TEATED DETAILPLANEERINGUTE AVALIKUST VÄLJAPANEKUST

06.08.2020

Viljandi Linnavalitsus võttis 03.08.2020 korraldusega nr 327 vastu ja tunnistas avalikustamiseks sobivaks kinnistute Riia mnt 68 detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata krundile aadressiga Riia mnt 68 maakasutus- ja ehitustingimused ja muuta osaliselt Reinu tee 48 krundi maa-alal kehtivat detailplaneeringut võimaldamaks krundile Riia mnt 68 kavandatava tootmishoone kokku ehitamist krundil Reinu tee 48 asuva tootmishoonega. Planeeringuala suurus on ca 43 824 m². Krundile pääs on olemasolev ning planeeringuga ei muudeta varem kehtestatud planeeringutega seotud liikluskorralduse muudatusi. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmist.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 24.08.2020 ‑ 06.09.2020 Viljandi Linnavalitsuses Johan Laidoneri plats 5 teise korruse teadete tahvlil ja Viljandi Linnaraamatukogus Tallinna tänav 11/1 perioodika lugemissaalis.

Kirjalikud arvamused detailplaneeringu kohta esitada avaliku väljapaneku jooksul Viljandi Linnavalitsusele aadressil Johan Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi või meiliaadressil viljandi@viljandi.ee.