Hooldekodusse paigutamine

08/02/18

Kirjeldus

Hooldekodusse paigutatakse Eesti Rahvastikuregistri andmetel Viljandi linnas elavaid eakaid ja/või puudega inimesi:

  • kes vajavad hooldust, kõrvalabi ja järelvalvet või kelle tervislik seisund kodus olles on halvenenud, mistõttu hoolduse korraldamine kodustes tingimustes ei ole võimalik;
  • kellel puuduvad seadus- või lepingujärgsed ülalpidajad või kelle seadus- või lepingujärgsed ülalpidajad oma tervisliku seisundi, ea ja/või vähekindlustatuse tõttu ei ole võimelised taotlejale vajalikul määral hooldust tagama.

Toetuse suurus

Otsustab sotsiaalkomisjon

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 21.12.2017 määrus nr 6 ,,Hooldekodusse paigutamise kord''

Kontaktisik

Kai Jürmann
hoolduse spetsialist
e-post: kai.jurmann@viljandi.ee
telefon: +372 435 4758; +372 5193 8320

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud

Esitada vabas vormis avaldus Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametile aadressil Johan Laidoneri plats 5a, Viljandi, ruum nr 1.

Vastuvõtt: E, N 9-11.30 ja 13.30-16

Vajaminevad dokumendid

Vabas vormis avaldus, mis peab sisaldama:

  • põhjendust hooldekodusse paigutamise vajaduse kohta;
  • kinnitust taotlejale kuuluva kinnis- ja vallasvara ning seadus või lepingujärgsete ülalpidajate olemasolu või nende puudumise kohta;
  • seadus- või lepingujärgsete ülalpidajate olemasolu korral nende isiku- ja kontaktandmeid.

Seadus- või lepingujärgsete ülalpidajate ja hooldekodusse paigutatava isiku sissetulekuid tõendavad dokumendid (k.a 6 eelneva kuu pangakontodeväljavõtted).

Tulemus

Õigustatuse korral teenuse osutamine hooldekodus

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama:

1) vaie Viljandi Linnavalitsusele aadressil viljandi@viljandi.ee või Linnu tn 2, 71020 Viljandi;

2) kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil tmktartu.menetlus@kohus.ee või Kalevi tn 1, 51010 Tartu.