Üldkontakt

Viljandi Linnavalitsus
Reg. nr. 75005222
Raekoda, Linnu 2, 71020 Viljandi
Telefon 435 4710
viljandi@viljandi.ee

Pank:
SEB EE021010302005455005
Swedbank EE342200221011977969

Tööaeg:
E - K 8.00-17.00
N 8.00-18.00
R 8.00-16.00
lõuna 12.00-13.00

Viljandio pinnavalitsuse hoone

 

Linnavalitsus

Madis Timpson

Linnapea

(Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
ja linna põhimääruse alusel)

CV

Üldjuhtimine, linna esindamine

+372 435 4711,

+372 527 9575

madis.timpson@viljandi.ee

Töökoht: Viljandi raekoda

Kodanike vastuvõtt: N 15.00-17.00,

registreerimine tel +372 435 4710

Kalvi Märtin

Abilinnapea

(Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
ja linna põhimääruse alusel)

Linnaplaneerimine, linnamajandus,
arengukavad,
ehitusjärelevalve, maakorraldus

+372 435 4713;

+372 505 5922

kalvi.martin@viljandi.ee

Töökoht: Viljandi raekoda, Linnu tn 2

Kodanike vastuvõtt: N 14.00-17.00,

registreerimine tel +372 435 4713

Kristjan Mändmaa

Abilinnapea

(Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
ja linna põhimääruse alusel)

Haridus, kultuur, noorsootöö,

kehakultuur ja sport, sotsiaaltöö, tööhõive

+372 435 4757;

+372 525 1954

kristjan.mandmaa@viljandi.ee

Töökoht: J. Laidoneri plats 5

Kodanike vastuvõtt: N 16.00-18.00

registreerimine tel +372 435 4740

 

Kantselei

Põhimäärus

Ene Rink

Linnasekretär

(Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel)

Kantselei juhtimine, vastutus haldus- ja õigusaktide seaduslikkuse
eest, ära- ja volikirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamine 

435 4720; 511 4478

ene.rink@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt: N 9.00-12.00, 14.00-18.00

Reet Alev

Linnaarengu peaspetsialist

Linnu 2

Projektipõhiste tegevuste algatamine, elluviimine, koordineerimine ja muu arendustegevus.

435 4767

528 6623

reet.alev@viljandi.ee

(vakantne ametikoht)

Personalijuht

Linnavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste juhtide personali värbamise koordineerimine, personaliarvestuse pidamine, taksolubade menetlemine.

435 4737

 

 

Valdo Laas Autojuht

 

 
ASJAAJAMISTEENISTUS

Kadri Kobin

Asjaajamisteenistuse juht

J. Laidoneri plats 5

Asjaajamise ja dokumendihalduse korraldamine (sh arhiiv). Nõustab ja kontrollib linna hallatavate asutuste dokumendihalduse korraldamist.

435 4736

508 1430

kadri.kobin@viljandi.ee

Sille Soo

Spetsialist

J. Laidoneri plats 5

Dokumendihalduse korraldamine järgmistes linna hallatavates asutustes: Viljandi Linnahooldus, Viljandi Huvikool, Viljandi Linnaraamatukogu, Viljandi Spordikeskus, Viljandi Lasteaed Männimäe, Viljandi Kesklinna Lasteaed, Viljandi Krõllipesa Lasteaed.
Perekonnaseisu toimingute teostamine (abielude registreerimine).

435 4734

517 3192

sille.soo@viljandi.ee

 

Volikogu peaspetsialist

Linnavolikogu ja tema komisjonide asjaajamise tagamine ning teabehalduse korraldamine. Linnavalitsuse istungite tehniline teenindamine.

435 4750;

5330 8877

volikogu@viljandi.ee

Merli Kesa

Sekretär

Linnu 2

Teabehalduse korraldamine linnapea, abilinnapea ning linnavalitsuse struktuuriüksustes, mis asuvad Linnu tn 2 ja Johan Laidoneri plats 5a hoonetes.

