Viljandi Linnavalitsuse 02.05.2017 istungi päevakord

1. Sotsiaalküsimused
Viljandi Päevakeskuse töötajate struktuuri, koosseisu ja töötasumäärade kinnitamine
2. Rahandusküsimused
2.1. Viljandi Linnavalitsuse 04.01.2016 määruse nr 1 „Koolieelse lasteasutuse toidu- ja õppekulu arvestamise, maksmise ja soodustuse taotlemise kord" muutmine
2.2. 2016. aasta tegevus- ja projektitoetuse aruannetega hilinejatele sanktsioonide määramine
3. Haridus- ja kultuuriküsimused
3.1. Tegevus- ja projektitoetuse andmise korra tegevus- või projektitoetuse sihtotstarbe muutmise taotluse vormi kinnitamine
3.2. Sakala keskuse töötajate struktuuri, koosseisu ja töötasumäärade kinnitamine
4. Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused
4.1. Ehitistele kasutuslubade andmine
4.2. Projekteerimistingimuste kinnitamine
5. Majandusküsimused
5.1. Ehitusprojekti kinnitamine ja ehitisele ehitusloa andmine (2)
5.2. Rajatava puuraugu asukoha kooskõlastamine
5.3. Riigihanke ,,Oru, Roosi ja Supeluse tänavate projekteerimine" (viitenumber 185708)  otsuste kinnitamine
5.4. Riigihanke ,,Lipuväljaku rajamine Raekoja parki" korraldamine
5.5. Maa kasutusse andmine (2)
5.6. Vara võõrandamise enampakkumise tulemuste kinnitamine (2)
5.7. Hoonestusõiguse võõrandamine