Kantselei

Asukoht Linnu tänav 2

Põhimäärus

Ene Rink

Linnasekretär

(Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel)

Kantselei juhtimine, vastutus haldus- ja õigusaktide seaduslikkuse
eest, ära- ja volikirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamine 

+372 435 4720; +372 511 4478

ene.rink@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt: N 9.00-12.00, 14.00-18.00

Aili Öngo

Peaspetsialist-

perekonnaseisuametnik

Sündide, surmade, abielude ja lahutuste registreerimine; isikukoodi andmine kandmiseks riigi andmekogusse, perekonnasündmuste tõendite ja abieluvõimetõendite väljastamine

435 0774

aili.ongo@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt: 

E, T, N 8-12 ja 14-16

R 9-12

Ülle Kaugeranna

Sekretär

Linnapea, teenistujate ja teiste isikute tehniline teenindamine,
dokumentatsiooni registreerimine ja ringluse korraldamine 

+372 435 4710

ylle.kaugeranna@viljandi.ee

Elika Vahter

Spetsialist

Linnavolikogu liikmete ja istungite ning volikogu poole pöörduvate
kodanike tehniline teenindamine, volikogu dokumentatsioon,
linnavalitsuse istungite tehniline teenindamine

+372 435 4750; +372 5330 8877

elika.vahter@viljandi.ee

Marko Kotsar

Jurist

Linnavolikogu ja -valitsuse ning teenistujate õigusalane nõustamine

+372 435 4733; +372 5022 505

marko.kotsar@viljandi.ee

Madis Mägi

Infotehnoloogia spetsialist

Infosüsteemide administreerimine ja teenistujate nõustamine,
allasutuste IT haldamise kasutamise tugi

+372 435 0773; +372 5300 3513

madis.magi@viljandi.ee

Marek Magnus
Infotehnoloogia arendusspetsialist
Viljandi linnavalitsuse ametnikele info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT)
vahendite abil parima võimaliku töökeskkonna loomine.
Linnavalitsuse ja allasutuste
ühtlase IKT arengu tagamine

+372 435 4738; +372 5855 1878

marek.magnus@viljandi.ee
 

Kadri Kobin

Dokumendihalduse spetsialist

Dokumendihalduse arendamine ja arhiivitoimingute teostamine

+372 435 4736; +372 508 1430

kadri.kobin@viljandi.ee

Tiina Põder

Registripidaja

Kodanike teenindamine Laidoneri 5 hoones, elanike elukoha aadressi
registeerimine ja teatiste väljastamine, välisriigi kodanikele
isikukoodide moodustamine.

+372 435 4748; +372 4354740 +372 5695 6037

tiina.poder@viljandi.ee

Töökoht: Johan Laidoneri plats 5

Inga Meo

Menetlusspetsialist

Väärteomenetluse läbiviimine ja selles osalemine linnavalitsuse
kui kohtuvälise menetleja nimel ja volitusel

+372 435 0772 +372 5330 7196

inga.meo@viljandi.ee

Terje Metsanurm

Haldus- ja personalijuht

Personali arvestus, teenistus- ja majandusküsimused

+372 435 4737 +372 510 5895

terje.metsanurm@viljandi.ee

Liisa Riiner (teenistussuhe ajutiselt peatatud)

 

   
Abiteenistujad
Autojuht Valdo Laas