Vabad töökohad

Viljandi Linnavalitsus kuulutab välja konkursi Viljandi Jakobsoni Kooli direktori ametikohale

Viljandi Jakobsoni Kooli direktori kandidaadile esitatavad nõuded:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • omab juhtimiskompetentse organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas;
 • vähemalt kolmeaastane juhtimiskogemus õppeasutuse juhtkonnaliikmena;
 • teadmised kaasaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest;
 • ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasandil;
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
 • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
 • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsimis- ja planeerimisoskus.

Kandidaadil esitada:

 • kirjalik avaldus konkursil osalemise kohta;
 • elulookirjeldus, sh haridus- ja teenistuskäik;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • kirjalik visioon Jakobsoni Kooli arengust;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab asjasse puutuvaks.

Dokumendid palume esitada 6. aprilliks 2018 Viljandi Linnavalitsusele Linnu 2, 71020 Viljandi või digiallkirjastatult e-posti aadressil viljandi@viljandi.ee

 

Lisainformatsioon haridus- ja kultuuriameti juhatajalt telefonil 435 4763.

 

Viljandi Linnavalitsus võtab tööle ajutiselt äraoleva töötaja asendajana kultuuri ja noorsootöö spetsialisti

Nõudmised kandidaadile:

 • kõrgharidus;
 • töökogemus kultuuri- või noorsootöö valdkonnas;
 • hea meeskonnatöö- ja suhtlemisoskus ning algatusvõime;
 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus,
 • võõrkeele, soovitavalt inglise või saksa keele oskus;
 • valmisolek paindlikuks tööajaks;
 • kohusetunne, ausus, otsustus- ja vastutusvõime

Peamised teenistuskohustused:

 • valdkondlike tegevuste koordineerimine Viljandi linnas;
 • valdkonna rahaliste taotluste menetlemine;
 • osalemine linna ja allasutuste arengukavade väljatöötamisel ja elluviimisel;
 • linna jaoks prioriteetsete ürituste ning linna- ja riiklike tähtpäevade tähistamise koordineerimine;
 • oma valdkonna komisjonide töö korraldamine.

Omalt poolt pakume võimalust kaasa lüüa Viljandi linna kultuuri-, spordi- ja noorsootöö ning huvihariduse arendamisel ja osalemist valdkonnaalastel koolitustel.

Täiendav info haridus- ja kultuuriameti juhatajalt tel 435 4763.

Kandideerimiseks esitada avaldus, CV ja haridust tõendava dokumendi koopia Viljandi Linnavalitsusele 22. märtsiks ka. Linnu t 2 Viljandi 71020 või viljandi@viljandi.ee

 

Viljandi Linnahooldus pakub tööd majahoidjatele

Töö sisuks on Viljandi linnale kuuluvate kinnistute ümbruste heakorrastamine ning korrashoidmine.

Heakorrastamise hulka kuulub: koristamine, lumelükkamine, hekkide pügamine, muruniitmine ning teised heakorratööd vastavalt vajadustele.

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.
Töötasu 775.- EUR

Tööaeg 6.00-15.00 (võimalik töötada osatööajaga)

Nõudmised kandidaadile:

 • kohusetundlikkus ja oskus iseseisvalt töötada

Soovituslik:

 • B-kategooria juhiluba
 • isikliku sõiduki kasutamise võimalus
 • eelnev töökogemus

Täiendav info Linnahoolduse juhatajalt tel: 517 1894 või e-posti teel linnahooldus@viljandi.ee

CV  palume saata Viljandi Linnahooldusele Johan Laidoneri plats 5, Viljandi 71020 või e-kirjaga linnahooldus@viljandi.ee