Viljandi Linnavolikogu 30.01.2020 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XVI KOOSSEISU KAHEKÜMNE SEITSMENDALE ISTUNGILE

Viljandi Linnavolikogu istung toimub 30. jaanuaril 2020, algusega kell 17.00 raekoja II korruse saalis (Linnu tn 2).

Infotund

1. Viljandi linna 2020. aasta eelarve kinnitamine (2020/216-1), II lugemine
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tiit Jürmann (hariduskomisjon), Marko Tiitus (kultuurikomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon), Juhan-Mart Salumäe (revisjonikomisjon), Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon), Risto Kaljurand (noortevolikogu), Priit Kaup (seeniorite nõukoda)
 
2. Viljandi Linnavolikogu 25.05.2017 määruse nr 115 „Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord" täiendamine (2020/233)
Ettekanne: Helir-Valdor Seeder
Kaasettekanne: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
3. Loa andmine kinnisvara maaklerteenuse ostmiseks (2020/223)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
4. Kinnistutele enampakkumise korras hoonestusõiguse seadmine (2020/224)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
5. Viljandi linna 2019. aasta ettevõtluse edendaja (2020/227)
Ettekanne: Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
6. Viljandi linna 2019. aasta laste- ja noortesõbraliku ettevõtte preemia (2020/228)
Ettekanne: Risto Kaljurand (noortevolikogu)
 
7. 2019. aasta Viljandi linna aasta noore preemia (2020/232)
Ettekanne: Risto Kaljurand (noortevolikogu)
 
8. Viljandi linna 2019. aasta kultuuripreemia (2020/230)
Ettekanne: Marko Tiitus (kultuurikomisjon)
 
9. Viljandi linna 2019. aasta teatripreemia (2020/231)
Ettekanne: Marko Tiitus (kultuurikomisjon)
 
10. Viljandi linna 2019. aasta spordipreemia (2020/229)
Ettekanne: Marko Tiitus (kultuurikomisjon)
 
11. Viljandi linna 2019. aasta aastapreemia (2020/225)
Ettekanne: Helir-Valdor Seeder
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tiit Jürmann (hariduskomisjon), Marko Tiitus (kultuurikomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon), Juhan-Mart Salumäe (revisjonikomisjon), Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon), Risto Kaljurand (noortevolikogu), Priit Kaup (seeniorite nõukoda), Saadikurühmad
 
12. Viljandi linna elutöö preemia (2020/226)
Ettekanne: Helir-Valdor Seeder
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tiit Jürmann (hariduskomisjon)
Marko Tiitus (kultuurikomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon), Juhan-Mart Salumäe (revisjonikomisjon), Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon), Risto Kaljurand (noortevolikogu), Priit Kaup (seeniorite nõukoda), saadikurühmad
 
13. Viljandi Linnavolikogu kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (2020/235)
Ettekanne: Helir-Valdor Seeder
 
14. Viljandi Linnavolikogu 30.11.2017 otsuse nr 16 „Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine (2020/236)
Ettekanne: Helir-Valdor Seeder
 
15. Viljandi Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2020. aasta tööplaani kinnitamine (2020/234) ja 2019. aasta tegevuse aruanne
Ettekanne: Juhan-Mart Salumäe
 
16. Volikogu kirjavahetus
17. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
 
Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees
 

Eelnõud on leitavad siit