435 4710

merli.kesa@viljandi.ee

Eret Kobin

Sekretär

J. Laidoneri plats 5

Teabehalduse korraldamine abilinnapea ning linnavalitsuse struktuuriüksustes, mis asuvad Johan Laidoneri plats 5 hoones.

435 4740

eret.kobin@viljandi.ee

Elika Vahter

(teenistussuhe ajutiselt peatatud)

 
INFOTEHNOLOOGIA TEENISTUS

Riho Nõmmeste

IT-teenistuse juht

Viljandi Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste informaatikaalase strateegia kujundamine ja arengu tagamine ning linnavalitsuse efektiivsuse ja haldussuutlikkuse suurendamine infotehnoloogia (IT) võimaluste rakendamise kaudu. Infotehnoloogia teenistuse tegevuse koordineerimine ja juhtimine vastavalt kantselei põhimäärusele.

520 3887

riho.nommeste@viljandi.ee

Madis Mägi

IT-spetsialist

Infosüsteemide administreerimine ja teenistujate nõustamine,
allasutuste IT haldamise kasutamise tugi.

435 0773;

5300 3513

madis.magi@viljandi.ee

Rein Mänd

IT-spetsialist

Infosüsteemide administreerimine ja teenistujate nõustamine,
allasutuste IT haldamise kasutamise tugi.

523 2954

rein.mand@viljandi.ee

Marek Magnus
Infotehnoloogia arendusspetsialist 
Viljandi linnavalitsuse ametnikele info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahendite abil parima võimaliku töökeskkonna loomine.
Linnavalitsuse ja allasutuste ühtlase IKT arengu tagamine

435 4738;

5855 1878

marek.magnus@viljandi.ee

Rando Rooberg

IT-spetsialist

Infosüsteemide administreerimine ja teenistujate nõustamine,
allasutuste IT haldamise kasutamise tugi.

5558 7208

rando.rooberg@viljandi.ee

Arnold Leesmäe

Haridustehnoloog

 

5822 8207

arnold.leesmae@viljandi.ee

 

 
ÕIGUSTEENISTUS

Marko Kotsar

Õigusteenistuse juht

Linnavolikogu ja -valitsuse ning teenistujate õigusalane nõustamine.

435 4733; 5022 505

marko.kotsar@viljandi.ee

Tiina Põder

Registripidaja-perekonnaseisuametnik

Raekoda, Linnu 2

Elanike elukoha aadressiregisteerimine ja teatiste väljastamine, välisriigi kodanikele isikukoodide moodustamine, surmade registreerimine, perekonnaseisutoimingute teostamine.

435 4748; 5695 6037

tiina.poder@viljandi.ee

Aili Öngo

Perekonnaseisuametnik

Sündide, abielude ja lahutuste registreerimine; isikukoodi andmine kandmiseks riigi andmekogusse.

435 0774; 5348 2358

Margit-Marit Raudsepp

Peaspetsialist

Raekoda, Linnu 2

Järelevalve- ja väärteomenetluste läbiviimine, riigihangete läbiviimine ja koordineerimine, linnavalitsuse ja tema asutuste juriidiline nõustamine riigihangete, järelvalve ja sotsiaalvaldkonnas.

4350772; 5197 7109

 

Arhitektuuriamet

Johan Laidoneri plats 5

Põhimäärus

Olav Remmelkoor

Peaarhitekt - arhitektuuriameti juhataja

Arhitektuuriameti juhtimine, arhitektuuri- , planeerimis- ja projekteerimisalase tegevuse korraldamine

435 4739; 5342 7054
olav.remmelkoor@viljandi.ee

Kristi Kangilaski

Linnakunstnik

Linnakujunduslike ideede väljapakkumine. Linnakujunduslike ja reklaamialaste küsimuste lahendamine.

