Lasteaiakoha taotlemine

Kirjeldus

Lasteaiakohta saab taotleda linna lasteaeda  poolteise kuni seitsmeaastasele lapsel,  kui tema elukoha aadressiks Eesti rahvastikuregistri andmetel on Viljandi linn

Vaba koha olemasolul võib tähtajaliselt võtta lasteaeda ka last, kelle elukoha aadress ei ole Eesti rahvastikuregistri andmetel Viljandi linn

Kohtade jagamine järgmiseks õppeaastaks toimub 31. maini

Vabade kohtade olemasolul jagatakse kohti kogu õppeaasta jooksul.

Vanemat teavitatakse avalduse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
Õigusaktid Viljandi Linnavalitsuse 09.06.2014 määrus nr 9 „Viljandi linna koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord"
Vastutaja

Kristlin Oja

kristlin.oja@viljandi.ee 

435 4764; 5199 9585

 

Teenuse taotlemine

Vajaminevad dokumendid
  • Taotlus esitatakse läbi e-teenuste SIIT

või

  • Paberkandjal avalduse esitamiseks prindi see välja SIIT, ning saada see Linnu 2, 71020 Viljandi