Viljandi Linnavalitsuse 27.02.2017 istungi päevakord

1. Rahandusküsimused
Viljandi Linnavolikogu 30.06.2016 määruse nr 91  „Tegevus- ja projektitoetuse andmise kord" muutmine
2. Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused
2.1. Ehitusprojekti kinnitamine ja ehitusloa väljastamine (2)
2.2. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
3. Haridus- ja kultuuriküsimused
3.1. Spordistipendiumite määramine
3.2. Lasteaia õppekulust vabastamine
4. Majandusküsimused
4.1. Ehitusprojekti kinnitamine ja ehitisele  ehitusloa andmine
4.2. Riigihanke ,,Viljandi Muusikakooli akustiliste kardinate süsteem" (viitenumber 183000) otsuste kinnitamine
4.3. Riigihanke ,,Viljandi linna tänavakatete remonditööd" (viitenumber 182730) otsuste kinnitamine
4.4 Hoonestusõiguse tasu tagastamine