Viljandi Linnavalitsuse 20.11.2017 istungi päevakord

1. Sotsiaalküsimused
Sotsiaaleelarvest toetuste määramine 
2. Haridusküsimused
2.1. Spordistipendiumite määramine
2.2. Huvikooli õppetasu maksmisest vabastamine
2.3. Loomestipendiumite  määramine
2.4. Esindajate määramine Viljandi linna haridusasutuste hoolekogudesse
3. Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused
Maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingute lõpetamine. Viljandi Linnavalitsuse 07.11.2016 korralduse nr 814 „Hoone kordategemise tähtpäeva ja teenindamiseks vajaliku maa määramine" muutmine
4. Kinnisvaraküsimused
Hanke ,,Tehniline valveteenus Viljandi linnas 01.01.2018 – 31.12.2019" korraldamine
5. Muud küsimused
5.1. Viljandi Linnavalitsuse liikmete tööjaotus
5.2. Linnavalitsuse liikmete kõrvaltegevused