rahvastikuregistri järgselt Viljandi linnas elava raske või sügava puudega lapse seaduslikul esindajal või perekonnas hooldamise lepingu alusel oleval hooldajal. Teenust osutatakse kuni selle kalendriaasta lõpuni, millal laps saab 18-aastaseks tingimustel, et:

 • lapse hooldusteenuse vajadus on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis;
 • lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega (v.a. lapse perekonnas hooldamine);
 • laps ei viibi samal ajal haridusasutuses.

Teenust on võimalik kasutada tunni, päeva või ööpäevase arvestusega. Teenuse eest tasub Viljandi Linnavalitsus (ei sisalda toitlustamist).

Lapsehoiuteenuse rahastust on võimalik taotleda ka läbi Sotsiaalkindlustusameti. Täpsem info Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt .

Teenuse osutamise koht

 • Viljandi maakonnas SA Perekodu (Kase tee 2, Jämejala küla, Viljandi vald).
 • Erandkorras osutatakse teenust lapse kodus.
 • Teistes maakondades tegutsevate teenuseosutajate kohta saab infot Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Õigusaktid

Vastutaja

Lastekaitsespetsialist Külli Frey

E-post:  kylli.frey@viljandi.ee

Telefonid: +372 435 4760; +372 5347 7027

 

Teenuse taotlemine

Vajalikud sammud

Samm 1:

taotleja esitab avalduse teenuse osutajale (SA Perekodu sotsiaaltöötajale) näidates ära teenuse soovimise aja. Teenuse osutaja saadab 3 tööpäeva jooksul vanemale vastuse ja taotluse, kus on kirjas nende valmisolek teenuse osutamiseks.

Taotluse vormi saamiseks tuleb pöörduda teenuse osutaja poole.

 

Samm 2:

taotleja esitab teenuse osutajalt saadud taotluse Viljandi Linnavalitsuse lastekaitsespetsialistile, täites riikliku teenuse taotlemise vormi ja esitab lisadokumendid.

Viljandi Linnavalitsus teeb otsuse 10 tööpäeva jooksul.

Vormikohane avaldus koos lisadokumentidega tuleb esitada Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametile aadressil Johan Laidoneri plats 5a, Viljandi, ruum 4.

Vastuvõtt: E 9:00 – 11:30, N  14:00 – 18:00.

Teenuse taotlemine Sotsiaalkindlustusameti kaudu:

 • esitada Sotsiaalkindlustusametile vormikohane avaldus

Vajaminevad dokumendid

 1. vormikohane taotlus;
 2. lapse isikut tõendav dokument;
 3. sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus;
 4. rehabilitatsiooniplaan;
 5. kui last kasvatab eestkostja, siis kohtumäärus eestkostjaks määramise kohta;
 6. kui laps kasvab hooldusperes, siis perekonnas hooldamise leping.

Tulemus

Teenuse eest tasutakse halduslepingu ja arve alusel. Avalduse mitterahuldamise korral teavitatakse avaldajat otsusest 30 päeva jooksul.