Viljandi Linnavalitsus
Reg. nr. 75005222
Raekoda, Linnu 2, 71020 Viljandi
Telefon 435 4710
Fax: 435 4712
viljandi[at]viljandi.ee

Pank:
SEB EE021010302005455005
Swedbank EE342200221011977969

Tööaeg:
E - K 8.00-17.00
N 8.00-18.00
R 8.00-16.00
lõuna 12.00-13.00

Viljandio pinnavalitsuse hoone

 

Linnavalitsus

Madis Timpson

Linnapea

(Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
ja linna põhimääruse alusel)

CV

Üldjuhtimine, linna esindamine

+372 435 4711

madis.timpson@viljandi.ee

Töökoht: Viljandi raekoda

Kodanike vastuvõtt: N 15.00-17.00,

registreerimine tel +372 435 4710

Kalvi Märtin

Abilinnapea

(Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
ja linna põhimääruse alusel)

Linnaplaneerimine, linnamajandus,
arengukavad,
ehitusjärelevalve, maakorraldus

+372 435 4713; +372 505 5922

kalvi.martin@viljandi.ee

Töökoht: Viljandi raekoda, Linnu tn 2

Kodanike vastuvõtt: N 14.00-17.00,

registreerimine tel +372 435 4713

Janika Gedvil

Abilinnapea

(Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
ja linna põhimääruse alusel)

Haridus, kultuur, noorsootöö,

kehakultuur ja sport, sotsiaaltöö, tööhõive

+372 435 4757; +372 5342 2396

janika.gedvil@viljandi.ee

Töökoht: J. Laidoneri plats 5

 

Arhitektuuriamet

Johan Laidoneri plats 5

Põhimäärus

Olav Remmelkoor

Peaarhitekt - arhitektuuriameti juhataja

Arhitektuuriameti juhtimine, arhitektuuri- , planeerimis- ja projekteerimisalase tegevuse korraldamine

+372 435 4739
olav.remmelkoor@viljandi.ee

Jaak Reinula

Juhtivarhitekt

Projekteerimistingimuste taotluste vastuvõtmine ning eelnõude koostamine. Detailplaneeringute algatamise avalduste vastuvõtmine, planeeringute koostamise korraldamine ja eelnõude koostamine

435 4743

5197 9055

jaak.reinula@viljandi.ee

 

Monika Vestman

Kultuuriväärtuste spetsialist

Ajaloolise linnaehitus- ja arhitektuuripärandi kaitse korraldamine

+372 435 4742; +372 5199 3379

monika.vestman@viljandi.ee

 

Malle London

Linnakunstnik

Linnakujunduslike ja reklaamialaste küsimuste lahendamine

+372 435 4744; +372 5565 7549

malle.london@viljandi.ee

Hans Priks

Ehitusinspektor

Ehitus- ja kasutuslubade väljastamine

+372 43 54 741; +372 5196 6078

hans.priks@viljandi.ee

Urmas Parre

Maakorralduse spetsialist

Maaküsimuste tööde korraldamine, kontrollimine ja eelnõude koostamine, linnavara omandamise ja võõrandamise toimingute ja dokumentide ettevalmistamine

+372 435 4754

urmas.parre@viljandi.ee

 

Avalike suhete ja turismiamet

Linnu tänav 2

Põhimäärus

Krista Kull

Ametijuhataja

Ameti töö juhtimine, avalike suhete ja turismialase töö koordineerimine.

+372 435 4730; +372 5340 7943

krista.kull@viljandi.ee

Johan-Kristjan Konovalov

Avalike suhete spetsialist

Linnavalitsuse ja -volikogu tegevuse, haldus- ja
õigusaktide kohta olulise info edastamine meediale ja avalikkusele. Linna sümboolika kasutamine.

+372 435 4732; +372 5669 7042

johankristjan.konovalov@viljandi.ee

Mari Moorats

Välissuhetespetsialist

Linnavalitsuse ja -volikogu ametlike vastuvõttude korraldamine.
Rahvusvaheliste organisatsioonide ja sõpruslinnadega suhtlemine.

+372 435 4731; +372 522 9420

mari.moorats@viljandi.ee

 

Haridus- ja Kultuuriamet

Johan Laidoneri plats 5

Põhimäärus

Jaak Raie

Ametijuhataja

Ameti töö juhtimine, haridus-, kultuuri-, spordi- ja noorsootöö korraldamine

435 4763, 520 0841 

jaak.raie@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt: K 9.00-11.30; N 14.00-18.00

Maie Joala

Haridusspetsialist

Lapsehoiuteenuse toetuse, lapsele koolieelses lasteasutuses koha ja erirühma saamise avaldused

435 4764

maie.joala@viljandi.ee

Evelin Lagle

Kultuuri- ja noorsootöö spetsialist

Kultuur, noorsootöö, sport, rahvasport, terviseedendus ja huviharidus ning -tegevus.

