Viljandi Linnavalitsuse 19.11.2018 istungi päevakord

1. Rahandusküsimused

Reservfondist raha eraldamine

2. Linnavaraküsimused

2.1. Riigihanke „Väliheakorratööd Viljandi linna kinnisvaraobjektidel" (viitenumber 201238)  otsuste kinnitamine

2.2. Riigihanke „Elektrienergia ostmine Viljandi Linnavalitsusele ja hallatavatele asutustele" (viitenumber 202043) otsuste kinnitamine

3. Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused

3.1. Ehitisele kasutusloa andmine

3.2. Viljandi Linnavalitsuse 17.10.2016 korralduse nr 742 „Nõusoleku andmine linna kinnisasjade koormamiseks isikliku kasutusõigusega" muutmine

3.3. Viljandi Linnavalitsuse 07.05.2018 korralduse nr 261 „Nõusoleku andmine linna kinnisasja koormamiseks isikliku kasutusõigusega" muutmine

3.4. Nõusoleku andmine linna kinnisasja koormamiseks isikliku kasutusõigusega

3.5. Kinnistu Ploomi tn 11 detailplaneeringu algatamine

3.6. Kinnistu Kullamäe tn 8 detailplaneeringu algatamine

3.7. Kinnistu Pärnu mnt 10 detailplaneeringu algatamine

4. Majandusküsimused

4.1. Sihtotstarbelise toetuse eraldamine

4.2. Viljandi Linnahoolduse  poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnakiri

4.3. Hoonestusõiguse seadmiseks enampakkumise korraldamine