TEATED DETAILPLANEERINGUTE AVALIKUST ARUTELUST

19.09.2022

Viljandi Linnavalitsus korraldab Riia mnt 1 detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku arutelu. Viljandi Linnavalitsus algatas kinnistu Riia mnt 1 detailplaneering (registri nr 2021-007) 23.09.2021 korraldusega nr 249. Planeeringu koostamise vajadus tuleneb huvitatud isiku soovist määrata krundile uus hoonestusala ning ehitusõigus, et püstitada kaubandus- ja teenindushoone. Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 6. oktoobril 2022 algusega kell 17:00  Viljandi Linnavalitsuse Linnu tn 2 maja teise korruse saalis.