Viljandi Linnavalitsuse 19.03.2018 istungi päevakord

1. Haridus- ja kultuuriküsimused

1.1. Viljandi Linnavalitsuse 05.08.2013 korralduse nr 511 „Viljandi Linnaraamatukogu poolt osutatavate tasuliste eriteenuste ja viiviste hinnakiri" muutmine

1.2. Huvikoolide õppetasu maksmisest vabastamine

2. Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused

2.1. Projekteerimistingimuste kinnitamine

2.2. Viljandi aadressitähiste nõuded