Rahandusamet

Linnu tänav 2

Põhimäärus

Marika Aaso

Ametijuhataja

Ameti töö juhtimine, finantstegevuse analüüsimine ja arendamine, eelarve koondprojekti koostamine, eelarvetega seonduvad tegevused

+372 435 4719; +372 501 9166

marika.aaso@viljandi.ee

Anneli Rähn

Pearaamatupidaja

Raamatupidamise korraldamine ja juhendamine, linnavalitsuse struktuuriüksuste raamatupidamine

+372 435 4729

anneli.rahn@viljandi.ee

Aili Soomuste

Finantsist

Eelarvetega seonduvad tegevused, juhendamine finantsküsimustes

+372 435 4723

aili.soomuste@viljandi.ee

Liis Vaasa

Raamatupidaja

Huvikoolide ringitasude arved ja laekumised, hallatavate asutuste raamatupidamine

+372 435 4727

liis.vaasa@viljandi.ee

Eve Sadam

Raamatupidaja

Teenistujate tasud, hallatavate asutuste raamatupidamine, kassatoimingud, KOVide kohamaksumuste arvete koostamine

+372 435 4722

eve.sadam@viljandi.ee

Laine Kurvits

Raamatupidaja

Lasteaiatasude arved ja laekumised, hallatavate asutuste raamatupidamine

+372 435 4726

laine.kurvits@viljandi.ee

Ene Jakobson

Raamatupidaja

Piletite arvestus, arvete koostamine, hallatavate asutuste raamatupidamine

+372 435 4721

ene.jakobson@viljandi.ee

Kristina Nurk

Juhtivraamatupidaja

Hallatavate asutuste raamatupidamine

+372 435 4725

kristina.nurk@viljandi.ee