PALUME LINNAVALITSUSE AMETNIKEGA KOHTUMISEKS EELNEVALT TELEFONI VÕI MEILI TEEL AEG KOKKU LEPPIDA!

Lähtuvalt koroonaleviku olukorrast on Viljandi linnavalitsuse hooned - Raekoda (Linnu 2), J. Laidoneri plats 5 ja J. Laidoneri plats 5a suletud, kuid kõik teenused on inimestele tagatud.

Eelneval kokkuleppel võetakse kodanikke vastu kõikide teenuste osutamiseks. Kuigi eelnevalt kokkulepitud ajal on võimalik ametnikega kohtuda, soovitame mõelda, ehk on võimalik ajada oma asjad korda elektrooniliselt või telefoni teel. Seda selleks, et vältida viirushaigusesse nakatumist suurenenud COVID-19 viiruse leviku perioodil.

Elektrooniliseks asjaajamiseks tuleb minna Viljandi linna kodulehele www.viljandi.ee või saata päring aadressile viljandi@viljandi.ee.

Kõigi Viljandi linnavalitsuse ametnike kontaktid leiab aadressilt www.viljandi.ee/uldandmed. Info on olemas ka kõikidel linnavalitsuse hoonete ustel.

 

Viljandi Linnavalitsus
Reg. nr. 75005222
Raekoda, Linnu 2, 71020 Viljandi
Telefon 435 4710
viljandi@viljandi.ee

Pank:
SEB EE021010302005455005
Swedbank EE342200221011977969

Tööaeg:
E - K 8.00-17.00
N 8.00-18.00
R 8.00-16.00
lõuna 12.00-13.00

Viljandio pinnavalitsuse hoone

 

Linnavalitsus

Madis Timpson

Linnapea

(Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
ja linna põhimääruse alusel)

CV

Üldjuhtimine, linna esindamine

+372 435 4711

madis.timpson@viljandi.ee

Töökoht: Viljandi raekoda

Kodanike vastuvõtt: N 15.00-17.00,

registreerimine tel +372 435 4710

Kalvi Märtin

Abilinnapea

(Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
ja linna põhimääruse alusel)

Linnaplaneerimine, linnamajandus,
arengukavad,
ehitusjärelevalve, maakorraldus

+372 435 4713; +372 505 5922

kalvi.martin@viljandi.ee

Töökoht: Viljandi raekoda, Linnu tn 2

Kodanike vastuvõtt: N 14.00-17.00,

registreerimine tel +372 435 4713

Janika Gedvil

Abilinnapea

(Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
ja linna põhimääruse alusel)

Haridus, kultuur, noorsootöö,

kehakultuur ja sport, sotsiaaltöö, tööhõive

+372 435 4757; +372 5342 2396

janika.gedvil@viljandi.ee

Töökoht: J. Laidoneri plats 5

 

Kantselei

Põhimäärus

Ene Rink

Linnasekretär

(Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel)

Kantselei juhtimine, vastutus haldus- ja õigusaktide seaduslikkuse
eest, ära- ja volikirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamine 

435 4720; 511 4478

ene.rink@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt: N 9.00-12.00, 14.00-18.00

Reet Alev

Linnaarengu peaspetsialist

Linnu 2

Projektipõhiste tegevuste algatamine, elluviimine, koordineerimine ja muu arendustegevus.

435 4767

528 6623

reet.alev@viljandi.ee

Terje Metsanurm

Personalijuht

Linnavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste juhtide personali värbamise koordineerimine, personaliarvestuse pidamine, struktuuriüksuste varustamine asjaajamises vajaminevate vahenditega.

435 4737

510 5895

terje.metsanurm@viljandi.ee

Valdo Laas Autojuht  

 

Asjaajamisteenistus

Kadri Kobin

Asjaajamisteenistuse juht

J. Laidoneri plats 5

Dokumendihalduse arendamine ja arhiivitoimingute teostamine.

435 4736

508 1430

kadri.kobin@viljandi.ee

Sille Soo

Spetsialist

J. Laidoneri plats 5

Linnavalitsuse teenistujate ja teiste isikute tehniline teenindamine, dokumentatsiooni registreerimine ning ringluse tagamine, perekonnaseisu toimingute teostamine vastavalt kehtivale seadusandlusele ja omistatud pädevusele.

