11/01/21

Viljandi linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamine

Projekt nr 2014-2020.5.04.18-0304

Abikõlbulik periood 01.08.2019-30.06.2021

Toetus maksimaalselt 2 720 136,85 €

Projekti eesmärk on kujundada keskväljakust just Viljandile omane visiitkaart ning muuta Viljandi kesklinn atraktiivseks ja väärtuslikuks keskkonnaks ettevõtjate, linna- ja maakonna elanike ning külastajate jaoks.

Projekti tulemusnäitajateks on:
  •Projektiga seotud kaudsete lisandunud töökohtade arv üks aasta pärast projekti lõppu on 9 ning kolm aastat pärast projekti lõppu on 33;
  •Projektiga seotud mitterahalist abi saavate ettevõtete arv on projekti lõppedes 75.

Ehitustööde läbiviimise aeg 01.04.2020-15.11.2020 (haljastustööd osaliselt 2021 kevadel)

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest

 

Author: REET ALEV
11/01/21

Viljandi Lossipargis asuva Mõttetarga pargi puude hooldus

Tööde teostamise aeg:  september 2021

Toetus 7 144 eurot

Projekti raames teostatakse Viljandi Lossipargi Mõttetarga pargi puude hooldustööd. 

Projekti rahastab Keskkonnainvesteerigute Keskus.

Author: REET ALEV
11/01/21

Võõrliigi verev lemmmalts (Impatiens glandulifera) tõrjumine

Tööde teostamise aeg:  juuli 2020 – okt 2021

Toetus 23 040 eurot

Projekti eesmärgiks on võõrliigi verev lemmmalts tõrjumine ca 4 hektari suurusel alal Viljandi linnas Mustla maantee ja Viljandi järve vahelisel alal. 

Projekti rahastab Keskkonnainvesteerigute Keskus.

 

Author: REET ALEV
22/09/21

Viljandi Lasteaia Männimäe õppehoones hariduslike erivajadustega laste tasandusrühma avamiseks ruumide rekonstrueerimine

Projekt nr RE.3.01.21-0823

Abikõlblik periood 12.07.2021 - 30.11.2021

Toetus 56 908 €

Viljandi Lasteaia Männimäe õppehoones (asukohaga Riia mnt 93, Viljandi linn) rekonstrueeritakse ruumid 12-kohalise erivajadustega laste tasandusrühma ruumideks ning kohandatakse õuealalt rühma ruumidesse pääs. Tasandusrühma tarbeks võetakse kasutusele ca 80 m2 suurune väliskeskkonnast eraldatud ruum, kus käesoleval ajal puudub rühma jaoks vajalik ruumijaotus, siseviimistlus ja tehnosüsteemid.

 

Projekti toetatakse maakondade arengustrateegia elluviimise toetusmeetmest.

Author: REET ALEV
20/12/21

Viljandi Lossipargi hoolduskava koostamine

Tööde teostamise aeg:  oktoober 2020 – november 2021

Toetus 5 760 eurot

Projekti raames koostatakse Viljandi Lossipargi hoolduskava 2022-2031. 

Projekti rahastab Keskkonnainvesteerigute Keskus.

Author: REET ALEV
11/01/21

Inimesekeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine

Projekti periood 01.09.2020-31.12.2021

Toetus 45 460 €

Ühistaotlejad Viljandi Linnavalitsus, Viljandi Vallavalitsus, SA Viljandi Haigla, Helve Kansi OÜ, Osaühing Mustla Perearstikeskus, Marje Metsur-Benzel OÜ, Osaühing Perekeskus ja OÜ Peremeedik

 

Author: REET ALEV
22/09/21

Viljandi linnastaadioni uuendamine

Projekt nr RE.3.01.21-0822

Abikõlblik periood 26.05.2021-30.06.2022

Toetus 55 200 €

Projekti raames paigaldatakse staadioni muruväljakule uus siirdemuru, parandatakse tartaankatte kahjustused staadioni kahe sektori aldel ja mõlema  .

Projekti rahastatakse maakondade arengustrateegiate elluviimise toetuse  vahenditest

14

-
 

 

Author: REET ALEV
22/09/21

Võõrliigi lusitaania teetigu tõrjumine Viljandi linnas 

Projekti nr 18741

Projekti periood 01.05.2021-31.10.2022

Toetuse summa 3180 eurot

Projekti raames paigaldatakse linna territooriumile 4 kohta 140 m3 mahutid lusitaania teetigude kogumiseks. Kogutud isendid viiakse kahjutustamisele AS Vireen Väike-Maarja loomsete jäätmete tehasesse.

Projekti toetatakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse looduskaitse programmi vahenditest

Author: REET ALEV
18/01/21

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Viljandi linnas IV etapp 

Projekt nr 2014-2020.2.05.20-0355

Abikõlbulik periood 01.01.2021-30.11.2022

Toetus maksimaalselt 31 138,39 €

Projekti eesmärgiks on tagada puudega isiku, kellel on puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, võimalikult iseseisev või võimalikult vähest kõrvalabi vajav turvaline toimetulek oma eluruumis, sellesse sisenemisel ja sealt väljumisel.

Projekti raames kohandatakse Viljandi linnas 9 puudega inimese eluruumid vastavalt puudest tulenevale vajadusele ning seetõttu paraneb nende iseseisev toimetulek ja väheneb omaste hoolduskoormus.

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Author: REET ALEV
22/09/21

Viljandi Linnastaadioni olmehoone Ranna pst 1 energiatõhususe parandamine

Projekt nr Kliima.2.01.21-0226

Abikõlblik periood: 01.04.2022-30.11.2023

Toetus 136 500 €

Projektiga parandatakse Viljandi linnastaadioni olmehoone Ranna pst 1 energiatõhusust, vähendatakse kasvuhoonegaaside heidet, hoonesse tarnitud energia hulka ja hoone ülalpidamiskulusid

Projekti toetatakse meetme Kliima.2.1 Energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine avaliku sektori hoonetes vahenditest. 

Hoone energiatõhusamaks muutmist toetab Eesti riik

 

Author: REET ALEV
22/09/21

Viljandi Lasteaia Karlsson õppehoone ehitamine 

Projekt nr Kliima.2.01.20-0169

Projekti abikõlblik periood 01.07.2021-01.12.2023

Toetuse summa 1 235 000,00 €

Projektiga ehitatakse Viljandi Lasteaiale Karlsson kaasaegne ja energiasäästlik uus õppehoone ning vähendatakse Viljandi linnale kuuluvate suure energiakuluga hoonete mahtu.

Projekti toetatakse meetme Kliima.2.1 Energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine avaliku sektori hoonetes vahenditest.

Liginullenergiahoone ehitamist toetab Eesti riik.

 

Author: REET ALEV