Vabad töökohad

Viljandi Linnavalitsus kuulutab välja konkursi Viljandi Lasteaed Männimäe direktori ametikohale

Nõuded Viljandi Lasteaed Männimäe direktori kandidaadile:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • pedagoogiline ja juhtimiskompetentsus;
 • teadmised personalitöö ja asjaajamise korraldamisest, sh kaasaegse tehnoloogia ja digivahendite kasutamise oskus;
 • eelarve koostamise oskus;
 • soovitavalt erivajadustega lastega töötamise kogemus;
 • väga hea suhtlemis-, esinemis- ja koostööoskus.

Kandidaadil esitada:

 • avaldus konkursil osalemiseks;
 • elulookirjeldus (CV), sh haridus- ja teenistuskäik;
 • kirjalik visioon Lasteaed Männimäe arengust;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab asjasse puutuvaks.

Dokumendid palume esitada 6. augustiks 2018 Viljandi Linnavalitsusele Linnu 2, 71020 Viljandi või digiallkirjastatult e-posti aadressil viljandi@viljandi.ee

Lisainformatsioon haridus- ja kultuuriameti juhatajalt telefonil 435 4763.

 

Viljandi Avatud Noortetuba otsib oma meeskonda noorsootöö projektijuhti

Viljandi Avatud Noortetoa (VANT) eesmärk on pakkuda Viljandi linna noortele erinevaid noorsootöö teenuseid, korraldada koos noortega nende vaba aja sisustamist, luua tingimused arendavaks tegevuseks väljaspool perekonda, tasemeõpet ning tööaega. VANT on Sakala Keskuse allasutus ning asub aastast 2013 Viljandi Lennukitehase ruumides.

Noorsootöö projektijuht:

 • korraldab noorsootööd;
 • korraldab noortele suunatud sündmuseid;
 • koordineerib noortele suunatud suurprojekte;
 • leiab lisavõimalusi noortekeskuse töö korraldamiseks nii kohalikest-, riigi- kui rahvusvahelistest projektidest;
 • koostab, vormistab, viib ellu noorteprojekte ning esitab projektide aruanded;
 • nõustab noorteprojekte;
 • on graafiku alusel tööl noortetoa avatud alas.
 • usub, et iga noor on väärtuslik;
 • tal on vähemalt keskharidus ja varasem töökogemus lähedasel ametikohal (kasuks tuleb noorsootöötaja kutse, kõrgharidus);
 • tal on varasem projektijuhtimise kogemus;
 • tunneb noorsootööalaseid õigusakte ja arendusdokumente kohaliku omavalitsuse, riigi ja Euroopa Liidu tasandil;
 • omab väga heal tasemel eesti ja inglise keele oskust;
 • on otsustus-, planeerimis- ja analüüsivõimeline;
 • on valmis suhtlema inglise keeles välisvabatahtlikuga, kes on meeskonnaliige.

Sulle pakume:

 • püsivat täiskohaga töökohta;
 • võimalust osaleda noortetoa arengu kujundamisel;
 • rutiinivaba töökeskkonda;
 • paindlikkust töö planeerimisel;
 • võimalust osaleda valdkonnaalastel täienduskoolitustel ja rahvusvahelistes projektides;
 • mõnusaid ühissündmuseid;
 • planeeritud meeskonnatööd.

Kandideerimiseks esita oma CV ja motivatsioonikiri aadressil: ege@sakalakeskus.ee.

Konkurss kestab kuni 27.07.2018. Tööle asumine augustis.

Lisainfo: Ege Enok +372 58544 849