435 4734

517 3192

sille.soo@viljandi.ee

Helena Tiivel

Volikogu peaspetsialist

Linnavolikogu liikmete ja istungite ning volikogu poole pöörduvate
kodanike tehniline teenindamine, volikogu dokumentatsioon,
linnavalitsuse istungite tehniline teenindamine.

435 4750;

5330 8877

helena.tiivel@viljandi.ee

Kristiina Lensment

Sekretär

Linnu 2

Linnapea, teenistujate ja teiste isikute tehniline teenindamine,
dokumentatsiooni registreerimine ja ringluse korraldamine.

435 4710

kristiina.lensment@viljandi.ee

Eret Kobin

Sekretär

J. Laidoneri plats 5

Linnavalitsuse teenistujate ja teiste isikute tehniline teenindamine ja dokumentatsiooni registreerimise ning ringluse tagamine, registreeringute menetlemine.

435 4740

eret.kobin@viljandi.ee

Elika Vahter

(teenistussuhe ajutiselt peatatud)

Infotehnoloogia teenistus

       

Riho Nõmmeste

IT-teenistuse juht

  Viljandi Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste informaatikaalase strateegia kujundamine ja arengu tagamine ning linnavalitsuse efektiivsuse ja haldussuutlikkuse suurendamine infotehnoloogia (IT) võimaluste rakendamise kaudu. Infotehnoloogia teenistuse tegevuse koordineerimine ja juhtimine vastavalt kantselei põhimäärusele.

520 3887

riho.nommeste@viljandi.ee

Madis Mägi

IT-spetsialist

 

Infosüsteemide administreerimine ja teenistujate nõustamine,
allasutuste IT haldamise kasutamise tugi.

435 0773;

5300 3513

madis.magi@viljandi.ee

Rein Mänd

IT-spetsialist

  Infosüsteemide administreerimine ja teenistujate nõustamine,
allasutuste IT haldamise kasutamise tugi.

523 2954

rein.mand@viljandi.ee

Marek Magnus
Infotehnoloogia arendusspetsialist
  Viljandi linnavalitsuse ametnikele info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahendite abil parima võimaliku töökeskkonna loomine.
Linnavalitsuse ja allasutuste ühtlase IKT arengu tagamine

435 4738;

5855 1878

marek.magnus@viljandi.ee

Rando Rooberg

IT-spetsialist

  Infosüsteemide administreerimine ja teenistujate nõustamine,
allasutuste IT haldamise kasutamise tugi.

5558 7208

rando.rooberg@viljandi.ee

 

 

Õigusteenistus

Marko Kotsar

Õigusteenistuse juht

Linnavolikogu ja -valitsuse ning teenistujate õigusalane nõustamine.

435 4733; 5022 505

marko.kotsar@viljandi.ee

Kaidi Braun

Hangete peaspetsialist

Linnavalitsuse ja tema asutuste riigihangetealane nõustamine, korraldatavate riigihangete õiguspärane ja nõuetekohane läbiviimine, hankealaste tegevuste pidev kaasajastamine vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

435 4749

5346 5379

kaidi.braun@viljandi.ee

Aili Öngo

Perekonnaseisuametnik

Raekoda, Linnu 2

Sündide, abielude ja lahutuste registreerimine; isikukoodi andmine kandmiseks riigi andmekogusse, perekonnasündmuste tõendite ja abieluvõimetõendite väljastamine.

435 0774

aili.ongo@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt: 

E, T, N 8-12 ja 14-16

R 9-12 

Tiina Põder

Registripidaja-perekonnaseisuametnik

Raekoda, Linnu 2

Elanike elukoha aadressiregisteerimine ja teatiste väljastamine, välisriigi kodanikele isikukoodide moodustamine, surmade registreerimine, perekonnaseisutoimingute teostamine.

435 4748

5695 6037

tiina.poder@viljandi.ee

Margit-Marit Raudsepp 

Menetlusspetsialist

Raekoda, Linnu 2

Järelevalve- ja väärteomenetluste läbiviimine,  alla lihthanke piirmäära hangete koordineerimine,  majandustegevuse registris registreeringute tegemine.

