Viljandi Linnavalitsuse 20.01.2020 istungi päevakord

1. Haridus- ja kultuuriküsimused

1.1. Huvikoolide õppetasu maksmisest vabastamine

2. Kinnisvara küsimused

2.1. Riia maantee 71 eluruumi nr 13 võõrandamine enampakkumise korras

2.2. Riia maantee 38 eluruumi nr 406 võõrandamine enampakkumise korras

2.3. Riia maantee 32 eluruumi nr 19 võõrandamine enampakkumise korras

2.4. Riia maantee 16a mitteeluruumi nr M1 võõrandamine enampakkumise korras

3. Sotsiaalküsimused

3.1. Vaide läbivaatamine Viljandi Linnavalitsuse 09.12. 2019 korralduse nr 566 „Eaka hoolduskuludes osalemine" peale

4. Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused

4.1. Kinnistu Endla tn 32 detailplaneeringu algatamine

4.2. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine

5. Majandusküsimused

5.1. Maa kasutusse andmine

5.2. Nõusoleku andmine Viljandi linnale kuuluva kinnistu Reinu tee 30 tasulise hoonestusõiguse võõrandamiseks alandatud hinna eest

5.3. Tuisu tänav 11 tasulise hoonestusõiguse lepingu sõlmimine

5.4. Maa kasutusse andmine

5.5. Riigihanke „Viljandi kesklinna tänavate ja Vabaduse platsi rekonstrueerimise omanikujärelevalve" (viitenumber 214810) otsused

6. Muud küsimused

6.1. Korterikomisjoni põhimääruse kehtetuks tunnistamine

6.2. Viljandi Linnavalitsuse 19.08.2019 korralduse nr 400 „Viljandi Linnavalitsuse korterikomisjoni koosseisu kinnitamine" kehtetuks tunnistamine