435 4744; 518 7355

kristi.kangilaski@viljandi.ee

 
PLANEERINGUTEENISTUS  

Jaak Reinula

Planeeringuteenistuse juht

Teenistuse juhtimine, projekteerimise aluste koostamise korraldamine (sh detailplaneeringud ja projekteerimistingimused)

435 4743; 5197 9055

jaak.reinula@viljandi.ee

Kadri Kütt

Planeeringuteenistuse
spetsialist

Planeeringutega ja maakorraldusega seotud dokumentide ettevalmistamine ja andmekogude pidamine

435 4754; 5194 3746

kadri.kutt@viljandi.ee

Kertu Puur

Planeeringuspetsialist

Planeeringute koostamine ning planeeringutega ja projekteerimistingimustega seotud toimingute tegemine.

5440 0766

kertu.puur@viljandi.ee

 
PROJEKTIDE JA JÄRELEVALVE TEENISTUS

Hans Priks

Projektide ja järelevalve teenistuse juht

Teenistuse juhtimine, ehitusjärelevalve korraldamine, ehitusprojektide tellimise korraldamine

435 4741; 5196 6078

hans.priks@viljandi.ee

Kätrin Kell

Ehitusprojektide spetsialist

Linna omandis olevate hoonete ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks planeeringute ja ehitusprojektide tellijafunktsiooni täitmine

5194 7991

katrin.kell@viljandi.ee

Margus Meo

Ehitusspetsialist

Ehitusjärelevalve toimingute tegemine, ehitisregistri pidamine

435 4717; 525 8720

margus.meo@viljandi.ee

Monika Vestman

Kultuuriväärtuste spetsialist

Ajaloolise linnaehitus- ja arhitektuuripärandi kaitse korraldamine

435 4742; 5199 3379

monika.vestman@viljandi.ee

 

Avalike suhete ja turismiamet

Linnu tänav 2

Põhimäärus

Krista Kull

Ametijuhataja

Ameti töö juhtimine, avalike suhete ja turismialase töö koordineerimine.

+372 435 4730; +372 5340 7943

krista.kull@viljandi.ee

Maarja Evert

Avalike suhete spetsialist

Linnavalitsuse ja -volikogu tegevuse, haldus- ja
õigusaktide kohta olulise info edastamine meediale ja avalikkusele. Linna sümboolika kasutamine.

+372 5301 7750

maarja.evert@viljandi.ee

Mari Moorats

Välissuhete spetsialist

Linnavalitsuse ja -volikogu ametlike vastuvõttude korraldamine.
Rahvusvaheliste organisatsioonide ja sõpruslinnadega suhtlemine.

+372 435 4731; +372 522 9420

mari.moorats@viljandi.ee

 

Haridus- ja kultuuriamet

Johan Laidoneri plats 5

Põhimäärus

Tiivi Tiido

Ametijuhataja

Ameti töö juhtimine, haridus-, kultuuri-, spordi- ja noorsootöö korraldamine

435 4763, 527 3708 

tiivi.tiido@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt: K 9.00-11.30; N 14.00-18.00

Riina Viileberg

Haridusspetsialist

Lapsehoiuteenuse toetuse, lapsele koolieelses lasteasutuses koha ja erirühma saamise avaldused

435 4764, 5199 9585 

Vilja Volmer-Martinson

Kultuuri- ja noorsootöö spetsialist

 

Kultuuri-, spordi-, huvihariduse ja noorsootöö korraldamine

435 4755, 5560 1884

vilja.volmer-martinson@viljandi.ee

 

Haldusamet

Johan Laidoneri plats 5

Põhimäärus

Andres Mägi  

Haldusameti juhataja  

Haldusameti töö juhtimine, informatsiooni valdamine ja vahendamine, Viljandi linna jätkusuutlik haldamine ja strateegiliste investeerimisotsuste ettevalmistamine.

+372 435 4752
+372 5300 9879

andres.magi@viljandi.ee

Kristi Mikkor   

Haldusameti spetsialist

Haldusameti struktuuri kuuluvate kinnisvarateenistuse ja taristu-ja heakorrateenistuse tegevuse toetamine sh hangete korraldamine, eelnõude ja lepingute vormistamine, aruandluse pidamine, kulu­efektiivse arvete käitlemise läbiviimine, elektrooniliste töötaotluste ja ennetavate hoolduste sisestamine haldustarkvarasse.

