Mittetulundusliku tegevuse toetamine

12.01.23
 
Tegevustoetus on mõeldud organisatsiooni jätkusuutlikkuse tõstmiseks, arendustegevuste ja igapäevase põhitegevuse korraldamiseks ning muude kalendriaastaks planeeritavate tegevuste läbiviimiseks ja korraldamiseks (näiteks toetatakse haldus-, büroo-, rendi- ja juhtimiskulusid).
 
Taotluse saab esitada Viljandi linnas või linnaelanike huvides tegutsev juriidiline isik. Eraisikud tegevustoetust taotleda ei saa. Taotlus esitatakse läbi E-teenuste keskkonna Spoku.
 

Tegevustoetuse taotlemise tähtaeg on igal aastal 1. oktoober. Kui see päev langeb nädalavahetusele, loetakse tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev.

Toetust võib määrata taotlejale:
 • kes on Viljandi linnas või linnaelanike huvides tegutsev juriidiline isik (edaspidi taotleja);
 • kellel ei ole taotluse esitamise ajal ega ka toetuse otsustamise ajal tähtaega ületanud rahalisi või aruande võlgnevusi linna ees;
 • kellel ei ole taotluse esitamise ajal ega ka toetuse otsustamise ajal Maksu- ja Tolliameti andmetel maksuvõlgnevusi või kelle maksuvõlad on ajatatud;
 • kellel on Äriregistris nõuetekohaselt esitatud eelnevate perioodide majandusaastate aruanded;
 • kellel on varasemate toetuste kasutamise aruanded Viljandi linnale nõuetekohaselt esitatud;.
 • kes on tegevustoetuse taotluses andnud nõusoleku toetuse saamise aastal kuni kahel korral osaleda linnavalitsuse soovil linna esindades linna korraldatud või maakondlikel või üleriigilistel üritustel, saamata selle eest täiendavat tasu.

Toetust ei anta:

 • põhivara soetamiseks ning ehitus-, remondi-, renoveerimise ja projekteerimistööde
  kuludeks;
 • laenu- või liisingumaksete ja nendega seotud intressikulude tasumiseks;
 • toitlustuskuludeks, v.a lastelaagrite ja noortelaagrite tegevuse toetamisel;
 • turismiobjektide või vaatamisväärsuste külastamiseks;
 • taotlejaga seotud isikutega tehtud tehingute eest tasumiseks, v.a tööjõukulud.
   

Taotlust täites ning põhjendusi kirjutades tuleks mõelda sellele, et komisjon ei pruugi teada ei Teie MTÜ-d ega selle tausta, seega on kõige õigem viis konkreetsus ja põhjalikkus. Kui taotluse täitmine tundub ülemäära keeruline, võib alati pöörduda Viljandi Linnavalitsuse kultuuri ja noorsootöö spetsialisti poole.
 

Pea meeles, et peale toetuse saamist lasub toetuse saajal kohustus esitada rahalise toetuse kasutamise aruanne. Aruanne tuleb esitada toetuse saamisele järgneva aasta 30. jaanuariks. Aruanne tuleb esitada E-teenuste keskkonna Spoku. Iga taotletud eelarverea juurde tuleb aruande esitajal lisada kuludokumentide ja nende maksmist tõendavate dokumentide koopiad.

 

Toetuse saaja on kohustatud eristama tegevus- või projektitoetusega seotud kulud oma muust arvepidamisest. Kulude eristamiseks võib kasutada kas eraldiseisvat arvestussüsteemi või raamatupidamiskoode, mis peavad olema algdokumentidele märgitud või nendega infotehnoloogiliselt seotud.


Aruande täitmise osas annab nõu kultuuri- ja noorsootöö spetsialist. 


Toetuste taotlemise, menetlemise ja hindamise aluseks on Viljandi linnavolikogu 27.10.2022 määrus nr 24 "Viljandi linna eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord".

 

Lisainfo ja abi:
Vilja Volmer-Martinson
Kultuuri- ja noorsootöö spetsialist
4354755
vilja.volmer-martinson@viljandi.ee