  • avaliku ürituse korraldamise luba;
  • projektlaagri luba;
  • loome- ja spordistipendium;
  • tegevus- ja projektitoetused;
  • huvikooli õppetasust vabastamine.

435 4755

evelin.lagle@viljandi.ee

Vilja Volmer-Martinson

(teenistussuhe ajutiselt peatatud)

 

 

Tiivi Tiido

(teenistussuhe ajutiselt peatatud)

   

 

Kantselei

Asukoht Linnu tänav 2

Põhimäärus

Ene Rink

Linnasekretär

(Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel)

Kantselei juhtimine, vastutus haldus- ja õigusaktide seaduslikkuse
eest, ära- ja volikirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamine 

+372 435 4720; +372 511 4478

ene.rink@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt: N 9.00-12.00, 14.00-18.00

Aili Öngo

perekonnaseisuametnik

Sündide, abielude ja lahutuste registreerimine; isikukoodi andmine kandmiseks riigi andmekogusse, perekonnasündmuste tõendite ja abieluvõimetõendite väljastamine

435 0774

aili.ongo@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt: 

E, T, N 8-12 ja 14-16

R 9-12 

 

Reet Alev

Linnaarengu spetsialist

Linnu 2

Projektipõhiste tegevuste algatamine, elluviimine, koordineerimine ja muu arendustegevus.

+372 435 4767

+372 528 6623

reet.alev@viljandi.ee

Marko Kotsar

Jurist

Linnavolikogu ja -valitsuse ning teenistujate õigusalane nõustamine.

435 4733; 5022 505

marko.kotsar@viljandi.ee

Kristiina Lensment

Sekretär

Linnu 2

Linnapea, teenistujate ja teiste isikute tehniline teenindamine,
dokumentatsiooni registreerimine ja ringluse korraldamine.

435 4710

kristiina.lensment@viljandi.ee

Sille Soo

Spetsialist

J. Laidoneri plats 5

Linnavalitsuse teenistujate ja teiste isikute tehniline teenindamine, dokumentatsiooni registreerimine ning ringluse tagamine, perekonnaseisu toimingute teostamine vastavalt kehtivale seadusandlusele ja omistatud pädevusele.

435 4734

sille.soo@viljandi.ee

Elika Vahter

Spetsialist

Linnavolikogu liikmete ja istungite ning volikogu poole pöörduvate
kodanike tehniline teenindamine, volikogu dokumentatsioon,
linnavalitsuse istungite tehniline teenindamine

435 4750;

5330 8877

elika.vahter@viljandi.ee

Madis Mägi

IT-spetsialist

Infosüsteemide administreerimine ja teenistujate nõustamine,
allasutuste IT haldamise kasutamise tugi.

435 0773;

5300 3513

madis.magi@viljandi.ee

Rein Mänd

IT-spetsialist

Infosüsteemide administreerimine ja teenistujate nõustamine,
allasutuste IT haldamise kasutamise tugi.

523 2954

rein.mand@viljandi.ee

Mari-Ly Vaher

IT-spetsialist

Infosüsteemide administreerimine ja teenistujate nõustamine,
allasutuste IT haldamise kasutamise tugi.

435 1855

mari-ly.vaher@viljandi.ee

Marek Magnus
Infotehnoloogia arendusspetsialist
Viljandi linnavalitsuse ametnikele info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT)
vahendite abil parima võimaliku töökeskkonna loomine.
Linnavalitsuse ja allasutuste
ühtlase IKT arengu tagamine

435 4738;

5855 1878

marek.magnus@viljandi.ee
 

Kadri Kobin

Dokumendihalduse spetsialist

J. Laidoneri plats 5

Dokumendihalduse arendamine ja arhiivitoimingute teostamine

435 4736

508 1430

kadri.kobin@viljandi.ee

Tiina Põder

registripidaja-perekonnaseisuametnik

Linnu 2

Elanike elukoha aadressi
registeerimine ja teatiste väljastamine, välisriigi kodanikele
isikukoodide moodustamine, surmade registreerimine,  perekonnaseisutoimingute teostamine.

435 4748

5695 6037

tiina.poder@viljandi.ee

 

Inga Allemann

Menetlusspetsialist

Linnu 2

Järelevalve- ja väärteomenetluste läbiviimine,  alla lihthanke piirmäära hangete koordineerimine,  majandustegevuse registris registreeringute tegemine.

435 0772

5197 7109

inga.allemann@viljandi.ee

Terje Metsanurm

Haldus- ja personalijuht

Linnavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste juhtide personali värbamise koordineerimine, personaliarvestuse pidamine, struktuuriüksuste varustamine asjaajamises vajaminevate vahenditega.

