2020. aasta tegevustoetused

2020. aastaks eraldatud tegevustoetused

Kultuurivaldkond:

 • Eesti Pärimusmuusika Keskus MTÜ - 45 000 eurot keskuse tegevuskulude katmiseks ja Viljandi Pärimusmuusika Festivali korraldamiseks;
 • Viljandimaa Ingeri-Soome Kultuuriselts - 200 eurot soome  sugulusrahva keeleõppe, laulu-ja tantsukultuuri ning rahvusspodiala saapaheide arendamiseks;
 • EELK Viljandi Jaani kogudus - 15 000 eurot kirikuhoone ja kinnistu majapidamiskulude katmiseks ja koguduse igapäevatöö korraldamiseks;
 • EELK Viljandi Pauluse kogudus - 15 000 eurot kultuuri ja religioossete sündmuste korraldamiseks ja läbiviimiseks Viljandi linnas;
 • MTÜ Viljandi Vanamuusika Festival – 15 000 eurot festivalide ja kontsertide korraldamiseks Viljandi linnas;
 • Bonifatiuse Gild MTÜ - 6000 eurot keskaegse hansaliikumise ja –traditsioonide tutvustamiseks ning propageerimiseks, keskaja hansa-alaste teadmiste ja oskuste arendamiseks ning edasiandmiseks;
 • MTÜ Naisrühm Viljandi – 600 eurot rahvatantsu tegevuseks;
 • Viljandimaa Kammerkoor MTÜ - 2700 eurot koorimuusika harrastamiseks ja edendamiseks;
 • Seasaare Näitemängi Selts MTÜ - 2000 eurot kultuuriliseks tegevuseks, ürituste läbiviimiseks, teatrietenduste lavastamiseks ja etendamiseks;
 • Teatrihoov MTÜ - 1500 eurot kultuuritegevuse (etenduskunstide residentuurid, avalikud kinoõhtud, teatriõhtud, performance'id, näitused, kontserdid, töötoad, festivalid) korraldamiseks;
 • MTÜ Viljandi Laste- ja Noorteteater REKY – 1000 eurot stuudiotegevuse korraldamiseks teatrihuvilistele lastele ja noortele;
 • Viljandi Fotoring MTÜ - 1000 eurot fotografeerimiseks, näituste organiseerimiseks ja läbiviimiseks, temaatiliste loengute / töötubade läbiviimiseks;
 • Sillad MTÜ - 1000 eurot erinevate loominguliste ürituste korraldamiseks Viljandi linnast, Eesti kultuuri tutvustamine ja Viljandi kooliõpilaste ja –õpetajate silmaringi laiendamiseks erinevatel Euroopa ja Aasia folkloorifestivalidel;
 • Maie Roosimaa FIE - 1000 eurot segarühma "Elurõõm", tantsurühma "Mulgi Marid" ja naisrühma "Leola" tegevuseks;
 • Viljandi Naiskoor Eha MTÜ - 750 eurot rahvuskultuuri väärtustamiseks, koorimuusikatraditsioonide ja naiskoorilaulu hoidmiseks ning arendamiseks ja soodsate eelduste loomiseks sellealaseks tegevuseks;
 • Viljandimaa Muinsuskaitse Ühendus - 400 eurot ühskondliku muinsuskaitseliseks tegevuseks Viljandis;
 • MTÜ Viljandi filmisõbrad - 3000 eurot III Viljandi komöödiafilmide festivali WILKOM korraldamiseks 2.-5.aprillini 2020;
 • Mittetulundusühing Viljandi-line - 450 eurot linetantsu tundide läbiviimiseks Viljandi linnas;
 • MTÜ Tantsuklubi Sakala - 700 eurot seltskonnatantsutreeningute, -ürituste ja -koolituste läbiviimiseks ning nendel osalemiseks ja esinemiseks;
 • Mittetulundusühing Musica Sacra - 500 eurot orelimuusika ning vaimuliku ansambli- ja koorimuusika viljelemiseks, propageerimiseks ja arendamiseks;
 • Mittetulundusühing Viljandi Kitarrifestival - 3000 eurot Viljandi Kitarrifestival 2020 korraldamiseks ja läbiviimiseks;
 • Mittetulundusühing Viljandimaa Naisselts - 300 eurot naisseltsi liikmetele ja teistele kogukonna gruppidele avalike ürituste ja koolituste korraldamiseks.

Kokku 116 100 €

 

Pikaajalise lepinguga:

 • Evestuudio MTÜ - 12 500 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • Meeskoor Sakala MTÜ - 2500 eurot meeskoorimuusika viljelemiseks;
 • Viljandi Kultuuriselts Koit MTÜ - 2000 eurot Koidu Seltsimajas toimuva tegevuse koordineerimiseks, seal kultuuritegevuse võimaldamiseks;
 • Viljandimaa Rahvakunstiühing MTÜ - 400 eurot tegevuskulude katmiseks.

