Viljandi Linnavalitsus võtab teenistusse kinnisvara haldusameti spetsialisti

15.01.20

Viljandi linnavalitsuse kinnisvara haldusameti ülesandeks on Viljandi linna omandisse kuuluvate hoonestatud kinnistute, eluruumide ja mitteeluruumide haldamise korraldamine, sh kinnisvara jätkusuutlik arendamine, kinnisvara korrashoiutegevuste korraldamine, millega tagame parema töö- ja õpikeskkonna kõikidele, kes kasutavad hallatavaid hooneid.

Spetsialisti põhiülesandeks on olla vahelüliks teenusepakkuja, hoone kasutaja ning ametkondade vahel. Suhtlus kõigi nende vahel käib elektroonilises hoolduspäevikus, mille administraatoriks on spetsialist. Spetsialist koostab eelnõusid Viljandi linnavalitsuse istungiteks, vormistab lepinguid ja hankedokumente ning täidab veel palju muid põnevaid ülesandeid.

Ootame sind oma meeskonda, kui sul on:

 • kõrgharidus;
 • täidetud avaliku teenistuse seadusega ametnikule esitatavad nõuded;
 • süsteemne ja analüütiline ning lahendustele orienteeritud mõtlemine ning võime näha nii detaile kui ka suurt pilti;
 • väga hea arvuti (sh kontoritarkvara) kasutamise oskus (eriti tabelarvutus­tarkvara ja tekstitöötlus­tarkvara);
 • võimekus tegeleda mitme teemaga paralleelselt, säilitades samal ajal rahuliku meele ja otsustusvõime;
 • oskus näha mitu sammu ette ning olla leidlik lahendusteni jõudmisel;
 • suurepärane kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus eesti keeles;
 • eelnev erialane praktiline töökogemus;
 • soov töötada väikses, rõõmsameelses ja nooruslikus meeskonnas.

Omalt poolt pakume:

 • mitmekülgseid ja põnevaid tööülesandeid;
 • rohkelt arenemisvõimalusi kinnisvara haldamise ja arendamisega seotud valdkonnas;
 • võimalust õppida otse oma ala spetsialistidelt;
 • võimalust erialasteks täiendkoolitusteks;
 • professionaalset, sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • põnevaid ühisüritusi;
 • tervise- ja spordikulude hüvitamist;
 • ametitelefoni kasutamise võimalust.

Täiendav info ametijuhilt Andres Mägilt tel 435 4752 või e-posti aadressilt andres.magi@viljandi.ee

Kandideerimiseks esitada motivatsioonikiri, elulookirjeldus (CV) ja haridust tõendavate dokumentide koopiad Viljandi Linnavalitsusele 15. veebruariks 2020 aadressile Linnu tn 2, Viljandi 71020 või e-kirjaga aadressile viljandi@viljandi.ee.