Viljandi Linnavalitsuse 21.08.2018 istungi päevakord

1. Haridus- ja kultuuriküsimused

1.1. Nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks

1.2. Spordistipendiumite määramine

1.3. 2018. aasta III vooru loomestipendiumite  määramine

1.4. Viljandi Linnavalitsuse 14.05.2018 korralduse nr 268 „Viljandi Lasteaed Männimäe õppetöö korraldamine õppehoone rekonstrueerimise perioodil" muutmine

1.5. Koolimineku toetuse väljamaksmine

2. Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused

2.1. Ehitisele kasutusloa andmine

2.2. Detailplaneeringu kehtestamine

3. Linnavaraküsimused

3.1. Linnavara hoonestusõiguse seadmise enampakkumise nurjunuks tunnistamine

3.2. Kinnistule aadressiga Linnu tänav 4 // 4a hoonestusõiguse seadmine

4. Majandusküsimused

4.1. Kaasava eelarve menetlus

4.2. Riigihanke ,,Viljandi tänavate aastaringne hooldus aastatel 2018-2023" (viitenumber 198164) otsuste kinnitamine

4.3. Ehitusprojekti kinnitamine ja ehitisele ehitusloa andmine

4.4. Maa kasutusse andmine

4.5. Hoonestusõiguse võõrandamine

5. Muud küsimused

Taksoveoloa andmine