Viljandi Linnavolikogu 21.12.2017 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XVI KOOSSEISU NELJANDALE ISTUNGILE

Viljandi Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. detsembril 2017, algusega kell 17.00 raekoja II korruse saalis (Linnu 2).
 
Infotund
 
PÄEVAKORD:
1. Viljandi linna 2018. aasta eelarve kinnitamine (2017/23), I lugemine
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Margit Suurmets (hariduskomisjon), Marko Tiitus (kultuurikomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon), Rein Suurkask (revisjonikomisjon), Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon), Risto Kaljurand (noortevolikogu)
 
2. Viljandi linna põhimäärus (2017/37), I lugemine
Ettekanne: Ene Rink
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Margit Suurmets (hariduskomisjon), Marko Tiitus (kultuurikomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon), Rein Suurkask (revisjonikomisjon), Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon), Risto Kaljurand (noortevolikogu)
 
3. Riia maantee 38 korteriomandi nr 506 võõrandamine (2017/16)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Tõnu Juul (majanduskomisjon), Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
4. Linnavara tasuta kasutusse andmine (2017/17)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Tõnu Juul (majanduskomisjon), Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
5. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2017/30)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
6. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2017/33)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
7. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2017/34)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
8. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2017/35)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
9. Maamaksu määra kehtestamine 2018. aastal (2017/31)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
10. Koduteenuste osutamise kord (2017/24)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanded: Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon), Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
11. Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord (2017/25)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanded: Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon), Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
12. Turvakoduteenuse osutamise kord (2017/26)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanded: Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon), Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
13. Võlanõustamisteenuse osutamise kord (2017/27)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanne: Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon)
 
14. Üldhooldusteenuse osutamise kord (2017/28)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanded: Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon), Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
15. Viljandi Linnavolikogu 25.02.2016 määruse nr 81 „Viljandi Linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise ning sotsiaaleluruumide kasutusse andmise kord" muutmine (2017/29)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
16. 2018. aasta kaasava eelarve tulemuste kinnitamine (2017/32)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanne: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
17. Linna esindamiseks ametliku ühisdelegatsiooni moodustamine (2017/36)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanne: Marko Tiitus (kultuurikomisjon)
 
18. Viljandi Linnavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (2017/38)
Ettekanne: Helir-Valdor Seeder
 
19. Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Seeniorite Nõukoja koosseisu kinnitamine (2017/39)
Ettekanne: Priit Kaup
 
20. Volikogu kirjavahetus
21. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
 
 
Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees