13.11.19

Viljandi linnavalitsus kuulutab välja konkursi haridus- ja kultuuriameti juhataja ametikohale (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja)

Viljandi linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti juhataja peamised teenistusülesanded on Viljandi linna haridus- ja kultuurialaste õigusaktide väljatöötamine, Viljandi linna haridus- ja kultuuriasutuste koostöö koordineerimine ja suunamine, eelduste loomine efektiivse ning laiapõhjalise haridus-, kultuuri- ja spordielu arendamiseks Viljandi linnas.

Ametikoht on tähtajaline, ajutiselt äraoleva ametniku asendamine. Ametisse asumine on soovitav detsembris 2019.

Kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg on 28. november 2019.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

  • kõrgharidus
  • väga hea eesti keele oskus ning hea eneseväljendus- ja suhtlemisoskus;
  • vähemalt ühe võõrkeele oskus kõnes ja kirjas;
  • ametikohast tulenevaid ülesandeid reguleerivate õigusaktide tundmine, oskus neid rakendada;
  • projektipõhistes tegevustes osalemise kogemus (projektide juhtimise ja kirjutamise oskus).

Kandidaadile tuleb kasuks:

  • eelnev arengukavade ja taotlusprojektide koostamis- ning juhtimiskogemus;
  • eelnev töökogemus hariduse valdkonnas.

Kandideerimiseks esitada motivatsioonikiri, CV ja haridust tõendava dokumendi koopia Viljandi Linnavalitsusele 28. novembriks 2019 Linnu t 2 Viljandi 71020 või e-postiga viljandi@viljandi.ee

Täiendav info: abilinnapea Janika Gedvil, telefon 435 4757 või e-post janika.gedvil@viljandi.ee.

Toimetaja: REET ALEV