Viljandi Linnavalitsuse 21.08.2017 istungi päevakord

1. Haridus- ja kultuuriküsimused
1.1. Viljandi Lasteaed Midrimaa töötajate struktuuri, koosseisu ja töötasumäärade kinnitamine
1.2. Viljandi Lasteaed Krõllipesa töötajate struktuuri, koosseisu ja töötasumäärade kinnitamine
1.3. Viljandi Lasteaed Mesimumm töötajate struktuuri, koosseisu ja töötasumäärade kinnitamine
1.4. Viljandi Lasteaed Karlsson töötajate struktuuri, koosseisu ja töötasumäärade kinnitamine
1.5. Viljandi linna nimeliste kõrghariduse aastastipendiumide määramine
1.6. Avaliku ürituse korraldamise loa andmine
1.7. Loomestipendiumite määramine
2. Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused
2.1. Detailplaneeringu kehtestamine
3. Majandusküsimused
3.1. Ehitisele kasutusloa andmine
3.2. Viljandi Linnavalitsuse 29.06.2015 määruse nr 15 „Kaasava eelarve menetlemise kord Viljandi linna eelarve koostamisel" muutmine