Viljandi Linnavalitsuse 01.03.2021 istungi päevakord

1. Kinnisvara- ja haldusküsimused
1.1. Avaliku konkursi korraldamine Sakala Keskuse kohvikuruumide üürile andmiseks kirjaliku enampakkumise teel
 
2. Sotsiaalküsimused
2.1. Volituste andmine piiratud teovõimega isikute nimel asjade ajamiseks ja arvelduskontode kasutamiseks ja käsutamiseks
2.2. 2020. aasta tegevustoetuse tagasinõudmine/mittetagasinõudmine
 
3. Haridus- ja kultuuriküsimused
3.1. Nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks
 
4. Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused
4.1. Kinnistute Vilja tn 13 ja Vilja tn 13a detailplaneeringu algatamine
4.2. Kinnistute Kesk-Kaare tn 19 ja Kesk-Kaare tn 17a detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek
 
5. Muud küsimused
5.1. KOVide vahelise ühisveevärgi halduslepingu projekti arutelu
5.2. Riigihanke „Mööbel kaasava hariduse rakendamiseks Viljandi Jakobsoni Koolis" (viitenumber 232740) otsused