4350772

5197 7109

 

Arhitektuuriamet

Johan Laidoneri plats 5

Põhimäärus

Olav Remmelkoor

Peaarhitekt - arhitektuuriameti juhataja

Arhitektuuriameti juhtimine, arhitektuuri- , planeerimis- ja projekteerimisalase tegevuse korraldamine

435 4739
olav.remmelkoor@viljandi.ee

Jaak Reinula

Juhtivarhitekt

Projekteerimistingimuste taotluste vastuvõtmine ning eelnõude koostamine. Detailplaneeringute algatamise avalduste vastuvõtmine, planeeringute koostamise korraldamine ja eelnõude koostamine

435 4743

5197 9055

jaak.reinula@viljandi.ee

Monika Vestman

Kultuuriväärtuste spetsialist

Ajaloolise linnaehitus- ja arhitektuuripärandi kaitse korraldamine

435 4742; 5199 3379

monika.vestman@viljandi.ee

Kristi Kangilaski

Linnakunstnik

Linnakujunduslike ja reklaamialaste küsimuste lahendamine

435 4744; 518 7355

kristi.kangilaski@viljandi.ee

Hans Priks

Ehitusinspektor

Ehitus- ja kasutuslubade väljastamine

435 4741; 5196 6078

hans.priks@viljandi.ee

Urmas Parre

Maakorralduse spetsialist

Maaküsimuste tööde korraldamine, kontrollimine ja eelnõude koostamine, linnavara omandamise ja võõrandamise toimingute ja dokumentide ettevalmistamine

435 4754

urmas.parre@viljandi.ee

Kertu Rang

Planeeringu-
spetsialist

Detailplaneeringute koostamise korraldamine, avalikkuse kaasamine ja eelnõude koostamine, detailplaneeringute andmekogude pidamine, planeeringute koostamises osalemine

5194 3746

kertu.rang@viljandi.ee

 

Avalike suhete ja turismiamet

Linnu tänav 2

Põhimäärus

Krista Kull

Ametijuhataja

Ameti töö juhtimine, avalike suhete ja turismialase töö koordineerimine.

+372 435 4730; +372 5340 7943

krista.kull@viljandi.ee

Maarja Evert

Avalike suhete spetsialist

Linnavalitsuse ja -volikogu tegevuse, haldus- ja
õigusaktide kohta olulise info edastamine meediale ja avalikkusele. Linna sümboolika kasutamine.

+372 435 4732; +372 5301 7750

maarja.evert@viljandi.ee

Mari Moorats

Välissuhete spetsialist

Linnavalitsuse ja -volikogu ametlike vastuvõttude korraldamine.
Rahvusvaheliste organisatsioonide ja sõpruslinnadega suhtlemine.

+372 435 4731; +372 522 9420

mari.moorats@viljandi.ee

 

Haridus- ja Kultuuriamet

Johan Laidoneri plats 5

Põhimäärus

Jaak Raie

Ametijuhataja

Ameti töö juhtimine, haridus-, kultuuri-, spordi- ja noorsootöö korraldamine

435 4763, 520 0841 

jaak.raie@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt: K 9.00-11.30; N 14.00-18.00

Riina Viileberg

Haridusspetsialist

Lapsehoiuteenuse toetuse, lapsele koolieelses lasteasutuses koha ja erirühma saamise avaldused

435 4764 

Vilja-Volmer Martinson

Kultuuri- ja noorsootöö spetsialist

 

Kultuuri- ja noorsootöö korraldamine

435 4755, 5560 1884

vilja.volmer-martinson@viljandi.ee

 

Kinnisvara haldusamet

Johan Laidoneri plats 5

Põhimäärus

Andres Mägi

Ametijuhataja

Kinnisvara haldusameti töö juhtimine, linna kinnisvara haldamise strateegia elluviimise korraldamine, kõikide kinnisvara korrashoiutegevuste korraldamine