435 4737

510 5895

terje.metsanurm@viljandi.ee

Eret Kobin

Sekretär

J. Laidoneri plats 5

Linnavalitsuse teenistujate ja teiste isikute tehniline teenindamine ja dokumentatsiooni registreerimise ning ringluse tagamine, registreeringute menetlemine.

435 4740

eret.kobin@viljandi.ee

Abiteenistujad
Autojuht Valdo Laas  

 

Kinnisvara haldusamet

Johan Laidoneri plats 5

Põhimäärus

Andres Mägi

Ametijuhataja

Kinnisvara haldusameti töö juhtimine, linna kinnisvara haldamise strateegia elluviimise korraldamine, kõikide kinnisvara korrashoiutegevuste korraldamine

+372 435 4752

+372 5300 9879

andres.magi@viljandi.ee

Joel Jürgens

Kinnisvarahaldur

Kinnisvara korrashoiutegevuste korraldamine

+372 435 4714

+372 5352 4597

joel.jurgens@viljandi.ee

Külli Karu

Heakorrajuht

Linna kinnisvaraga seotud sise- ja väliheakorratööde korraldamine

+372 435 4746

+372 5551 9611

kylli.karu@viljandi.ee

Janek Kaup

Hooldusjuht

 

Linna kinnisvaraga seotud tehnohoolduse tööde korraldamine

+372 435 4751

+372 5192 7281

janek.kaup@viljandi.ee

Merve Süvaorg

Spetsialist

Kinnisvara korrashoiutegevuste korraldamine

+372 435 4724

+372 528 9595

merve.syvaorg@viljandi.ee

 

 

Majandusamet

Johan Laidoneri plats 5

Põhimäärus

Riho Tipp

Ametijuhataja

Viljandi linna majandusameti juhtimine, informatsiooni valdamine ja vahendamine, strateegiliste investeerimisotsuste ettevalmistamine

+372 435 0771

+372 5194 7991

riho.tipp@viljandi.ee

Jaan Lukas

Ehituse peaspetsialist

Tellija funktsioonide täitmine linna eelarvest ehitatavatel objektidel, linnavara tehnilise seisukorra parandamine ekspluatatsiooni käigus, ehitusprojektide konsulteerimine

+372 435 4717

+372 505 0394

jaan.lukas@viljandi.ee

Kaidi Braun

Hangete peaspetsialist

Linnavalitsuse ja tema asutuste riigihangetealane nõustamine, korraldatavate riigihangete õiguspärane ja nõuetekohane läbiviimine, hankealaste tegevuste pidev kaasajastamine vastavalt kehtivatele õigusaktidele

+372 435 4749

+372 5346 5379

kaidi.braun@viljandi.ee

Ilme Kurro

Linnavara spetsialist

Linnavara valdamine, kasutamise ja käsutamise koordineerimine, maamaksuregistri haldamine

+372 435 4753

ilme.kurro@viljandi.ee

Heikki Teearu

Teedespetsialist

Teede ja tänavate ehitamine, remont ja hooldustööd, kaevetööde ja liikluse sulgemise load, liikluskorraldus, järelevalve

+372 435 4715

+372 5333 8223

heikki.teearu@viljandi.ee

 

Age Alas

Haljastuse ja heakorra spetsialist

Viljandi linna haljastuse ja linnakujundusliku tegevuse koordineerimine, planeeringute koostamine ning  mänguväljakute arendamine

+372 435 4756

+372 5646 2790

age.alas@viljandi.ee

Iris Saar

Keskkonnaspetsialist

Viljandi linna keskkonna-ja looduskaitselise tegevuse koordineerimine ning jäätmehoolduse korraldamine

+372 435 4718

+372 5865 0636

iris.saar@viljandi.ee

 

   

 

Rahandusamet

Linnu tänav 2

Põhimäärus

Marika Aaso

Ametijuhataja

Ameti töö juhtimine, finantstegevuse analüüsimine ja arendamine, eelarve koondprojekti koostamine, eelarve täitmise korraldamine

+372 435 4719; +372 501 9166

marika.aaso@viljandi.ee

Anneli Rähn

Pearaamatupidaja

Raamatupidamise korraldamine ja juhendamine, eelarve täitmise jälgimine, linnavalitsuse struktuuriüksuste raamatupidamine

+372 435 4729

anneli.rahn@viljandi.ee

Aili Soomuste

Finantsist

Hallatavate asutuste eelarvete metoodika ja täitmine, juhendamine finantsküsimustes

+372 435 4723

aili.soomuste@viljandi.ee

Heli Valt

Juhtivraamatupidaja

Hallatavate asutuste raamatupidamine

+372 435 4727

heli.valt@viljandi.ee

Eve Sadam

Raamatupidaja

Ametnike töötasud, hallatavate asutuste raamatupidamine, kassatoimingud

+372 435 4722

eve.sadam@viljandi.ee

Laine Kurvits

Raamatupidaja

Lasteaiatasud, hallatavate asutuste raamatupidamine

+372 435 4726

laine.kurvits@viljandi.ee

Ene Jakobson

Raamatupidaja

Piletite arvestus, kannete sisestamine, hallatavate asutuste raamatupidamine, eakate bussisõidukaardid.

