Vabad töökohad

Viljandi Linnavalitsus võtab teenistusse kinnisvara haldusameti hooldusjuhi

Viljandi linnavalitsuse kinnisvara haldusameti ülesandeks on Viljandi linna omandisse kuuluvate hoonestatud kinnistute, eluruumide ja mitteeluruumide haldamise korraldamine sh kinnisvara jätkusuutlik arendamine, kõikide kinnisvara korrashoiutegevuste korraldamine, energiasäästu küsimustega tegelemine.

Hooldusjuhti ametikoha põhiülesandeks on Viljandi linna omandis (sh lepingulistes suhetes olevatel hoonetel) olevatel hoonetel ja rajatistel hooldustegevuste korraldamine (sh hangete korraldamine) selliselt, et oleks tagatud objektide võimalikult pikk ja majanduslikult efektiivne eluiga, hoonete kasutajate rahulolu tagamine, energiasäästu küsimustega tegelemine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • kõrgharidus;
 • soovitavalt omandatud kinnisvarahooldaja kutse;
 • eelnev tehnosüsteemide hooldusalane töökogemus;
 • vastavus avaliku teenistuse seadusega ametnikule esitatavatele nõuetele;
 • väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus;
 • lahendustele ja tulemustele orienteeritus.

Omalt poolt pakume võimalust enesetäiendamiseks valdkonnaalastel koolitustel.

Täiendav info ametijuhilt Andres Mägilt tel 435 4752 või e-kiri andres.magi@viljandi.ee

Kandideerimiseks esitada motivatsioonikiri, elulookirjeldus (CV), haridust ja kutset tõendavate dokumentide koopiad Viljandi Linnavalitsusele 29. septembriks 2017 k.a. Linnu t 2, Viljandi 71020 või e-kirjaga viljandi@viljandi.ee

 

Viljandi Linnavalitsus võtab teenistusse kinnisvara haldusameti elamumajanduse spetsialisti

Viljandi linnavalitsuse kinnisvara haldusameti ülesandeks on Viljandi linna omandisse kuuluvate hoonestatud kinnistute, eluruumide ja mitteeluruumide haldamise korraldamine sh kinnisvara jätkusuutlik arendamine, kõikide kinnisvara korrashoiutegevuste korraldamine, energiasäästu küsimustega tegelemine.

Elamumajanduse spetsialisti põhiülesanneteks on Viljandi linna omandis (sh lepingulistes suhetes olevatel hoonetel) olevatel hoonetel kinnisvara korrashoiutegevuste korraldamine sh hangete korraldamine, temale määratud kinnisvaraportfelli tulemuslik majandamine, üürnikega seotud toimingute läbiviimine. Kinnisvara haldusameti töötaotluste ja ennetavate hoolduste graafikute sisestamine elektroonilisse hoolduspäevikusse. Lisaks majandusameti ja asutuse Viljandi Linnahooldus Viljandi linna avaliku ruumi heakorda puudutavate töötaotluste sisestamine elektroonilisse hoolduspäevikusse.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • kõrgharidus;
 • soovitavalt kinnisvara halduri või korteriühistu juhi erialane ettevalmistus;
 • eelnev erialane praktiline töökogemus;
 • väga hea arvuti kasutamise oskus sh kinnisvara haldus tarkvara kasutamise oskus;
 • vastavus avaliku teenistuse seadusega ametnikule esitatavatele nõuetele;
 • väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus;
 • lahendustele ja tulemustele orienteeritus.

Omalt poolt pakume võimalust enesetäiendamiseks valdkonnaalastel koolitustel.

Täiendav info ametijuhilt Andres Mägilt tel 435 4752 või e-kiri andres.magi@viljandi.ee

Kandideerimiseks esitada motivatsioonikiri, elulookirjeldus (CV), haridust ja kutset tõendavate dokumentide koopiad Viljandi Linnavalitsusele 29. septembriks 2017 k.a. Linnu t 2, Viljandi 71020 või e-kirjaga viljandi@viljandi.ee

 

Viljandi Linnavalitsus võtab teenistusse lastekaitsespetsialisti

Lastekaitsespetsialisti põhiülesanneteks on Viljandi linna laste õiguste ja huvide kaitsmine ning lastega perede toimetuleku toetamine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • sotsiaaltöö alane kõrgharidus;
 • vastavus avaliku teenistuse seadusega ametnikule esitatavatele nõuetele;
 • väga hea arvuti kasutamise oskus;
 • väga hea koostöö-, suhtlemis- ja eneseväljendusoskus;
 • sõiduauto kasutamise valmidus (B-kategooria juhiload).

Lastekaitsespetsialisti peamised ülesanded:

 • Sotsiaalnõustamine
 • Juhtumitöö korraldamine
 • Eestkostja ülesannete täitmine
 • Dokumentide menetlemine
 • Andmete kogumine, aruandlus
 • Lastega perede tugiisikutöö koordineerimine

Omalt poolt pakume võimalust enesetäiendamiseks valdkonnaalastel koolitustel.

Täiendav info ametijuhilt Livia Kask tel 435 4766 või e-kiri livia.kask@viljandi.ee

Kandideerimiseks esitada motivatsioonikiri, elulookirjeldus (CV), haridust tõendavate dokumentide koopiad Viljandi Linnavalitsusele 25. septembriks 2017 k.a. Linnu t 2, Viljandi 71020 või e-kirjaga viljandi@viljandi.ee

 

Viljandi Linnahooldus pakub tööd majahoidjale

Töö sisuks on Viljandi linnale kuuluvate lasteaedade ümbruste heakorrastamine ning korrashoidmine.

Heakorrastamise hulka kuulub: koristamine, lumelükkamine, hekkide pügamine, muruniitmine ning teised heakorratööd vastavalt vajadustele.

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Tööaeg 6.00-15.00

Nõudmised kandidaadile:

 • kohusetundlikkus ja oskus iseseisvalt töötada

Soovituslik:

 • B-kategooria juhiluba
 • isikliku sõiduki kasutamise võimalus
 • eelnev töökogemus

Täiendav info Linnahoolduse juhatajalt tel: 517 1894 või e-posti teel linnahooldus@viljandi.ee

CV  palume saata Viljandi Linnahooldusele Johan Laidoneri plats 5, Viljandi 71020 või e-kirjaga linnahooldus@viljandi.ee