+372 435 4752

+372 5300 9879

andres.magi@viljandi.ee

Claid Ježov

Kinnisvarahaldur

Kinnisvara korrashoiutegevuste korraldamine

+372 5787 6914

claid.jezov@viljandi.ee

Merve Šeffer

Heakorrajuht

Linna kinnisvaraga seotud sise- ja väliheakorratööde korraldamine

+372 435 4746 

+372 5661 8836

merve.seffer@viljandi.ee

Janek Kaup

Hooldusjuht

 

Linna kinnisvaraga seotud tehnohoolduse tööde korraldamine

+372 435 4751

+372 5192 7281

janek.kaup@viljandi.ee

Kristi Mikkor

Spetsialist

Kinnisvara korrashoiutegevuste korraldamine

+372 435 4724

+372 528 9595

kristi.mikkor@viljandi.ee

 

 

Majandusamet

Johan Laidoneri plats 5

Põhimäärus

Andres Mägi (majandusameti juhataja kt)

Ametijuhataja

Viljandi linna majandusameti juhtimine, informatsiooni valdamine ja vahendamine, strateegiliste investeerimisotsuste ettevalmistamine

+372 435 0771

+372 5194 7991

andres.magi@viljandi.ee

Jaan Lukas

Ehituse peaspetsialist

Tellija funktsioonide täitmine linna eelarvest ehitatavatel objektidel, linnavara tehnilise seisukorra parandamine ekspluatatsiooni käigus, ehitusprojektide konsulteerimine

+372 435 4717

+372 505 0394

jaan.lukas@viljandi.ee

Ilme Kurro

Linnavara spetsialist

Linnavara valdamine, kasutamise ja käsutamise koordineerimine, maamaksuregistri haldamine

+372 435 4753

ilme.kurro@viljandi.ee

Heikki Teearu

Teedespetsialist

Teede ja tänavate ehitamine, remont ja hooldustööd, kaevetööde ja liikluse sulgemise load, liikluskorraldus, järelevalve

+372 435 4715

+372 5333 8223

heikki.teearu@viljandi.ee

Age Alas

Haljastuse ja heakorra spetsialist

Viljandi linna haljastuse ja linnakujundusliku tegevuse koordineerimine, planeeringute koostamine ning  mänguväljakute arendamine

+372 435 4756

+372 5646 2790

age.alas@viljandi.ee

Villem Kutti

Keskkonnaspetsialist

Viljandi linna keskkonna-ja looduskaitselise tegevuse koordineerimine ning jäätmehoolduse korraldamine

+372 435 4718

+372 5865 0636

villem.kutti@viljandi.ee

 

   

 

Rahandusamet

Linnu tänav 2

Põhimäärus

Marika Aaso

Ametijuhataja

Ameti töö juhtimine, finantstegevuse analüüsimine ja arendamine, eelarve koondprojekti koostamine, eelarvetega seonduvad tegevused

+372 435 4719; +372 501 9166

marika.aaso@viljandi.ee

Anneli Rähn

Pearaamatupidaja

Raamatupidamise korraldamine ja juhendamine, linnavalitsuse struktuuriüksuste raamatupidamine

+372 435 4729

anneli.rahn@viljandi.ee

Aili Soomuste

Finantsist

Eelarvetega seonduvad tegevused, juhendamine finantsküsimustes

+372 435 4723

aili.soomuste@viljandi.ee

Heli Valt

Juhtivraamatupidaja

Huvikoolide ringitasude arved ja laekumised, hallatavate asutuste raamatupidamine

+372 435 4727

heli.valt@viljandi.ee

Eve Sadam

Raamatupidaja

Teenistujate tasud, hallatavate asutuste raamatupidamine, kassatoimingud, KOVide kohamaksumuste arvete koostamine

+372 435 4722

eve.sadam@viljandi.ee

Laine Kurvits

Raamatupidaja

Lasteaiatasude arved ja laekumised, hallatavate asutuste raamatupidamine

+372 435 4726

laine.kurvits@viljandi.ee

Ene Jakobson

Raamatupidaja

Piletite arvestus, arvete koostamine, hallatavate asutuste raamatupidamine

+372 435 4721

ene.jakobson@viljandi.ee

Kristina Nurk

Raamatupidaja

Hallatavate asutuste raamatupidamine

+372 435 4725

kristina.nurk@viljandi.ee

 

Sotsiaalamet

SOTSIAALAMET

Johan Laidoneri plats 5a

Laste heaolu spetsialistide ühine e-postiaadress: lastekaitse@viljandi.ee

Sotsiaalameti ühine e-postiaadress: sotsiaal@viljandi.ee

 

Sotsiaalameti põhimäärus

Sotsiaalkomisjoni põhimäärus

 

Livia Kask

Ametijuhataja

Ameti juhtmine, sotsiaaltöö korraldamine.