Kokku 17 400 €

 

Spordivaldkond:

 • Viljandi Tulevikujalgpalli Klubi MTÜ - 30 000 eurot jalgpalli arendamiseks ja tervislike eluviiside propageerimiseks läbi treeningute, mängude ja ühiskondlike tegevuste;
 • Tenniseklubi "Fellin" MTÜ - 25 000 eurot aastaringseks tennisemängu õpetamiseks, treeningtöö korraldamiseks, huvihariduse andmiseks Viljandi linna ning lähivaldade lastele ja noortele;
 • Viljandi Rattaklubi – 15 000 eurot rahvaspordiürituste korraldamiseks ning huvispordi treeningute läbi viimiseks;
 • VLND HOKIKOOL - 1000 eurot jäähoki arendamiseks ja propageerimiseks Viljandi linnas, maakonnas ja Eestis;
 • SA Holstre-Polli Vabaajakeskus - 15 000 eurot avalike tasuta teenuste osutamiseks;
 • Viljandi Käsipalliklubi HC MTÜ - 8000 eurot osalemiseks Eesti Meistrivõistlustel, Eesti Karikavõistlustel, Balti Liigas ja Euroopa liigas;
 • Viljandi Uisutajad MTÜ - 2000 eurot uisutamise propageerimiseks Viljandi linnas, uisutamiseks vajalike tingimuste loomiseks ja parandamiseks;
 • Viljandi Sõudeklubi - 2470 eurot sõudespordi ürituste korraldamiseks ja sõudespordi üritustel osalemiseks;
 • Viljandi Kergejõustikuselts Sakala - 2000 eurot kergejõustikualase tegevuse planeerimiseks ja korraldamiseks;
 • Viljandi Lauatenniseklubi Sakala - 1700 eurot lauatennise treeningute ja võistluste korraldamiseks ning nendel osalemiseks;
 • Korvpalliklubi Quercus - 1000 eurot klubi tegevuskulude katmiseks;
 • Vana-Võidu Vibuklubi / Viljandi SK - 500 eurot vibuspordi arendamiseks Viljandimaal, maakondlike ja vabariiklike võistluste korraldamiseks, võistlustel osalemiseks;
 • Sulgpalliklubi Viljandi Sulelised - 500 eurot sulgpalli treeningute korraldamiseks Viljandis;
 • Viljandi Maleklubi CC Fellin – 250 eurot malespordi harrastamiseks, õpetamiseks, tutvustamiseks ja spordiürituste korraldamiseks;
 • Võimlemisklubi Meetrum - 400 eurot vabariiklike ja kohalike võimlemisürituste korraldamiseks ja võimlemisüritustel osalemiseks;
 • Viljandi Spordiveteranide Koondis - 500 eurot seeniorspordi ürituste korraldamiseks ja üritustel osalemiseks;
 • Mittetulundusühing Motospordiklubi Nord - 500 eurot Motospordiklubi Nord tegevuse arendamiseks ja läbiviimiseks;
 • MTÜ Fellin Fuuriad - 300 eurot naiste ja tüdrukute jäähoki treeningute korraldamiseks ja võistlemiseks Eesti Meistrivõistlustel;
 • Tervisespordiklubi Joosu - 250 eurot sportimisvõimaluste loomiseks;
 • MTÜ Kondor Fight Club - 500 eurot võitlusspordi treeningute korraldamiseks;
 • Mittetulundusühing Elamuspedagoogika - 250 eurot Viljandi triatleetide treeningtegevuse toetamiseks ning selleks soodsamate tingimuste loomiseks.

Kokku 92 120 €

 

Haridusvaldkond:

 • Mittetulundusühing Urban Style  - 1000 eurot JJ-Street tänavatantsukooli tundide korraldamiseks Viljandis;
 • Mittetulundusühing Maarja Kukumägi Moe- ja Tantsukool - 1000 eurot kvaliteetse tantsuõppe pakkumiseks noortele läbi tantsutundide, esinemiste ja võistluste FACE Moe ja Tantsukoolis.

Kokku 2000 €
 

Sotsiaalvaldkond:

 • MTÜ Viljandimaa Invaühing - 200 eurot 2020 a tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Viljandimaa Kutsehaigete Ühing - 200 eurot 2020 a tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Viljandi Diabeetikute Selts - 300 eurot 2020 a tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Singel Kodu - 2 627 eurot 2020 a tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Viljandimaa Epilepsia Ühing - 300 eurot 2020 a tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Viljandimaa Vähihaigete Tugirühm - 700 eurot 2020 a tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Viljandimaa Pimedate Ühing - 900 eurot 2020 a tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Viljandi Maakonna Pensionäride Ühendus - 3 303 eurot 2020 a tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Viljandi Reumaühing - 400 eurot 2020 a tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Viljandi Pensionäride Liit - 6 300 eurot 2020 a tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Viljandimaa Lasterikkad - 10 000 eurot 2020 a tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Töötoad - 3 000 eurot 2020 a tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Viljandi Vaimupuudega Inimeste Tugiliit - 150 eurot 2020 a  tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Teeme - 660 eurot 2020 a tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoda - 12 300 eurot 2020 a tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Viljandi Vaegkuuljate Ühing - 200 eurot 2020 a. tegevuskulude katmiseks;
 • SA Perekodu - 3980 eurot 2020 a tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Viljandi Kurtide Ühing - 350 eurot 2020 a tegevuskulude katmiseks.

Kokku 45 870 €