Puudega lapse hooldajatoetus

Kirjeldus

Hooldajatoetust makstakse Eesti Rahvastikuregistri järgselt Viljandi linnas elavate puudega laste ühele vanemale, eestkostjale või perekonnas hooldamise lepingu alusel hooldajale, kes ei saa töötada või õppida puudega lapse hooldamise (kõrvalabi osutamise, juhendamise ja järelvalve tagamise) tõttu.

Toetuse suurus

3-16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldajale 19,18€ kuus;

16-18-aastase raske puudega lapse hooldajale 15,34€ kuus;

16-18-aastase sügava puudega lapse hooldajale 25,57€ kuus.

Toetuse kestvus

Puudega lapse hooldajateotuse määramise või sellest keeldumise otsuse teeb linnavalitsus hiljemalt 30 päeva jooksul taotluse või täiendavalt nõutud andmete esitamisest.

Puudega lapse hooldajatoetus määratakse otsuse tegemisele järgneva kuu 1. kuupäevast ning makstakse välja hiljemalt arvestatava kuu 15. kuupäevaks.

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 26.11.2008 määrus nr 108 ,,Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord''

Vastutaja

Piret Kangur
lastekaitsespetsialist
e-post: piret.kangur@viljandi.ee
telefon: +372 435 3728; +372 5333 2228

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud

Täita vormikohane avaldus, mille saab veebist või Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametist.

Avaldus koos lisadokumentidega esitada Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametile aadressil Johan Laidoneri plats 5a, ruum 6.

Vastuvõtt: N kell 14-18; R kell 10-11.30

Vajaminevad dokumendid

  • vormikohane avaldus;
  • isikut tõendav dokument;
  • sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus;
  • rehabilitatsiooniplaan;
  • kohtumäärus eestkostjaks määramise kohta;
  • perekonnas hooldamise leping.

Tulemus

Toetus kantakse taotleja avalduses näidatud arveldusarvele. Avalduse mitterahuldamise korral teavitatakse avaldajat otsusest 30 päeva jooksul