+372 435 4724
+372 528 9595

kristi.mikkor@viljandi.ee

 
KINNISVARATEENISTUS  

Merve Šeffer

Kinnisvarahaldur

Kõikide kinnisvara korrashoiutegevuste korraldamine sh hangete korraldamine, temale määratud kinnisvaraportfelli tulemuslik majandamine ja kinnisvarateenistuse haldusalas olevate hoonete ja kinnistute haldamine haldustarkvaras. Kinnisvarateenistuse töö koordineerimine.

+372 435 4714

+372 5787 6914

merve.seffer@viljandi.ee

 

Epp Heile

Heakorrajuht

Viljandi linna omandis või lepingulistes suhetes olevatel hoonestatud kinnistutel ning kinnistutel paiknevatel hoonetel heakorrateenuse korraldamine (sh hangete korraldamine) selliselt, et oleks tagatud objektide võimalikult pikk ja majanduslikult efektiivne eluiga ning tagatud hoonete kasutajate rahulolu.

+372 5306 3661 

epp.heile@viljandi.ee

 

Janek Kaup

Hooldusjuht

Viljandi linna omandis (sh lepingulistes suhetes olevatel hoonetel) olevatel hoonetel ja rajatistel hooldustegevuste korraldamine (sh hangete korraldamine) selliselt, et oleks tagatud objektide võimalikult pikk ja majanduslikult efektiivne eluiga, hoonete kasutajate rahulolu tagamine, energiasäästu küsimustega tegelemine.

+372 435 4751

+372 5192 7281

janek.kaup@viljandi.ee

 
TARISTU- JA HEAKORRATEENISTUS

Claid Ježov

Taristu- ja heakorrateenistuse juht

Tänavavõrgu ja tehnilise taristu arengu väljatöötamise koordineerimine, vastavate uuringute tellimine ja hangete korraldamine ning järelevalve teostamine, linna liiklusrajatiste ja infrastruktuuriobjektide lähteülesannete koostamine ja ehitusprojektide juhtimine. Taristu- ja heakorrateenistuse töö koordineerimine.

+372 5866 9860

claid.jezov@viljandi.ee

Heikki Teearu

Teedespetsialist

Viljandi linna taristu korrashoiu kavandamine, ehitamine ja remonttööde, teehoolduse ning maa kasutusse andmiste korraldamine vastavalt õigusaktidele

+372 435 4715

+372 5333 8223

heikki.teearu@viljandi.ee 
Kodanike vastuvõtt: eelneval kokkuleppel

Age Alas

Haljastuse ja heakorra spetsialist

Viljandi linna haljastuse ja linnakujundusliku tegevuse koordineerimine ja korraldamine.

+372 435 4756

+372 5646 2790

age.alas@viljandi.ee 
Kodanike vastuvõtt: eelneval kokkuleppel

Villem Kutti

Viljandi linna keskkonna- ja looduskaitselise tegevuse koordineerimine ning jäätmehoolduse korraldamine.

+372 435 4718

+372 5865 0636

villem.kutti@viljandi.ee 
Kodanike vastuvõtt: eelneval kokkuleppel

 

 

Rahandusamet

Linnu tänav 2

Põhimäärus

Marika Aaso

Ametijuhataja

Ameti töö juhtimine, finantstegevuse analüüsimine ja arendamine, eelarve koondprojekti koostamine, eelarvetega seonduvad tegevused

+372 435 4719; +372 501 9166

marika.aaso@viljandi.ee

Anneli Rähn

Pearaamatupidaja

Raamatupidamise korraldamine ja juhendamine, linnavalitsuse struktuuriüksuste raamatupidamine

+372 435 4729

anneli.rahn@viljandi.ee

Aili Soomuste

Finantsist

Eelarvetega seonduvad tegevused, juhendamine finantsküsimustes

+372 435 4723

aili.soomuste@viljandi.ee

Liis Vaasa

Raamatupidaja

Huvikoolide ringitasude arved ja laekumised, hallatavate asutuste raamatupidamine

