Eestseisus

 

Volikogu eestseisus on nõuandev organ volikogu esimehe juures, mis vaatab tema ettepanekul läbi volikogu istungi päevakorra projekti, volikogu töökorralduse muudatusettepanekud ja arutab muid volikogu töö korraldamisega seotud küsimusi.

Volikogu eestseisusesse kuuluvad volikogu esimees, aseesimees, komisjonide esimehed ja volikogu saadikurühmade esimehed või volitatud esindajad. Volikogu esimees võib vajadusel koosolekule kutsuda ka teisi isikuid.

 

Eestseisusesse kuuluvad:

Helmen Kütt
Peep Aru
Helmut Hallemaa
Tonio Tamra
Juhan-Mart Salumäe
Risto Kaljurand
Tiit Jürmann
Jane Koitlepp
Marko Tiitus
Rein Suurkask
Ando Kiviberg
Rein Triisa
Priit Kaup
Pille-Riin Lillepalu