Viljandi Linnavolikogu 21.09.2017 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XV KOOSSEISU NELJAKÜMNE ÜHEKSANDALE ISTUNGILE

Viljandi Linnavolikogu istung toimub 21. septembril 2017, algusega kell 17.00 raekoja II korruse saalis (Linnu 2).
 
Infotund
 
PÄEVAKORD:
 
1. Viljandi linna 2017. aasta II lisaeelarve (2017/584)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
Madis Timpson (hariduskomisjon)
Kalle Jents (kultuurikomisjon)
Ülle Matsin (majanduskomisjon)
Karl Õmblus (revisjonikomisjon)
Tõnu Juul (sotsiaalkomisjon)
Jaak Pihlak (õiguskomisjon)
Juhan-Mart Salumäe (noortevolikogu)
Heiki Raudla (seeniorite nõukoda)
Priit Kaup (KE saadikurühma esimees)
Juhan-Mart Salumäe (SDE saadikurühma esimees)
Madis Timpson (RE saadikurühma esimees)
Gert Elmaste (IRL saadikurühma esimees)
 
2. Tingimusliku nõusoleku andmine äriühingu Viljandi Jääkaru OÜ omandamiseks (2017/593)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
Ülle Matsin (majanduskomisjon)
 
3. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2017/585)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
Ülle Matsin (majanduskomisjon)
Jaak Pihlak (õiguskomisjon)
 
4. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2017/586)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
Ülle Matsin (majanduskomisjon)
Jaak Pihlak (õiguskomisjon)
 
5. Kinnistu osa võõrandamine otsustuskorras (2017/590)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
Ülle Matsin (majanduskomisjon)
Jaak Pihlak (õiguskomisjon)
 
6. Kinnistu osa võõrandamine otsustuskorras (2017/589)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
Ülle Matsin (majanduskomisjon)
Jaak Pihlak (õiguskomisjon)
 
7. Kinnistu võõrandamine otsustuskorras (2017/591)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
Ülle Matsin (majanduskomisjon)
Jaak Pihlak (õiguskomisjon)
 
8. Viljandi linna üldplaneeringu ülevaatamise tulemuste kinnitamine (2017/587)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
Ülle Matsin (majanduskomisjon)
 
9. Kinnistutele nr 2908239 aadressiga Carl Robert Jakobsoni tänav 2a ja nr 3006039 aadressiga Carl Robert Jakobsoni tänav 2c hoonestusõiguse seadmine (2017/592)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
Ülle Matsin (majanduskomisjon)
Jaak Pihlak (õiguskomisjon)
 
10. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete täitmiseks andmine Viljandimaa Omavalitsuste Liidule (2017/588)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
Kalle Jents (kultuurikomisjon)
Tõnu Juul (sotsiaalkomisjon)
Jaak Pihlak (õiguskomisjon)
 
11. Viljandi Linnavolikogu töökord (2017/576-1), II lugemine
Ettekanne: Tiit Jürmann
Kaasettekanded: Jaak Pihlak (õiguskomisjon)
Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
Madis Timpson (hariduskomisjon)
Kalle Jents (kultuurikomisjon)
Ülle Matsin (majanduskomisjon)
Karl Õmblus (revisjonikomisjon)
Tõnu Juul (sotsiaalkomisjon)
Priit Kaup (KE saadikurühma esimees)
Juhan-Mart Salumäe (SDE saadikurühma esimees)
Madis Timpson (RE saadikurühma esimees)
Gert Elmaste (IRL saadikurühma esimees)
 
12. Jaoskonnakomisjonide moodustamine 15.10.2017 toimuvateks kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks (2017/594)
Ettekanne: Ene Rink
Kaasettekanne: Jaak Pihlak (õiguskomisjon)
 
13. Volikogu kirjavahetus
14. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
 
 
Tiit Jürmann
linnavolikogu esimees