Viljandi Linnavalitsuse 14.10.2019 istungi päevakord

1. Rahandusküsimused

1.1. Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020–2025

1.2. Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2020–2025

2. Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused

„Värvid linna" 2019. aasta tulemuste kinnitamine

3. Haridus- ja kultuuriküsimused

Viljandi Linnavolikogu 30.11.2017 otsuse nr 20 „Esindajate määramine Viljandi linna haridusasutuste hoolekogudesse" muutmine

4. Majandusküsimused

4.1. Riigihanke „Viljandi Lasteaia Krõllipesa sisustus" (viitenumber 212093) otsused

4.2. Riigihanke „Sõiduauto kasutusrent" (viitenumber 213834) otsused

4.3. Raieloa ja hoolduslõikusloa andmise kord

5. Muud küsimused

5.1. Viljandi Linnavolikogu 03.11.2017 otsuse nr 7 „Viljandi linnapeale ja palgalistele linnavalitsuse liikmetele hüvitiste, toetuste ja soodustuste maksmise kord" muutmine

5.2. Viljandi Linnavalitsuse teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kinnitamine