+372 435 4727

liis.vaasa@viljandi.ee

Eve Sadam

Raamatupidaja

Teenistujate tasud, hallatavate asutuste raamatupidamine, kassatoimingud, KOVide kohamaksumuste arvete koostamine

+372 435 4722

eve.sadam@viljandi.ee

Laine Kurvits

Raamatupidaja

Lasteaiatasude arved ja laekumised, hallatavate asutuste raamatupidamine

+372 435 4726

laine.kurvits@viljandi.ee

Ene Jakobson

Raamatupidaja

Piletite arvestus, arvete koostamine, hallatavate asutuste raamatupidamine

+372 435 4721

ene.jakobson@viljandi.ee

Kristina Nurk

Juhtivraamatupidaja

Hallatavate asutuste raamatupidamine

+372 435 4725

kristina.nurk@viljandi.ee

 

Sotsiaalamet

PENSIONI, PUUDE MÄÄRAMISE, PERETOETUSTE JMS. KÜSIMUSTES PÖÖRDUGE SOTSIAALKINDLUSTUSAMETI POOLE  infotelefon 612 1360. Täpsem info SIIT

 

Johan Laidoneri plats 5a

Sotsiaalameti üldine telefoninumber: +372 435 4766 ja e-postiaadress: sotsiaal@viljandi.ee

Sotsiaalameti põhimäärus

Sotsiaalkomisjoni põhimäärus

Livia Kask

Ametijuhataja

Sotsiaalameti töö korraldamine ja sotsiaalvaldkonna allasutuste tegevuse koordineerimine. Võrgustiku-, projekti- ja koostöö edendamine sotsiaalvaldkonnas tegutsevate eraõiguslike ja riiklike asutustega ning teiste kohalike omavalitsustega. Valdkonna arendamise ja ennetustöö korraldamine.

+372 527 4959

livia.kask@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

ruum 4

eelneval kokkuleppel

 

EESTKOSTE TEENISTUS

Kati Kotsar

Eestkoste teenistuse juht

Eestkoste teenistuse töö korraldamine ja juhtimine. Eestkostega seonduvate ülesannete täitmine ja muu abi korraldamine. Kodanike nõustamine eestkoste, sotsiaalteenuste- ja toetuste küsimustes.

+372 435 0770;
+372 5855 2558

kati.kotsar@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

ruum 3

eelneval kokkuleppel

Elis Kardmaa 

Eestkoste teenistuse spetsialist

Eestkostega seonduvate ülesannete täitmine ja muu abi korraldamine. Kodanike nõustamine eestkoste küsimustes.

+372 5855 4313

elis.kardmaa@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

ruum 3

E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

 

LASTE HEAOLU TEENISTUS

Laste heaolu spetsialistide ühine e-postiaadress: lastekaitse@viljandi.ee

Teenistuskoht hetkel täitmata

Laste heaolu teenistuse juht

Laste heaolu teenistuse töö korraldamine ja juhtimine. Valdkonna arendamine ning ennetustöö koordineerimine. Kodanike nõustamine lapse heaoluga seonduvates küsimustes, sotsiaaltoetuste ja -teenuste saamise võimalustest ning tingimustest.

+372 435 4765;

+372 5307 4892

@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

Külli Frey

Laste heaolu teenistuse spetsialist

Puudega lastele teenuste korraldamine. Kodanike nõustamine lapse heaoluga seonduvates küsimustes, sotsiaaltoetuste ja -teenuste saamise võimalustest ning tingimustest.

+372 435 4760;
+372 5347 7027
kylli.frey@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

Anneli Valner

Laste heaolu teenistuse spetsialist

Asendushooldusteenusel viibivate laste eestkostega seonduvate ülesannete täitmine. Kodanike nõustamine lapse heaoluga seonduvates küsimustes, sotsiaaltoetuste ja teenuste saamise võimalustest ning tingimustest.

+372 435 4728;

+372 5333 2288

anneli.valner@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

Kaja Suur

Laste heaolu teenistuse spetsialist

Kodanike nõustamine lapse heaoluga seonduvates küsimustes, sotsiaaltoetuste ja -teenuste saamise võimalustest ning tingimustest.

+372 435 4762;
+372 5373 5573

kaja.suur@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

Eva-Liisa Vaarik 

Laste heaolu teenistuse spetsialist 

Laste heaolu tagamise, sotsiaalteenuste- ja toetuste ning muu abi andmise korraldamine lastele ja lastega peredele Viljandi linnas. Kodanike nõustamine lapse heaoluga seonduvates küsimustes, sotsiaaltoetuste ja -teenuste saamise võimalustest ning tingimustest.

+372 435 4768;
+372 5332 3530

eva-liisa.vaarik@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

 

TÄISEALISTE HEAOLU TEENISTUS

Karin Kiis

Täisealiste heaolu teenistuse juht

Täisealiste heaolu teenistuse töö korraldamine ja juhtimine. Toimetulekutoetuse, üliõpilase sotsiaalse toetuse, matusetoetuse, täisealist tugiisikuteenuse, turvakoduteenuse, varjupaigateenuse, sotsiaaleluruumiteenuse, võlanõustamisteenuse ja  asendushooldusteenuselt lahkunud noorte järelhooldusteenuse dokumentide menetlemine. Kodanike nõustamine sotsiaaltoetuste ja -teenuste küsimustes.

Mittetulundusühenduste tegevustoetuste dokumentide menetlemine.

+372 435 4759;
+372 528 3723

karin.kiis@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

Gaide Mikkor

Täisealiste heaolu teenistuse spetsialist

Toimetulekutoetuse, koolimineku toetuse, koolilõpetamise toetuse, lasteaialaste toitlustamise toetuse, toiduabi, ühekordse sotsiaaltoetuse, sünnitoetuse taotluste menetlemine. Kodanike nõustamine sotsiaaltoetuste ja -teenuste küsimustes.

Mittetulundusühenduste projektitoetuste dokumentide menetlemine.

+372 435 4761;
+372 5368 2821

gaide.mikkor@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

Silja Simon

Täisealiste heaolu teenistuse spetsialist

Täisealiste hooldajatoetuse, eluruumide kohandamise, isikliku abistaja teenuse, sotsiaaltransporditeenuse, täisealiste tugiisikuteenuse dokumentide menetlemine. Parkimiskaartide väljastamine. Kodanike nõustamine sotsiaaltoetuste ja -teenuste küsimustes.

+372 435 4745;
+372 5333 3227

silja.simon@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

Jaanika Ritval

Täisealiste heaolu teenistuse spetsialist

Täisealiste hooldajatoetuse, koduteenuse, sotsiaaltransporditeenuse ja üldhooldusteenuse dokumentide menetlemine. Parkimiskaartide väljastamine. Kodanike nõustamine sotsiaaltoetuste ja -teenuste küsimustes.

+372 435 4758;

+372 5193 8320

jaanika.ritval@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

E 9.00-11.00
T, N 14.00-16.00

Katreen Kasela

Teenistussuhe ajutiselt peatatud

 

 

 

Igal isikul, kuid eelkõige perekonnaliikmetel, kohtunikul, politseil, prokuröril, hoolekande-, tervishoiu- ja haridusasutuse töötajal lasub kohustus teavitada KOVi abivajavast isikust (alus: sotsiaalhoolekandeseaduse § 13 ). Abi vajava inimese märkamine ja abivajadusest teatamine on ka kohaliku kogukonna vastutus.

 

 

Sisekontrolör

Linnu tänav 2

Liivia Kruusmägi

Ametijuhend

Linnavalitsuse struktuuriüksuste ja linna asutuste finants- ja juhtimisteabe usaldusväärsuse ja õigsuse hindamine ning kontrollimine. Linnavalitsuse struktuuriüksuste ja linna asutuste sisese ja omavahelise asjaajamise efektiivsuse hindamine.

+372 435 4735; +372 511 2023

liivia.kruusmagi@viljandi.ee