Üldharidus

Üldhariduskoolid

Viljandi Jakobsoni Kool
Aadress: Riia maantee 91, 71009
Telefon: 43 51 840; 43 51 830
Faks: 43 51 839
E-post: kool@vjk.vil.ee
Kodulehekülg: vjk.vil.ee
Põhimäärus
Arengukava
Direktor: Tiit Kurvits

Viljandi Kesklinna Kool
Aadress: uueveski tee 1, 71004
Telefon: 43 42 360; 43 42 362
Faks: 43 47 982
E-post: sekretar@klk.vil.ee
Kodulehekülg: klk.vil.ee
Põhimäärus
Arengukava
Direktor: Aavo Soopa

Viljandi Paalalinna Kool
Aadress: Paala tee 46, 71013
Telefon: 43 44 010; 43 44 011
Faks: 43 44 003
E-post: kool@paalalinna.ee
Kodulehekülg: paalalinna.ee
Põhimäärus
Arengukava
Direktor: Aavo Palo

Viljandi Kaare Kool
Aadress: Kesk-Kaare tänav 17; 71015
Telefon: 43 46 386; 43 46 313
E-post: vkk@vkk.vil.ee
Kodulehekülg: vkk.vil.ee
Põhimäärus
Arengukava
Direktor: Mati Ruul

Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium
Aadress: Kesk-Kaare tänav 17; 71015
Telefon: 43 34 396
E-post: kool@vtg.vil.ee
Kodulehekülg: vtg.vil.ee
Põhimäärus
Arengukava
Direktor: Mall Kõiv

 

Haridus- ja teadusministeeriumi haldusalas riigikool

Viljandi Gümnaasium
Aadress: Hariduse 2, 71020
Telefon: 55 91 2862
E-post: viljandigumnaasium@hm.ee
Kodulehekülg: viljandigymnaasium.edu.ee
Põhimäärus
Direktor: Ülle Matsin
 

 

Viljandi linnas tegutsevad erakoolid


Viljandi Vaba Waldorfkool
Aadress: Lutsu 3, 71003
Telefon: 43 34 537
E-post: viljandi@waldorf.ee
Kodulehekülg: waldorf.vil.ee
Õpe: alus-, alg- ja põhiharidus

 

MTÜ Kasvukesa  Erakool Oja
Aadress: Pikk 4, 71003
Telefon: 510 8946
E-post: info@kasvukesa.ee
Kodulehekülg: http://www.kasvukesa.eu/
Õpe: Põhikooli I kooliaste

 

Nõustamiskeskus

Viljandimaa Rajaleidja Keskus

Aadress: Kauba 12, 71020 Viljandi

Telefon 5886 0715

E-post: viljandimaa@rajaleidja.ee

Koduleht: http://www.rajaleidja.ee/viljandimaa/