+372 435 4766;

+372 527 4959

livia.kask@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

ruum 3

eelneval kokkuleppel

Epp Heile

Hoolduse spetsialist

Täiskasvanute hooldekodusse paigutamine.

+372 435 4758;

+372 5193 8320

epp.heile@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:
ruum 1

E 9.00-11.00

T, N 14.00-16.00

Kati Kotsar

Eestkoste peaspetsialist

Täiskasvanute eestkoste.

+372 435 0770;

+372 5855 2558

kati.kotsar@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

ruum 2

eelneval kokkuleppel

Silvi Reimann

Puuetega inimeste hoolekande spetsialist

Hooldaja toetused, puudega inimeste nõustamine, -parkimiskaardid.

+372 435 4745;

+372 5333 3227

silvi.reimann@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:
Ruum 1

E 9.00-11.00

T, N 14.00-16.00

Külli Frey

Laste heaolu spetsialist

Lastekaitsealased tegevused, raske ja sügavapuudega lapse lapsehoiuteenus, ning puudega lapse hooldajatoetus.

+372 435 4760;

+372 5347 7027

kylli.frey@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

ruum 4

E 9.00-11.00

T, N 14.00-16.00

Laste heaolu spetsialist

Lastekaitsealased tegevused.

 

Piret Kangur

Laste heaolu spetsialist

Lastekaitsealased tegevused.

+372 435 4728;

+372 5333 2288

piret.kangur@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

ruum 5

E 9.00-11.00

T, N 14.00-16.00

Kaja Suur

Laste heaolu spetsialist

Lastekaitsealased tegevused.

+372 435 4762;

+372 5373 5573

kaja.suur@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

ruum 5

E 9.00-11.00

T, N 14.00-16.00

Gaide Mikkor

Toetuste spetsialist

Ühekordne sotsiaaltoetus, sünnitoetus, toimetulekutoetust saanud pere lapse koolimineku toetus ja - koolilõpetamise toetus, toimetulekutoetus, sotsiaaltöö infosüsteemid.

+372 435 4761;

+372 5368 2821

gaide.mikkor@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

ruum 6

E 9.00-11.00

T, N 14.00-16.00

Karin Kiis

Toetuste peaspetsialist

Üliõpilaste sotsiaaltoetus, lasteaia toidutoetus, toimetulekutoetus, matusetoetus. Sotsiaalkorterite taotlused, tööealiste täiskasvanute nõustamine ja -järelhooldusteenus, täiskasvanute varjupaigateenus.

+372 435 4759;

+372 528 3723

karin.kiis@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt:

ruum 6

E 9.00-11.00

T, N 14.00-16.00

Erli Kaseväli

Sotsiaaltöötaja

Alaealiste lastega perede toetamine ja juhendamine probleemide lahendamisel.

+372 53 32 35 30

erli.kasevali@viljandi.ee

 

 

 

 

Katreen Kasela

Kai Kivisild

Teenistussuhe ajutiselt peatatud

Teenistussuhe ajutiselt peatatud

 

 

Sisekontrolör

Linnu tänav 2

Liivia Kruusmägi

Ametijuhend

Linnavalitsuse struktuuriüksuste ja linna asutuste finants- ja juhtimisteabe usaldusväärsuse ja õigsuse hindamine ning kontrollimine. Linnavalitsuse struktuuriüksuste ja linna asutuste sisese ja omavahelise asjaajamise efektiivsuse hindamine.

+372 435 4735; +372 511 2023

liivia.kruusmagi@viljandi.ee