+372 435 4721

ene.jakobson@viljandi.ee

Kristina Nurk

Raamatupidaja

Hallatavate asutuste raamatupidamine

+372 435 4725

kristina.nurk@viljandi.ee

 

Sotsiaalamet

Johan Laidoneri plats 5a

Lastekaitsespetsialistide ühine e-postiaadress: lastekaitse@viljandi.ee

Sotsiaalameti ühine e-postiaadress: sotsiaal@viljandi.ee

 

Sotsiaalameti põhimäärus

Sotsiaalkomisjoni põhimäärus

 

Livia Kask

ametijuhataja

Ameti juhtmine, sotsiaaltöö korraldamine.

+372 435 4766;

+372 527 4959

livia.kask@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

ruum 3

eelneval kokkuleppel

Epp Heile

hoolduse spetsialist

Täiskasvanute hooldekodusse paigutamine.

+372 435 4758;

+372 5193 8320

epp.heile@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:
ruum 1

E 9.00-11.00

T, N 14.00-16.00

Kati Kotsar

eestkoste peaspetsialist

Täiskasvanute eestkoste.

+372 435 0770;

+372 5855 2558

kati.kotsar@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

ruum 2

eelneval kokkuleppel

Silvi Reimann

puuetega inimeste hoolekande spetsialist

Hooldaja toetused, puudega inimeste nõustamine, -parkimiskaardid.

+372 435 4745;

+372 5333 3227

silvi.reimann@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:
Ruum 1

E 9.00-11.00

T, N 14.00-16.00

Külli Frey

lastekaitsespetsialist

Lastekaitsealased tegevused, raske ja sügavapuudega lapse lapsehoiuteenus, ning puudega lapse hooldajatoetus.

+372 435 4760;

+372 5347 7027

kylli.frey@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

ruum 4

E 9.00-11.00

T, N 14.00-16.00

Helje Saul

lastekaitsespetsialist

Lastekaitsealased tegevused.

+372 435 4765;

+372 5307 4892

helje.saul@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

ruum 4

E 9.00-11.00

T, N 14.00-16.00

Piret Kangur

lastekaitsespetsialist

Lastekaitsealased tegevused.

+372 435 4728;

+372 5333 2288

piret.kangur@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

ruum 5

E 9.00-11.00

T, N 14.00-16.00

Kaja Suur

lastekaitsespetsialist

Lastekaitsealased tegevused.

+372 435 4762;

+372 5373 5573

kaja.suur@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

ruum 5

E 9.00-11.00

T, N 14.00-16.00

Gaide Mikkor

toetuste spetsialist

Ühekordne sotsiaaltoetus, sünnitoetus, toimetulekutoetust saanud pere lapse koolimineku toetus ja - koolilõpetamise toetus, toimetulekutoetus, sotsiaaltöö infosüsteemid.

+372 435 4761;

+372 5368 2821

gaide.mikkor@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

ruum 6

E 9.00-11.00

T, N 14.00-16.00

Karin Kiis

toetuste peaspetsialist

Üliõpilaste sotsiaaltoetus, lasteaia toidutoetus, toimetulekutoetus, matusetoetus. Sotsiaalkorterite taotlused, tööealiste täiskasvanute nõustamine ja -järelhooldusteenus, täiskasvanute varjupaigateenus.

+372 435 4759;

+372 528 3723

karin.kiis@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

ruum 6

E 9.00-11.00

T, N 14.00-16.00

Erli Kaseväli

sotsiaaltöötaja

Alaealiste lastega perede toetamine ja juhendamine probleemide lahendamisel.

+372 53 32 35 30

erli.kasevali@viljandi.ee

 

 

 

 

Katreen Kasela

Kai Kivisild

Teenistussuhe ajutiselt peatatud

Teenistussuhe ajutiselt peatatud

 

 

Sisekontrolör

Linnu tänav 2

Liivia Kruusmägi

Ametijuhend

Linnavalitsuse struktuuriüksuste ja linna asutuste finants- ja juhtimisteabe usaldusväärsuse ja õigsuse hindamine ning kontrollimine. Linnavalitsuse struktuuriüksuste ja linna asutuste sisese ja omavahelise asjaajamise efektiivsuse hindamine.

+372 435 4735; +372 511 2023

liivia.kruusmagi@viljandi.ee