Viljandi Linnavalitsuse 22.04.2019 istungi päevakord

 
1. Sotsiaalküsimused
Vaide läbivaatamine Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni 01.04.2019 otsuse peale
2. Linnavaraküsimused
Hanke „Suur-Kaare 33a, Viljandi viilhalli põrandakatte renoveerimistööd" korraldamine
3. Majandusküsimused
Maa kasutusse andmine (2)