Viljandi Linnavalitsuse 17.02.2020 istungi päevakord

1. Sotsiaalküsimused
1.1. Hooldajatoetuse määrade kehtestamine
1.2. Volituse andmine piiratud teovõimega isiku asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks
 
2. Haridus- ja kultuuriküsimused
2.1. Huvikoolide õppetasu maksmisest vabastamine
2.2. 2020. aasta koolimineku toetuse suuruse kinnitamine
2.3. Nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks
2.4. Kondase Keskuse piletihindade muutmine
 
3. Kinnisvaraküsimused
3.1. Avaliku konkursi korraldamine Viljandi Kunstikooli tegevuseks ruumide üürimiseks
 
4. Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused
4.1. Aadressi ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
4.2. Teenindusmaa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine, riigimaale hoonestusõiguse seadmine
4.3. Ehitisele kasutusloa andmine
4.4. Viljandi linna üldplaneeringu liikluse teemaplaneeringu info
 
5. Majandusküsimused
5.1. Hoonestusõiguse enampakkumise nurjumine
5.2. Hooajalise müügikoha paigaldamise kooskõlastamine
5.3. Riigihanke "Arboristitööd" korraldamine
5.4. Riigihanke "Kinnisasjade maaklerteenus" (viitenumber 218410) otsused
5.5. Linnahoolduse küttepuud
 
6. Muud küsimused
6.1. Viljandi Kaare Kooli direktori ametist vabastamine
6.2. Viljandi Kaare Kooli direktori kohusetäitja kinnitamine
6.3. Konkursi korraldamine Viljandi Kunstikooli direktori ametikohale