Viljandi Linnavalitsuse 06.04.2020 istungi päevakord

1. Sotsiaalküsimused
1.1. Volituse andmine piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks
 
2. Haridus- ja kultuuriküsimused
2.1. Viljandi linna kultuurisündmused 2020. I poolaastal
2.2. Viljandi Lasteaed Krõllipesa töötajate struktuuri, koosseisu ja töötasumäärade kinnitamine
 
3. Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused
3.1. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine