Viljandi Linnavolikogu 27.04.2017 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XV KOOSSEISU NELJAKÜMNE  VIIENDALE ISTUNGILE

Viljandi Linnavolikogu istung toimub 27. aprillil 2017, algusega kell 17.00 raekoja II korruse saalis (Linnu 2).
 
Infotund
 
PÄEVAKORD:
1. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2017/553)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Kalle Jents (kultuurikomisjon), Ülle Luisk (majanduskomisjon)
 
2. Liikmete määramine Viljandi linna üldplaneeringu ülevaatamise komisjoni (2017/554)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Ülle Luisk (majanduskomisjon)
 
3. Viljandi lasteaed Krõllipesa põhimäärus (2017/552)
Ettekanne: Janika Kivistik
Kaasettekanded: Madis Timpson (hariduskomisjon), Jaak Pihlak (õiguskomisjon)
 
4. Linna esindamiseks ametlike delegatsioonide moodustamine (2017/555)
Ettekanne: Ando Kiviberg
 
5. Viljandi linna valimiskomisjoni moodustamine (2017/556)
Ettekanne: Ene Rink
 
6. Volikogu kirjavahetus
7. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
 
Tiit Jürmann
linnavolikogu esimees