Viljandi Linnavolikogu 28.01.2021 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XVI KOOSSEISU KOLMEKÜMNE KAHEKSANDALE ISTUNGILE
 
Viljandi Linnavolikogu istung toimub 28. jaanuaril 2021, algusega kell 17.00 Sakala Keskuses (Tallinna 5) ja Microsoft Teamsis.
 
Infotund
 
PÄEVAKORD:
1. Viljandi linna 2021. aasta eelarve kinnitamine (2021/319-1), II lugemine
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon), Tiit Jürmann (hariduskomisjon), Marko Tiitus (kultuurikomisjon), Juhan-Mart Salumäe (revisjonikomisjon), Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon), Risto Kaljurand (noortevolikogu), Priit Kaup (seeniorite nõukoda)
 
2. Viljandi Linnavalitsuse teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kinnitamine (2021/335)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanne: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
3. Viljandi linna jäätmekava 2021-2026 (2021/325)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
4. Mittetulundusühingus Viljandimaa Ametiõpe osalemise lõpetamine (2021/334)
Ettekanne: Janika Gedvil
Kaasettekanne: Tiit Jürmann (hariduskomisjon)
 
5. Viljandi linna spordistipendiumi statuut (2021/323)
Ettekanne: Janika Gedvil
Kaasettekanded: Marko Tiitus (kultuurikomisjon), Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tiit Jürmann (hariduskomisjon)
 
6. Viljandi linna loomestipendiumi statuut (2021/324)
Ettekanne: Janika Gedvil
Kaasettekanded: Marko Tiitus (kultuurikomisjon), Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tiit Jürmann (hariduskomisjon)
 
7. Korruptsiooni ennetamine Viljandi linna töökorralduses (2021/337)
Ettekanne: Ene Rink
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon), Tiit Jürmann (hariduskomisjon), Marko Tiitus (kultuurikomisjon), Juhan-Mart Salumäe (revisjonikomisjon), Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon), Risto Kaljurand (noortevolikogu), Priit Kaup (seeniorite nõukoda)
 

8. Viljandi Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2021. aasta tööplaani kinnitamine (2021/336) ja 2020. aasta tegevuse aruanne

Ettekanne: Juhan-Mart Salumäe (revisjonikomisjon)
 
9. Viljandi linna 2020. aasta ettevõtluse edendaja (2021/328)
Ettekanne: Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
10. Viljandi linna 2020. aasta laste- ja noortesõbraliku ettevõtte preemia (2021/329)
Ettekanne: Risto Kaljurand (noortevolikogu)
 
11. 2020. aasta Viljandi linna aasta noore preemia  (2021/330)
Ettekanne: Risto Kaljurand (noortevolikogu)
 
12. Viljandi linna 2020. aasta kultuuripreemia (2021/333)
Ettekanne: Marko Tiitus (kultuurikomisjon)
 
13. Viljandi linna 2020. aasta spordipreemia (2021/332)
Ettekanne: Marko Tiitus (kultuurikomisjon)
 
14. Viljandi linna 2020. aasta teatripreemia (2021/331)
Ettekanne: Marko Tiitus (kultuurikomisjon)
 
15. Viljandi linna 2020. aasta aastapreemia (2021/327)
Ettekanne: Helir-Valdor Seeder
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon), Tiit Jürmann (hariduskomisjon), Marko Tiitus (kultuurikomisjon), Juhan-Mart Salumäe (revisjonikomisjon), Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon), Risto Kaljurand (noortevolikogu), Priit Kaup (seeniorite nõukoda), saadikurühmad
 
16. Viljandi linna elutöö preemia (2021/326)
Ettekanne: Helir-Valdor Seeder
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon), Tiit Jürmann (hariduskomisjon), Marko Tiitus (kultuurikomisjon), Juhan-Mart Salumäe (revisjonikomisjon), Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon), Risto Kaljurand (noortevolikogu), Priit Kaup (seeniorite nõukoda), saadikurühmad
 
17. Volikogu kirjavahetus
18. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
 
Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees
 

Eelnõud on leitavad siit