Vabad töökohad

Viljandi Avatud Noortetuba otsib oma meeskonda noorsootöö koordinaatorit lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks

Viljandi Avatud Noortetoa (VANT) eesmärk on pakkuda Viljandi linna noortele erinevaid noorsootöö teenuseid, korraldada koos noortega nende vaba aja sisustamist, luua tingimused arendavaks tegevuseks väljaspool perekonda, tasemeõpet ning tööaega.

VANT on Sakala Keskuse allasutus ning asub aastast 2013 Viljandi Lennukitehase ruumides.

Noorsootöö koodinaatori ametikoha eesmärk on noortetoa juhtimine, noorsootöö korraldamine ja koordineerimine ning valdkonna arendamine Viljandi, Eesti  ja välismaa tasandil.

Noorsootöö koordinaator:

 • usub, et iga noor on väärtuslik;
 • juhib ja korraldab Viljandi Avatud Noortetoa tööd;
 • arendab koostööd teiste noorsootööasutustega;
 • nõustab ja juhendab Viljandi Noortevolikogu;
 • korraldab ja osaleb valdkonna alastel infopäevadel, seminaridel, konverentsidel, arenguprogrammidel jms sündmustel;
 • lähtub oma töös avatud noorsootöö printsiipidest;
 • arendab rahvusvahelist noorsootööd;
 • koordineerib Euroopa  Vabatahtliku Teenistuse vabatahtliku tööd;
 • on teadlik Noorte Tugila programmist ja tööst NEET-noortega;
 • edastab noorteinfot;
 • tunneb noorsootööalaseid õigusakte ja arendusdokumente kohaliku omavalitsuse, riigi ja Euroopa Liidu tasandil;
 • omab vähemalt keskharidust ja varasemat töökogemust lähedasel ametikohal (kasuks tuleb omandatud või omandamisel sotsiaaltöö, noorsootöö või pedagoogiline eriharidus või toetavad täiendkoolitused);
 • omab väga heal tasemel eesti ja inglise keele oskust;
 • on otsustus-, planeerimis- ja analüüsivõimeline.

Sulle pakume:

 • täistööajaga  töösuhet lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamisel
 • töötasu 1050 EUR (bruto)
 • võimalust osaleda noortetoa arengu kujundamisel;
 • rutiinivaba töökeskkonda;
 • paindlikkust töö planeerimisel;
 • võimalust osaleda valdkonnaalastel täienduskoolitustel ja rahvusvahelistes projektides;
 • mõnusaid ühissündmusi;
 • planeeritud meeskonnatööd.

Kandideerimiseks esita oma CV ja motivatsioonikiri aadressil: ege@sakalakeskus.ee.

Konkurss kestab kuni 10.03.2019.

Tööle asumine 01.04.2019.

Lisainfo: Ege Enok +372 58544 849