Viljandi Linnavalitsuse 08.08.2022 istungi päevakord

1. Haridus- ja kultuuriküsimused

1.1. Avaliku ürituse korraldamise loa andmine
1.2. 2022. aasta koolimineku toetuse väljamaksmine

 

2. Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused

2.1. Männimäe tee 4, 4a, 6 ja Reinu tee 25 detailplaneeringu algatamine
2.2. Viljandi linnas asuvate II maailmasõja aegsete sõjahaudade tähistamise muutmine ja säilmete ümbermatmine

 

3. Rahandusküsimused

3.1. Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2022-2028 

 

4. Muud küsimused

4.1. Viljandi linna arengustrateegia 2035+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2022–2028
4.2. Viljandi linna osalemine sihtasutuses Viljandi Muuseum
4.3. C. R. Jakobsoni tn 50b kinnistu võõrandamine otsustuskorras
4.4. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga